February 25, 2024

I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.

ALBERT EINSTEIN

Voel je vrij in de natuur en maak contact met de bron.

Je stem gebruiken om jezelf te laten horen, dat doen de meeste mensen praktisch al hun hele leven. Maar zeggen wat er écht in je omgaat, waar het van binnen gevoelsmatig op staat, dat doen maar weinigen.

Just let it come out.

Want om vanuit je gevoelens te spreken moet je ze niet alleen éérst voelen, maar ook durven verwoorden. Wij mensen lopen met ons uitspreken ook nog eens direct tegen een fundamentele angst aan, namelijk afgewezen worden door mensen waarmee we ons identificeren. Om buitengesloten te worden. Tegenwoordig vooral als we iets zeggen wat “ niet hoort”. Om ons niet alleen te voelen in deze maatschappij offeren we de directe verbinding met onszelf en ons gevoel op, en laten we ons pure ongefilterde zelf in de steek. En dat kost ons vooral een hele hoop geluk.

Veel mensen willen graag van minder denken naar meer voelen, omdat ze ergens wel begrijpen dat ze daar uiteindelijk gelukkiger van worden, maar vinden dat vaak maar een spannend proces. En dat is het natuurlijk ook. Want in je gevoel daar vind je ook pijn, verdriet, afwijzing en eenzaamheid. Om maar een paar gevoelens te noemen die er in je jeugd aan hebben bijgedragen dat je meer en meer in je hoofd ging zitten om daar gedachten te gaan herkauwen.

Dat vele denken met al haar oordelen nemen volwassen mee in dit leven in de wereld van hun hoofd om daar weer vooral bezig te zijn met dat wat om hun heen gebeurt in plaats van ons te richten op onze binnenwereld. Want dat is veel te pijnlijk.

Maar misschien omdat er in ons universum alleen maar balans bestaat, actie-reactie, Yin en Yang, is er één ding waar het me na mijn eenzame jeugd nooit meer aan heeft ontbroken en dat is liefde om me heen. Liefde die je stapje voor stapje en met vallen en opstaan leer wat ik thuis niet geleerd had, namelijk niet oordelen over mijn pijn, verdriet, afwijzing en eenzaamheid, maar er begrip voor hebben. Is verzachten, voor jezelf en naar anderen en meer gaat voelen. Meer liefde en geluk vooral. Maar de allergrootste les blijkt te gaan over vrijheid. Gevangen door mijn pijn en verdriet leerde ik uiteindelijk dat vrijheid voortkomt uit het nemen van verantwoordelijkheid.
De Mijne…

‘Niemand kan je iets over jezelf leren’

De veranderende energie is dat we afscheid nemen van anderen de schuld geven, toe-eigenen zonder enig recht, wet- en regelgeving, het opleggen van de eigen wil en de regie houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam verandert en we belanden in de nieuwe Waterman energie is: terug naar de oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde. zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Liefdadigheid, Mededogen, Vrijheid, Vrije wil ervaren en brengt de hele wereld in de ene helft in de oude energie en de andere helft in de nieuwe energie..

Wist je dat mensen die (meer) met hun gevoelens in contact staan , ook de pijnlijke, véél gelukkiger zijn dan mensen die weinig tot geen verbinding met hun gevoel hebben?

Brein kent geen angst en om die reden is prikken en angst aanjagen verboden.
Van lust naar het hogere supreme self voor onvoorwaardelijke liefde.
De kleuren corresponderen met de chakra’s en beïnvloeden ons gevoel = quantum energie.

Zelfs iemand die diepe emotionele pijn voelt en zich daarmee verbindt is vele malen gelukkiger dan iemand die pijn vermijdt. Het verschil tussen die twee is dat de één verantwoordelijkheid over zijn gevoelens neemt. En dat vraagt om bewustzijn, niet uitsluitend ratio. Want ons reptielen-brein is misschien slim, maar niet wijs. Het koppelt razendsnel data uit het verleden aan nu om de onmiddellijke toekomst te kunnen voorspellen. Het weet perfect waar je vroeger bang van werd, om deze situaties nu zo efficiënt mogelijk te vermijden, want daar gaat de temperatuur van je processor maar van omhoog en dat is zonde van de beschikbare energie.

AI is niet de werkelijke bron van je gevoel.

