February 25, 2024
Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus komen op één lijn. — © Getty Images
De geheimen van het universum ben jezelf is het 5e element is ieders is je DNA/rDNA het collectieve geheugen

De cyclus heet de “Processie van de Equinoxen”.

De hele cyclus duurt ongeveer 26.000 jaar. De Equinoxen zijn twee dagen die ‘markeren’ wanneer de dag en nacht op Aarde even lang duren. Ieder jaar, met de Lente-equinox, komt de Zon op in een specifieke constellatie van de Dierenriem. De naam van dat jaar komt van de band van de constellaties die de cyclische en circulaire reis van de Aarde door Tijd/Ruimte beschrijft. Dit jaar komt de Lente-equinox op in Vissen, maar die cyclus maken jullie nu compleet. Jullie verschuiven nu naar de Waterman-cyclus.

The age of Aquarius

Vanuit het sterrenbeeld Vissen gaat het in onze tijd stilaan naar Waterman. The age of Aquarius zou volgens sommige…

medium.com

De Processie loopt ‘achterstevoren’ door de dierenriem, dus de cyclus voor het huidige Tijdperk van Vissen was het Tijdperk van de Ram, en de volgende is dus het Watermantijdperk.

De Grote Moeder.

Een spirituele transformatie die ons in staat stelt ons bewustzijn te vergroten en onszelf als eeuwige wezens te ervaren.

Een gids voor de uitbreiding van bewustzijn die mogelijk is tijdens de Galactische Uitlijning vanaf 2012 al.

Onthulde het nieuwe tijdperk werd ingeluid als de huidige perceptie van tijd instort en spirituele perceptie zich uitbreidt.

Legt de psycho-spirituele voorbereidingen uit die nodig zijn om over te gaan naar dit nieuwe tijdperk

Laat zien hoe de uitlijning van de zon met het Galactische Centrum mensen in staat zal stellen het bewustzijn te ervaren dat normaal is voorbehouden aan sjamanen, farao’s en wijzen maar nu ook voor het volk.

Dit is een buitengewone tijd in de geschiedenis van onze planeet. In 2012 stond zon voor het eerst in bijna 26.000 jaar het dichtst bij het Galactische Centrum staan. Deze Galactische Afstemming, die begon met de Harmonische Convergentie in 1987 en zal eindigen in 2023, biedt een zesendertigjarige kans voor de mensheid om deel te nemen aan de creatie van een nieuw tijdperk van wereldwijd verruimd bewustzijn.

Christine Page legt uit dat, als de bron van alle schepping, onze melkweg de Grote Moeder is en haar centrum, haar hart. Door de Aarde gunstig af te stemmen op het hart van de Grote Moeder, luidt de Galactische Uitlijning een wedergeboorte in van de goddelijke vrouwelijke kwaliteiten van de Drievoudige Godin — intuïtie, emotionele creativiteit en vernieuwing.

Op basis van alchemie en mythologie beschrijft Page hoe we verbinding kunnen maken met en gebruiken van de heilige spirituele hulpmiddelen die tijdens de afstemming zijn ontgrendeld om samen te smelten met de Grote Moeder, een spirituele transformatie die ons in staat stelt ons bewustzijn te vergroten en onszelf als eeuwige wezens te ervaren.

De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je geweten had hoe de cyclussen werken en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving.

De zielsverlangens worden nog steeds ondermijnd door opgelegd gedrag (kindsgedrag)terwijl vrijheid zorgt voor de creatiespiraal die ons allen laat groeien in de wereld voor al wat leeft. Zonder creatiespiraal geen evolutie en herhalen we wat reeds eerder gebeurde is kopieer gedrag.

Oude emoties zullen toch eerst geuit mogen worden. Karma inwisselen was de boodschap in 2009 al om de vorige cyclus te reinigen van verkeerd aangeleerde gedragingen opgelopen in de vorige cyclus. Hardnekkige materie als je ziet hoever sommigen nog steeds gaan, met hand en tand hun bestaan verdedigen voor wat zij zelf in deze langste film hebben opgetuigd ten gunste van zichzelf zonder respect voor anderen wat nu anders mag.

