February 25, 2024
De wereld in beweging waarin het bewustzijn aan het veranderen is.

De wereld is in beweging. Het zijn tijden waarbinnen het bewustzijn en ons collectieve bewustzijn aan het veranderen is. Termen zoals wakker bewustzijn of hoger bewustzijn zijn nu meer dan ooit aan de orde.

Bewustzijn en jouw staat van bewustzijn kunnen momenteel een belangrijk anker zijn. Een anker om niet verdwaald te raken, in alle informatie die op je afkomt, en jouw eigen zuivere waarheid te blijven volgen. In jouw veld van bewustzijn ligt jouw wijsheid, inzicht en kennis.

Dit is waarom ‘goed in contact zijn’ met jouw bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling essentieel is. Dat het je daarnaast, een beter contact oplevert met jezelf en je intuïtie doet groeien, is alleen maar winst.

Naar bewustzijn wordt met verschillende brillen gekeken. Jouw bewustzijn zetelt in de hersenen, terwijl het spirituele uitgangspunt is dat de ziel bewustzijn regisseert en daarmee een onuitputtelijke bron is van inzicht en wijsheid.

De kleine hersenen zijn naar functie opgedeeld in honderden of meer onafhankelijke verwerkingsmodules, die naast elkaar elk hun eigen taak uitvoeren. Elke module heeft zijn eigen input en output, en stuurt andere motorische en cognitieve systemen aan. Wisselwerking is er nauwelijks en dat is nu net een cruciaal aspect van bewustzijn.

HET WARE ONTWAKEN IS HET ONTWAKEN VAN HET HART

We leven in een bijzondere tijd! We gaan van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn. Vaak laten we ons leiden door dat vervelende kritische stemmetje in ons hoofd (ego) en gaan zelfs denken dat we dat zijn. Hoe maak je nu de shift van hoofd naar hart?

Die inzichten in het ruggenmerg en de kleine hersenen reiken ons al een belangrijk stuk van de puzzel aan: niet elke zenuwprikkel roept bewustzijn op. Er is meer nodig om het uit de fles te toveren. Daarvoor moeten we kijken naar de grijze stof in de hersenschors, de gevierde buitenste laag van het brein.

Dat ingenieuze systeem van verweven zenuwcellen heeft zowat het formaat van een dubbele grote pizzabodem. De twee vellen liggen in plooien gevouwen in onze schedel gepropt, om de honderden miljoenen verbindingskabeltjes van de witte stof heen. Alles wijst erop dat gevoelens ontstaan in het weefsel van de neocortex.

Ether — Wetenschappelijke benadering in Ayurveda Akash in het Sanskriet. Named after Akash in Sanskrit and nowadays Akasha Chronicles. Daarna de oudste geschreven taal van de wereld en wat daarvoor alleen nog een spreektaal was en later 36 verschillende talen uit zijn voortgekomen die nu gelden als Ether die blijft hangen in de lucht Atman = Atmos (Grieks) = atmosfeer: het meest subtiele, dragende element = geweten.

Zij ‘draagt’ als het ware het collectieve geheugen van heel de wereld.

Alles is karma.

Ether is het 5e element in het lichaam wat meestal niet wordt erkend maar er wel degelijk is en komt van het Sanskriet woord Athmos en betekent dus atmosfeer in frequenties en hangt dus in de lucht net zoals de planeten en beïnvloed ons dus heel de dag anders kon je niet op deze aarde leven net zoals plant en dier deze ook door hen wordt beïnvloed.

Al onze lichaamsdelen zijn gerelateerd aan de planeten en beïnvloeden ons lichaam.

Al onze lichaamsdelen zijn gerelateerd aan de planeten.

Toen Schumann zijn resultaten publiceerde in het magazine “Technische Natuurkunde” legde Dr. Ankermeuller meteen de link tussen de frequentie van de aarde en het ritme van de hersens. Uit zijn onderzoek bleek dat, als de hersens in een omgeving zijn waar ze niet blootgesteld worden aan elektromagnetische straling, ze exact dezelfde pulsatie hadden als de aarde. Hij wilde graag weten wat de meest gezonde frequentie was om in te leven. Hij kwam er al snel achter dat er zaken waren waarmee de natuurlijke frequentie van de aarde verstoord raakten. Zoals: computers, mobiele telefoons, digitale apparatuur, radiogolven en licht.

https://www.vitalitools.nl/blog/hoogfrequente-zenders-herkennen-aan-modulatie/

Dit kunnen we niet zien met het blote oog, maar is wel te merken aan stress, vermoeidheid, hoofdpijn en chagrijnig zijn. Het omgekeerde was het geval wanneer mensen alleen maar in een omgeving waren met de natuurlijke frequentie van (op dat moment 7.83 HZ)

Ether komt van Atmos en is de menselijke frequenties in de atmosfeer. Zijn wij die met zijn allen uitzenden in frequenties. De klachten verdwenen en ze resoneerden weer op dezelfde frequentie als die van de aarde inclusief de gezondheid van mensen en de omgevingsfrequentie waarin ze leefden. Na 1980 werd geleidelijk aan de natuurlijke frequentie van de aarde hoger, tussen de 12 en 13 HZ.