Nederland heeft als koudbloedig rationeel land dan ook een verduiveld efficiënte maatschappij gecreëerd, waar we in ons leven al vroeg aangeleerd krijgen dat ons leven maakbaar is zolang we maar goed ons hoofd gebruiken en ons aanpassen aan de gemiddelde mores. En vooral geen afwijkende mening hebben. Misschien dat daarom inmiddels meer dan de helft (>51%) van onze studenten psychische klachten ervaart, en één op zes! zelfmoord overweegt de laatste jaren.

Niet dat dit nieuws langer dan één dag op de voorpagina`s staat want daar moet je niet te lang bij willen stilstaan. Dat die hoogopgeleide mensen die later o.a. het land gaan besturen doodongelukkig zijn van binnen en zich totaal niet verbonden voelen met zichzelf en anderen, omdat ze vanaf de kleuterschool al vakkundig afgesneden worden van hun pure ongefilterde zelf. Om maar mee te kunnen doen met de gestandaardiseerde ratrace waar jezelf constant vergelijken met anderen normaal is i.p.v. dat je wordt uitgenodigd om jezelf te zijn met al je unieke kwaliteiten.

Dat mensen zo bang zijn om alleen te staan, niet alleen als ze zich uitspreken, is overigens vanwege de allergrootste leugen op onze planeet, die al millennia heel efficiënt en koudbloedig wordt gecultiveerd, namelijk die dat wij mensen afgescheiden van elkaar leven. Dat er “Six degrees of separation” bestaan.

We vergeten daarmee de wetenschap dat we allemaal uit dezelfde goddelijke bron komen en daarom God zijn, en energetisch niet los van elkaar kunnen bestaan, maar vooral ook niet klein en onmachtig zijn. Maar we kunnen het wel zo beleven. Als een nachtmerrie die maar niet ophoudt.

Het is overigens geen toeval dat de roep om je mond te houden en je aan te passen tegenwoordig steeds harder, haastiger en meedogenlozer klinkt, en het menselijk leed dat dit veroorzaakt razend en snel uit het nieuws verdringt, niet alleen van onze studenten.

Dat is vooral omdat mensen zich steeds meer realiseren wat er gebeurt als ze zich liefdevol uitspreken. Die oude liefdeloze machtsstructuur kan daar totaal niet mee overweg.

Want we worden er persoonlijk én collectief te gelukkig van!

Visie voor een nieuwe wereld https://youtu.be/AsWoJ135FuM

Levenslessen en Karma.

Meer dan twee duizend jaar is het niet mogelijk geweest om zo’n grote energiesprong te maken door de dichtheid van de ‘matrix energie’.

Maar nu, deze tijd is de tijd om je ziel te bevrijden!

Duizenden jaren heb je je ten hoogste door kunnen ontwikkelen tot aan een ‘oude ziel’, maar een hogere frequentie behoorde niet tot de mogelijkheid en zo geschiede.

Positief en negatief karma

Positief karma is bijvoorbeeld vergeving, nederigheid, onbaatzuchtigheid, respect voor anderen, liefdevol zijn.

Negatief karma is het toelaten van negatieve of destructieve gedachten, bedriegen, liegen, manipulatie, aanmoedigen van het kwaad. Met als gevolg deze:

Is diep in jezelf keren waar deze gedachten vandaan komen.

Daarom is het zo vreemd op aarde momenteel. Zware energie wil graag in stand blijven. Vergelijk het met slechte gewoonten die je hebt waar je zo lastig van loskomt. Ze blijven aan je trekken. Dat is wat zware energie doet! Het trekt je omlaag. Jouw ziel wil juist graag verbinden met het licht omdat dat de weg terug naar huis is.

“De ziel is in de meest gebruikte betekenis de niet-materiële, spirituele component van mensen. In een andere (esoterische) opvatting is het de drager, de uitdrukking of het voertuig van het ego of de (eeuwige) geest.

Karma (emoties en belemmeringen) worden opgeslagen in je DNA, in je blauwdruk, waardoor je ziel de herinnering vasthoudt aan traumatische ervaringen. Daardoor kan karma over meerdere levens met je ziel ‘meereizen’.

Karma herhaalt zich net zo lang tot het wordt losgelaten. Dit zijn vaak onze ‘blinde vlekken’, angsten. Het kan een rode draad zijn in je leven. Karma heeft invloed op ons hele systeem; psychisch, emotioneel, fysiek, energetisch en mentaal.