Emoties zijn ingehouden gedragingen van het verleden die zich uiten in het heden als de poort naar het hart open gaat en de geschiedenis zich herhaalt. Uiten van emoties is loslaten van het verleden en wordt je rein in het heden. Duurt enkele jaren om dit verwerken en regressietherapie voor diepgang in de dieper liggende emoties. Jezelf genezend vermogen gaat dan zijn werk doen en lost karma in en je bevrijdt jezelf en anderen.

Alles komt uiteindelijk weer goed of kijken we weg met zijn allen wat er werkelijk gebeurt en gaan we op dezelfde voet verder met het ontregelen van samenlevingen die nergens om gevraagd hebben en worden opgezadeld met een schaduwagenda…..

NWO (New World Order = Nieuwe Wereld Regering)

NWO (New World Order = Nieuwe Wereld Regering)

Maar het gaat hier om: Wij zijn niet uw kinderen. Wij zijn de zonen en de dochters van het verlangen van het leven naar…

medium.com

Pluto zegt heel veel over vorige incarnaties.

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F6B27WRX0Auw%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6B27WRX0Auw&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F6B27WRX0Auw%2Fhqdefault.jpg&key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&type=text%2Fhtml&schema=youtubeEvidence For Reincarnation: This Kid Knows Things He Shouldn’t.

Hij haalt de onderste steen boven en kan confronterend uitwerken in het leven te transformeren en meer bewust te worden van de ziel die momenteel deze mens is hier op aarde uit vervlogen tijden.

Pluto is de rode draad door vele levens heen en verbindt de mens met het verleden uit ver vervlogen tijden.

Hij transformeert gedurende je levensloop van een irrationele kramp en drang naar kosmische wijsheid, rust en kracht.

Althans dat is de bedoeling. Niet iedereen lukt dat maar wel zo fijn voor anderen die geschiedenis herhalen in het NU.

De ziel is in sommige religies en filosofische stromingen de niet-materiële essentie van mensen, vaak opgevat als synoniem van geest of van het zelf.

Om het nog spannender te maken heeft de Eenheid deze deeltjes gesplitst en zo zijn de tweelingzielen ontstaan.

In het Sanskriet betekent âtman (ziel) lucht en is verwant met adem.

In het Hebreeuws betekenen nefesj (levensadem), nesjamah (ziel) en roeach (geest) respectievelijk geur, lucht en wind.

Klassieke oudheid Homerus

In het werk van Homerus bestaan verschillende aanduidingen van de ziel, zoals psyche (levensadem), phrenes (letterlijk: middenrif), thymos (levensbesef, wilskracht) en nous (verstand).

The Fear Of Death Will Diminish After Making This Realization.

Wereld humanisme

Humanisme is een filosofisch en ethisch standpunt dat de waarde en het vermogen van mensen benadrukt om onafhankelijk te kunnen handelen en welwillendheid jegens de medemensen te voelen door humanitaire waarden in praktijk te brengen die worden meegedeeld door menselijk leren en, in onze interpretatie, bewustzijnsontwikkeling.

Wereldhumanisme is gebaseerd op de heropvoeding van menselijke waarde die het belang benadrukt van het verschuiven van anti-menselijke ideologische overtuigingen naar humanistische ethiek en aanverwante filosofische en egalitaire principes. Alle mensen verdienen een humane behandeling om waardig op de planeet te leven door basistoegang te hebben om in de fundamentele menselijke behoeften te voorzien. Ons doel is om humanistische ethische filosofie toe te passen vermengd met de spirituele egalitaire principes van de Wet van Eén om het bewustzijn uit te breiden dat directe kennis of “gnosis” van directe bewustzijns- en ontwakingservaringen inspireert.

Wat is de essentie in U?