Dus allereerst maar eens even die termen: wat is reïncarnatie eigenlijk. Het woord betekent letterlijk: weer in het vlees komen. Re- in- carnatie- komt van caro — dat vleselijk lichaam betekent. Dus weer in het lichaam komen. En de achtergrond daarvan is, dat zowel ik maar ieder van jullie, is hier al eerder op aarde geweest. En waarschijnlijk wel veel vaker dan één keer.

Karma means material action, that which is instigated by egoistic desire.

The Secret of Life

It sets into motion the law of cause and effect. The action produces a result that binds itself to the doer until the cause is compensated by the appropriate effect, whether forthcoming immediately or carried over from one life to another.

Persons who pass their lifetime satisfying the body and gratifying the ego, unaware of the Divine Image in themselves, amass earthly karma or sins. When they die with those unresolved karmic consequences and with unfulfilled earthly desires, they must reincarnate again and again to resolve all mortal entanglements.

The root of pain is egoistic actions, which (being based on delusions) lead to misery.

Otherwise, birth after birth, man experiences the misery of unfulfilled desires.

Liberation is stabilization of Purusha (Jiva, soul) in its real Self.

All the divine emotions — love, compassion, courage, self-sacrifice, humility — would be meaningless without joy.

Joy means exhilaration, an expression of the ultimate Bliss.

The Secret of Life (1)

Whatever I do, wherever I go, I enjoy myself. So the way to true happiness is to do your best in the role in which God…

yogananda.com.au

De oorzaak van een probleem in het huidige leven kan dus liggen in een vorig leven. Het zijn de levenslessen die we elk leven leren.

Tijdens de geboorte incarneert de ziel in het lichaam en tijdens het overlijden excarneert de ziel.

De sleutel om weer bewust te worden voor wie we werkelijk zijn.
Zielsfase in tijdlijnen vanaf oorsprong.

Het lichaam vergaat, de ziel reist verder. En gaat, als het goed afscheid heeft genomen van de aarde en de lessen op aarde, weer naar de zielenwereld om daarna weer te beginnen aan een nieuw avontuur in een nieuw lichaam.

Gezondheid is oude emoties verwerken die niet meer dienen.

Deze verwerken is een unieke kans voor iedereen om op een dieper niveau jezelf te kunnen gaan uiten en alsnog verwerken en kost tijd.

Er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor jou open hier op deze Aarde. En in deze 12D wereld mag jij uitrusten!! Rusten en plezier maken en alles ontvangen wat voor jou nodig is in dit leven.

•3D 7 chakra systeem (mentaal)

Ego/innerlijk kind, Geest helen, Geloofsovertuigingen, Materialisme, Mannelijke energie, Oppervlakkige lagen, Karma dit leven, Innerlijk werk buitenlagen

Ontmoeting/crisis (Tweelingzielen)

•5D 12 chakra systeem (mentaal/hart/ziel)

Hart helen, Lichaam helen, Energie toevoer, Rusten en versterken, Spiritualiteit

Vrouwelijke energie, Diepere lagen, Dualiteit, Karma vorige levens, Innerlijke werk binnenlagen, Balans man/vrouw energie, Gelijkwaardigheid, Ziel volgen

Weten en doen, Eerst het bewustzijn, Dan ernaar leven en Berusting (Tweelingvlammen)

•12D 22 chakra systeem (lichamelijk)

De heilige samensmelting man/vrouw energie, Lichaam geest ziel in eenheid

Een zijn met al dat is, De bron energie, Ego-loos, Non-dualiteit

Fysieke heilige samensmelting (Tweelingstralen)

Extra notitie

Als je diepte werk gaat doen zal je dus veel hitte in je lichaam ervaren.

Het is dus ook belangrijk om zoveel mogelijk uit de zon te blijven anders raakt je lichaam echt oververhit.

3D lagen pellen — karma dit leven

5D wortels trekken — karma vorige levens

12D Goddelijke Union — samensmelting

Je Pijnappelklier: zo belangrijk is ie. Via de pijnappelklier krijg je informatie over je verleden, wie je bent als ziel, je toekomst, je evolutie en de totale geschiedenis van het universum. Velen geloven dat helderziend zijn een gave is. Maar het is de aanwezigheid van een actieve pijnappelklier.

Je Pijnappelklier: zo belangrijk is ie – Nieuwetijdskind Magazine

Via de pijnappelklier krijg je informatie over je verleden, wie je bent als ziel, je toekomst, je evolutie en de totale…

www.nieuwetijdskind.com

Behoed je voor deze en dienen de neusgaten evenwijdig open te zijn voor Yin en Yang energie.

Opgelet

Je lichamelijke kan sensaties waarnemen. Daar waar jij nog geblokkeerde energie hebt zitten zal aangeraakt worden met deze energie van de zonnevlammen.

Een zonnestorm = nieuwe informatie. Er komt dus nieuwe energetische informatie binnen tijdens een zonnestorm.

Infusies van licht (informatie) die het magnetisch veld veranderen. 
En dat is hard nodig. Zo boven, zo beneden = introspectie.

Zonnestorm, je gedachten en emoties

Zonnestormen beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, alle hersenactiviteit (waaronder evenwicht), alsook gedachten en alle mentaal-emotionele fysieke reacties.

Niet zo gek dus dat je tijdens een zonnestorm merkt dat er meer gedachten activiteit is en emoties plotseling heftig kunnen opspelen.

De kracht die de zonnestorm met zich meebrengt zal op dat moment jou gemoedstoestand versterken.

Ben je boos, dan wordt je dubbel zo boos.
Ben je moe dan ben je extra vermoeid.
Ben je actief dan zal je extra actiever worden.
Ben je emotioneel dan zal je emotioneler zijn.
Ben je bang dan zal je angstiger worden.

Dus let eens op jou energie tijdens een zonnestorm want het wilt je iets vertellen.

Ik ben moe, mijn lichaam moet herstellen van het verlichten van mijn lichaam, maar ik wil heel graag doorgaan. Deze zonnestorm zegt dus eigenlijk, nee nee…. ik zal je extra vermoeid maken zodat je lichaam eens rust krijgt.

Met de magnetische kracht die een zonnevlam brengt in jouw energieveld, daar kan je mee werken. Voel de komende week eens waar je in getriggerd raakt. Zowel in je lichaam als mentaal. En door wat word je geraakt, is het een persoon, een geur, een liedje of een situatie?

We zijn nu met z’n allen in staat om na duizenden jaren van duisternis (Lees bijbel en alle anderen geloven) het licht in de wereld te zetten.

De opdracht is: Ze vraagt van ons om ons bewustzijn te verhogen, moedig te zijn en dit ook vol te houden.

De bedoeling van 2022 wordt gedragen door de hoop en de verwachting dat wij ons individueel en collectief laten leiden door het ontwaakte bewustzijn.

You are God & The Ego is The Devil.

Het ware zelf wat alles creëert.

het ware zelf wat alles creëert.

Aquarius energy is: back to origin, authenticity, respect for the individual and mother earth such as: Transformation, Unity, Holism, Love, Acceptance, Charity, Compassion, Freedom, Free will experience.

Wat overkwam ons en wat gaan we ermee doen. Lijden of het heft in eigen handen nemen. De overheid kan ons nooit iets op leggen want we leven in een vrij land.

Common Law…De Hoogste Wet van het Land.

Wij de Mensen levend op het grondgebied van de Aarde, zijn in vrijheid geboren. Elke man en vrouw op aarde wordt geboren met bepaalde rechten die door niemand kunnen worden afgenomen tenzij wij dat toestaan.

De Hoogste Wet van het Land.

Het is de wet waartoe een gemeenschap, natie of volk als geheel heeft besloten om zichzelf te regeren en om ervoor te…

commonlawnederland.earth

U bent al VRIJ!

www.veilig.nu

De energie van 2022 wordt gesymboliseerd door de kwaliteit van het inzicht en de helderheid.

Wat laten we zien aan creatie-energie, een combinatie die erop gericht is om je eigen werkelijkheid te creëren. U als individu bepaalt…

Dit is een werkelijkheid die uitdrukking geeft aan alle mogelijkheden die het hier en nu ons allen aanreikt.

Het ontstaan van grote spanningsvelden en het blootleggen van ontnuchterende feiten en verhalen die ook in 2022 nog zullen voortduren.

Een van de meest cruciale uitdagingen zal zijn om erachter te komen hoe we met deze informatie omgaan.

Bewustzijnsmaatschappij

We zijn als samenleving de weg ingeslagen om de bewustzijnsmaatschappij verder te ontdekken.