Dit is een basisinleiding om de betekenis, context en mechanica van de ascensiecyclus te herzien, en een open dialoog om de verschillende ontwakingssymptomen te bespreken die veel mensen kunnen tegenkomen tijdens het bewustzijnsevolutieproces dat op planeet aarde plaatsvindt. Bewustzijn is elkaar helpen ondersteunen om de impact die Ascentie heeft op de mens, de planeet en het bewustzijn verder te onderzoeken en te verkennen. Het is belangrijk om een ​​sterk onderscheidingsvermogen te ontwikkelen voor de energetische kenmerken waarmee we te maken krijgen, terwijl we leren hoe we persoonlijke resonantie kunnen onderscheiden om ons vooruit te helpen.

You are already a God The ego = the devil. Learning from experiences.

The Ego is the Devil

Aquarius energy is: back to origin, authenticity, respect for the individual and mother earth such as: Transformation, Unity, Holism, Love, Acceptance, Charity, Compassion, Freedom, Free will experience.

-Ego en mind

-Hoe brokkel je het ego af

-Wat is het verschil tussen je gedachten en je ziel

-Wat is Ego dood? (The dark night of the soul)

-Hoe verhoog je de energie van je ziel

-Wanneer ben ik in lijn met mijn ziel?

Wat is EGO? Je ego is een illusie. Je ego laat je lijden

Wat is EGO? Je ego is een illusie. Je ego laat je lijden Hoe brokkel je het ego af Wat is Ego dood? 10 Signalen dat je…

www.gezondwereldnieuws.com

Waterman energie is: terug naar de oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Liefdadigheid, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren.

Wet van éénheid in ons ware zelf.

De Wet van Eén is het begrip dat alle dingen zijn gemaakt van intelligente energie en deel uitmaken van de Al-Ene. De Wet van Eén is een Heilige Wetenschap van de werking van uw bewustzijn en zijn de Natuurwetten die onze Universele Schepping beheersen. Al-Een is de erkenning dat Eeuwige Waarheid Eeuwige Liefde is en Eeuwige Liefde het organische bewustzijn van Oneindige Schepper, of Jijzelf.

Die leert en zelf creëert.

Eeuwig liefdesbewustzijn belichaamd in een vorm is eenheidsintelligentie en wordt tegelijkertijd herkend als het innerlijke licht in U. Eenheidsbewustzijn is Eén met jezelf en Eenheidsbewustzijn ontsteekt jouw Innerlijke Licht. Het innerlijke licht van U, wanneer het in vorm wordt geactualiseerd, is de belichaming van een eeuwige ZIJN. Beoefen Eenheid Bewustzijn en Een weerspiegelt direct het beeld van eigen Liefde en is eeuwig beschermd. Wees één met alles, zoals één alles is met jezelf. Elke ziel maakt dezelfde reis, maar elke ziel is op een ander niveau geëvolueerd. De leringen van de Wet van Eén beschrijven de spirituele wetten die onze spirituele evolutie voor elke dimensie beheersen. Het is een enkel filosofisch systeem van het wereldhumanisme, dat kosmologie, wetenschap, mensenrechten en spiritualisme samenvoegt.

Simpel gezegd, de wet van één is de universele waarheid dat alles één is. Het is de waarheid die door uzelf kunt ervaren door meer vergevingsgezind te zijn met uzelf en anderen. “Heb uw naaste lief zoals u uzelf liefhebt.” We zijn allemaal directe uitdrukkingen van de Ene Bron.

Ik kan echt alles zelf leren = Will Power.

De Wet van Eén is zowel een energetische realiteit als een scheppingsverbond met de Founder Races. De Wet van Eén wordt beoefend door de Gevorderde Rassen die Zelfverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid bevorderen in onze Universele Tijdmatrix door het begrip van de energetische onderlinge verbinding die bestaat tussen alle levende wezens. De Wet van Eén drukt en erkent de onderlinge verbondenheid, waarde en onderlinge afhankelijkheid van de geest en het Bewustzijn dat alle dingen bezielt. Dit is de weg naar uw ware zelf.