De verwachting is dat onze informatiemaatschappij steeds meer naar de achtergrond verschuift. Wat is waar en wat niet…..

Het is niet meer de informatie zelf die centraal staat, maar het is de keuze welke informatie we wel of niet van invloed op ons leven laten zijn.

Het is daarom belangrijk om erachter te komen wat bepaalde informatie met je doet. Je komt dit te weten door je vanuit je innerlijke zelf af te stemmen op dat wat je ziet, leest of hoort. Vervolgens tracht je de betekenis en de waarde ervan voor je eigen groeiproces te achterhalen. Het is hierbij niet zozeer van belang te weten of dat wat tot je komt waar of onwaar is. Het komt er in essentie op neer dat jij het bent die bepaalt welke macht je aan de onder jouw aandacht gebrachte informatie geeft.

Jij kiest voor het gewas dat je in en om je heen tot wasdom wilt brengen.

Neem zelf het roer in handen

De creatie-energie of dynamiek gedurende 2022, vertegenwoordigt in ons groeiproces van eigenschappen en mogelijkheden, de kwaliteit van de stuurman (Uzelf).

Het is deze stuurman die ons allen doet bewegen om zelf het roer in handen te nemen. Het is voor deze stap belangrijk dat we in een bewuste staat van aanwezigheid zijn.

Het uitstippelen van de juiste koers vraagt van ons dat we tegelijkertijd met al onze zintuigen onze eigen innerlijke staat van zijn en die van onze omgeving kunnen waarnemen.

Bewustzijn betekent verbonden en in jezelf verankerd zijn. Wanneer je vanuit jezelf met alles om je heen in verbinding bent, voel je je krachtig en veilig.

Door met je aandacht naar je ademhaling te gaan, kom je tot de verbinding met jezelf.

Zodra je met je aandacht naar je ademhaling gaat, schakel je over van denken naar bewust waarnemen.

Een zeer intens helende werking voor geest en lichaam.

Socrates

“Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden.”

Nelson Mandela

Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918–2013

“Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid.”

Met anderen woorden, jouw leed kan en mag nooit iemands anders leed zijn.

History Repeating or not?

De GEEST uit de fles

Creativiteit is de levensader van het HART en mag nooit belemmert worden.

De voortbrenger van al onze gedachten waar het leven uit bestaat.

Wordt geblokkeerd door het oordeel en ongeloof. Onwetenheid over het antwoord.

Ontneemt de adem, de eerste verwekker van een gezonde ademhaling.

Werkt aanstekelijk en bevordert de geestelijke gezondheid van ons allen.

Leert afstand te nemen van het verleden(is uitademen)en volledig in het NU terecht te komen(is inademen).

Regeneratie van nieuwe cellen vindt alleen maar plaats wanneer de adem vrij is en geen stress bemerkt.

Create Your Own World By Natural Healing

‎Create Your Own World By Natural Healing

For those who want to work on self-development on a natural basis. Anyone can use the tools I provide in this book to…books.apple.com

Music are the storys that happens in the past. Fan of al MUSIC genres all over the world. Join me and listen also to this great music musicians and like to connected with you al.

Get here 2022 HQ High Quality

Liefde Is Het Antwoord.

Dit boek gaat over relaties o.a. de relatie met je zelf. Het geeft handgrepen om onvrije relaties vrij te maken en om te zetten in liefdevolle relaties. Het biedt 7 stappen en 15 lessen oefenmateriaal, dat is geïlustreerd met voorbeelden, waardoor de principes die uiteengezet worden meteen van een praktische toepassing worden voorzien.

Liefde Is Het Antwoord, Gerald Jampolsky | 9789062718184 | Boeken | bol.com

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ‘ie voldoet aan onze…www.bol.com

Duidelijk zijn in jouw communicatie
Duidelijke communicatie heeft te maken met duiden of aanduiden.

Duidelijk en helder communiceren: ben je soms onduidelijk?

Duidelijk en helder zijn in de communicatie: wil je dat leren? Ben je soms onduidelijk in de communicatie of niet…

www.desteven.nl

Shine as bright as you are in higher frequencies.

NLP Werkboek: Het NLP Praktijk Doe-Boek [In 52 Weken Meester In NLP]

Geen saaie en slappe communicatie maar peper in de reet en meer variatie in je leven. Dat is waar Het NLP Doe-Boek om…

hetnlpcollege.plugandpay.nl