In balans zijn met jezelf.

EENHEIDSBEWUSTZIJN — De Wet van Een is het begrip dat alle dingen zijn gemaakt van intelligente energie en deel uitmaken van de Al-Ene. De wet van één is een heilige wetenschap van de mechanica van bewustzijn en zijn de natuurlijke wetten die onze universele schepping beheersen. Al-Een is de erkenning dat Eeuwige Waarheid Eeuwige Liefde is en Eeuwige Liefde het organische bewustzijn u als Oneindige Schepper en/of U die creëert. Eeuwig liefdesbewustzijn belichaamd in een vorm is eenheidsintelligentie en wordt tegelijkertijd herkend als het innerlijke licht in allen van ons is Supreme Self. Eenheidsbewustzijn is Eén met jezelf zijn en Eenheidsbewustzijn ontsteekt het Innerlijke Licht in allen van ons. Het innerlijke licht in uzelf, wanneer het in vorm wordt geactualiseerd, is de belichaming van een eeuwige mens. Beoefen Eenheid Bewustzijn en Een weerspiegelt direct het beeld van Liefde naar uzelf en is eeuwig beschermd. Wees één met alles, zoals één alles is.

HOUD VAN JEZELF — Pas de beoefening van Eenheid met Alles-Een toe als uitbreiding op het liefhebben, eren en respecteren van jezelf. Erken de kostbare levenskracht in jezelf door op alle manieren eerbied en respect voor jezelf te hebben. Van jezelf houden is de actie van Zelfsoevereiniteit, wat de natuurlijke staat is van het belichamen van Uw Eeuwige Liefde. Als een manifestatie van uzelf in een eeuwige geest van liefde zijnde, heeft men het vermogen om ervoor te kiezen om persoonlijke vrijheid te creëren zonder anderen te schaden. Heb moed om de obstakels van pijn en angst te verwijderen om belichaamde liefde te worden, aangezien deze ervaring van geest altijd in je aanwezig is.

The frequenties of light in a way of feelings.

The Heart’s Intuitive Intelligence: A path to personal, social and global coherence

Optimum health states and weak or lessened health states, creativity, altered states of consciousness, lucid dreaming, love and compassion each have specific bioenergy field signatures that are part of the mind, body, spirit reference points of awareness in the person’s experiential state.

HOUD VAN ANDEREN — Als je leert van jezelf te houden, moet je ook van anderen houden. Erken de kostbare levenskracht in anderen door liefde, eerbied en respect voor anderen te koesteren. Van anderen houden zoals je van jezelf houdt, is de natuurlijke staat van Zelfsoevereiniteit als je anderen dezelfde eerbied voor hun leven geeft als je je eigen leven geeft. Door zelfliefde te oefenen en anderen lief te hebben, komen er geen kwesties van goedkeuring, waarde of waardering in het geding, aangezien iedereen in gelijke mate wordt liefgehad.

HOUD VAN DE AARDE EN DE NATUUR — Houd van de aarde en al haar creaties, de koninkrijken van de natuur, planten, dieren en mineralen, die allemaal levende, bewuste en intelligente energiewezens zijn. Erken de kostbare levenskracht die aanwezig is in heel Uw schepping, door eerbied en respect te hebben voor de natuur. Hierdoor wordt het evenwicht en de harmonie in de natuur hersteld, en de intelligente energie van alle scheppingen op aarde zal reageren om samen te werken met de mensheid. Mensen die in onenigheid met de natuur leven, creëren veel gebeurtenissen waarvan wordt aangenomen dat ze “overgeleverd zijn aan” de ongetemde krachten. Naarmate mensen leren om in harmonie met de aarde en het natuurrijk te leven, zullen de natuurlijke wezens zich afstemmen om in harmonie en samenwerking met alle bewoners te zijn.

DIENSTVERLENING AAN ANDEREN — Nadat je jezelf stevig liefhebt en je pad eerbiedigt, vind je methoden om anderen van dienst te zijn die de persoonlijke grenzen van onderscheidingsvermogen niet overschrijden. Dienstbaar zijn aan anderen omvat niet consumptief modelleren, zoals slachtoffer-slachtoffer, parasitisme of emotioneel vampirisme. Dienstbaar zijn houdt geen ego-perspectief in van recht, verwachting of gehechtheid. Oefen om dienstbaar te zijn met onvoorwaardelijke liefde en op natuurlijke wijze in het moment te stromen. De energie-uitwisseling tussen deelnemers die anderen van dienst zijn, versterkt en vergroot bewustzijnsgroei als geen andere methode. Hoe meer je het energetische veld van dienstbaarheid aan anderen versterkt, hoe meer vreugde, harmonie en geschenken in je leven zullen worden gebracht. Hoe meer dienst je wijdt aan de Wet van Eén zijn met uzelf, hoe meer spirituele ondersteuning en spirituele aanwezigheid men kan uitwisselen met uw eigen Force.

UITBREIDING VAN HET BEWUSTZIJN — Leer innerlijke helderheid en spirituele integriteit te ontwikkelen door de intentie te hebben persoonlijk bewustzijn en/of spirituele identiteit te ontwikkelen. Om iemands spirituele identiteit te belichamen, moet iemands geest geïnitieerd en gedisciplineerd zijn. Als het ego de autoriteit heeft over het lichaam, zal het de spirituele identiteit afstoten van belichaming. Als het mentale lichaam obstakels opwerpt voor de spirituele identiteit, zal de spirituele identiteit, dus het bewustzijn, niet ervaren worden. De eerste stap naar bewustzijnsverruiming is bewust worden van mind control en de kwaliteitsinhoud van gedachten die u over uzelf heeft en/of anderen. De tweede stap is mee te werken aan het proces van mentaal en fysiek ongemak door geduld te hebben en te wachten in de leegte van stilte. Leer de geest tot rust te brengen, het ego te sublimeren en stil te zijn. Zodra stilte, mentale discipline en ego-sublimatie zijn bereikt, luister dan naar je innerlijke geest om leiding te ontvangen. Innerlijke leiding zal altijd leiden tot het proces van heropvoeding om een ​​voortdurende bewustzijnsverruiming te ervaren, vrij van angst en dogma’s. Het Innerlijke ZIJN leidt iemand altijd naar het kiezen van meer liefde en vrede via bewustzijnsverruiming van de spirituele identiteit.

Is who you truly are.

VERANTWOORDELIJKE CO-CREATIE — Naarmate iemand meer doordrenkt raakt met de eeuwige liefde van de spirituele identiteit, activeert de intelligente blauwdruk het wezenlijke zijn in U doel om als mede-schepper voor anderen te zijn. De spirituele identiteit en de intelligente blauwdruk van dit doel zijn één en dezelfde. Duidelijkheid van doel en richting wordt steeds duidelijker naarmate men zich ertoe verbindt te leven in dienst van de principes van Alles-EEN in uw eigen in balans zijnde (Supreme self) geest. Ons doel kennen en naleven brengt vreugde, vrede en vervulling, zelfs als we met tegenspoed of uitdagingen worden geconfronteerd. Als we eenmaal ‘weten’ hebben bereikt, zijn we verantwoordelijk voor dat weten en beoefenen we verantwoorde co-creatie met de Al-Ene. Een verantwoordelijke mede-schepper weet dat alle manifestaties in partnerschap zijn met de Al-Ene. We bezitten niets en beheersen niets, dus behoeften, verlangens en wilskracht moeten worden vermeden. Wij zijn rentmeesters van onze eigen Geest om anderen te dienen in verantwoorde co-creatie met All-One. Vanuit dit weten en leven volgens dit principe zijn we voor eeuwig vrij van karmische uitwisselingen.

Hermine Merlijn heeft vanaf 1975 de astrologie intensief bestudeerd en behaalde in 1991 haar diploma. In 2002 studeerde zij af in de esoterische astrologie. Helpt zij mensen om contact te maken met hun ziel om van daaruit velerlei problemen op te lossen en spirituele groei te bevorderen. Haar zielsgerichte aanpak heeft ertoe geleid dat velen de zin en het waarom in hun leven mochten ontdekken of terugvinden.

Haar praktijk is gevestigd te Deventer, site: www.samskara.nl

Video over regressie therapie – Samskara

This is an introductory documentary about an alternative therapeutic approach that is really effective but attracts…

www.samskara.nl

Een ware meester creëert geen volgers en wil niet aanbeden worden of controle hebben over jou. Een ware meester wijst je de weg naar meesterschap. Jouw meesterschap! 2022 het jaar van spirituele testen.

‘If I can, I will’.

Dit jaar is een periode van spirituele testen. Iedereen zal uitgedaagd en getest worden op trouw blijven aan de liefde. De liefdeloosheid die je momenteel ziet richt ontzettend veel schade aan. Pijn en lijden. Wanneer is het voor jou genoeg? Blijf je trouw aan je innerlijke autoriteit? Buig jij voor manipulatie, controle en macht uit angst om te verliezen wat je denkt te bezitten? Elke keuze gemaakt vanuit de oude spelregels (ego-gedragen) zullen consequenties hebben en worden uitvergroot.

Actie die voortkomt uit ego-gedragen bewustzijn creëert lijden en opnieuw karma (oude wereld). Actie die voorkomt uit hart-gedragen bewustzijn creëert geen lijden en geen karma (nieuwe wereld).

Dat is een zegen voor jezelf, de ander en de wereld. De nieuwe wereld kan alleen worden vorm gegeven vanuit innerlijke autoriteit. Alleen vanuit waarachtigheid. Het oude wordt simpelweg energetisch niet meer ondersteund. Iets wat energetisch geen voeding krijgt, sterft. Wacht niet op een externe autoriteit die ons komt redden en alles oplost.

Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. Wij ZIJN die autoriteit. I AM. Ik Ben. En waar willen we heen is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde en verplaatsen we van begeerte naar intelligentie.

Nog een weetje over de lever…..

Wil je echt binnenkomen bij mensen?

Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei & communicatietechnieken. Haal jouw dagelijkse motivatie, bemoediging, coaching en NLP-inspiratie in huis.

Hoe trek je mensen aan?

Hoe verblijd je ze met die proactieve NLP-houding? Ontdek het via de dagelijkse bites van de NLP Scheurkalender. In 365 dagen beweegt deze kalender jou om NLP in kleine stukjes in je dagelijks leven te verweven.

NLP Scheurkalender | 365 Dagen Persoonlijke Groei

Wil je echt binnenkomen bij mensen? Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei &…

hetnlpcollege.plugandpay.nl

NLP Werkboek: Het NLP Praktijk Doe-Boek [In 52 Weken Meester In NLP]

Geen saaie en slappe communicatie maar peper in de reet en meer variatie in je leven. Dat is waar Het NLP Doe-Boek om…

hetnlpcollege.plugandpay.nl

Why are there so many natural disasters lately? What do you think?

Floodings in 2022

Why are there so many natural disasters lately? What do you think?

www.createyourownworldbynaturalhealing.com

Music are the storys that happens in the past. Fan of al MUSIC genres all over the world. Join me and listen also to this great music musicians and like to connected with you al. Its spiritual and healthy for your body if you feel the rithem and sounds. Every frequenty heals a part of you. Music evokes memories and thoughts. By listening, singing or playing. Learn to recognize and express fear, sadness and tension.
Advantage: learn to deal better with others and set boundaries.
My music makes stories. Develop new behavior for yourself through this.

Gonna be happy 2022