De zonnestormen van de afgelopen weken kunnen ons wat onrustig maken als de frequenties weer verder oplopen, en het doorstromen van de nieuwe energie kan zorgen voor hoofdpijn, pijn in de nek, wazig zien, of een algemeen zwaar gevoel in het hoofd.

Zoals de zon steeds zonder verzuim opkomt en ondergaat, zo moeten we zonder verzuim onze plichten vervullen. De zon geeft licht, warmte en energie aan anderen en staat daarom symbool voor opoffering. Zelfopoffering ten gunste van anderen is een zeer waardevolle eigenschap.

HOW KARMA WORKS.

It all happens before if you dig deeper for the real true. Explained by Hans Wilhelm.

How karma works.

Het Random Acces Memory van de Kosmos.

DNA huidig leven en RDNA vorig leven = Planeet Pluto = vorige levens. Het gebeurt allemaal al eerder als je dieper graaft naar de echte waarheid. De universele talen door ether in frequenties door de kleur regenboog = kwantumenergie. De universele talen door ether in frequenties door de kleur regenboog = kwantumenergie

Alle paspoorten van ALLE MENSELIJKE KIND over de hele wereld. Je ziet het niet maar je voelt het = frequenties = je gevoelens. State of the Art Kosmologische Intelligentie die niemand kan verslaan. YOUR DNA huidig ​​leven en RDNA vorig leven. De echte zielenverhalen. Het is zeker. Intelligentie is checksum tussen begin — midden — eind = conclusie = antwoord = leren van het verleden in het heden.

Als je je diepere innerlijke stem uit het verleden uitspreekt = oude herinneringen loslaten. Als je je niet uitspreekt, blijft het als stress in je lichaam zitten.

Je stem gebruiken

Je stem gebruiken om jezelf te laten horen, dat doen de meeste mensen praktisch al hun hele leven. Maar zeggen wat er écht in je omgaat, waar het vanbinnen gevoelsmatig op staat, dat doen maar weinigen. Want om vanuit je gevoelens te spreken moet je ze niet alleen éérst voelen, maar ook durven verwoorden. Wij mensen lopen met ons uitspreken ook nog eens direct tegen een fundamentele angst aan, namelijk afgewezen worden door mensen waarmee we ons identificeren. Om buitengesloten te worden. Tegenwoordig vooral als we iets zeggen wat “ niet hoort”.

Om ons niet alleen te voelen in deze maatschappij offeren we de directe verbinding met onszelf en ons gevoel op, en laten we ons pure ongefilterde zelf in de steek. En dat kost ons vooral een hele hoop geluk.

Heb je je het volgende wel eens afgevraagd: Ben ik me eigenlijk bewust dat ik me iets bewust ben?

In deze vraagstelling ligt bijna een paradox besloten. Toch is het realiteit. Energy goes where attention flows. Oftewel waar je aandacht is, daar ben je je bewust. Maar waar zit de regie?

Geestelijk & Zintuiglijk bewustzijn

Het gegeven dat de hersenen zintuigelijke prikkels verwerken en er daarmee een waarneming wordt gecreëerd, is een feit. Bewustzijn is geen concrete functie van de hersenen, het is een optelsom van samenwerkingen in diverse hersengebieden die ervoor zorgen dat deze ervaring ontstaat. De hersenen zijn vooral een instrument voor de registratie en verwerking van informatie.

Zielsbewustzijn & Hartsbewustzijn

‘Wat is prana?’

1. Wat is prana?

‘Prana’ is een Sanskriet woord en betekent ‘vitale levensenergie’. Het is de levensenergie die je nodig hebt om te kunnen bestaan.

In Oosterse stromingen staat Prana ook wel bekend als Chiqi of ki. Tai Chi, Qi Gong en Reiki zijn hier voorbeelden van. Zij werken allemaal op verschillende manieren met deze vitale levensenergie.

2. Waarom is werken met je prana belangrijk?

Door zoveel mogelijk blokkades in het lichaam te verwijderen kan Prana beter door je lichaam stromen. Hoe minder blokkades en hoe meer Prana, hoe vitaler, sterker en gezonder je bent.

Inmiddels weten we dat bewustzijn het lichaam en de hersenen overstijgt. De ziel is de waarnemer en is zelf daarmee een wijd-strekkende bron van bewustzijn. Een van de belangrijkste graadmeters hiervoor zijn talloze BDE’s (bijna-doodervaringen) waar bekendheid over is.

Pim van Lommel, voormalig cardioloog, heeft hier klinische studies naar gedaan en er een boek over geschreven. Hij zet hierin uiteen dat tijdens operaties waarbij patiënten ‘bijna dood’ waren, de patiënt na klinisch dood te zijn verklaard, nog steeds bewustzijn bezat terwijl hersenfuncties waren uitgeschakeld. De patiënt kon soms helder navertellen wat er was gebeurd tijdens de operatie.

Al deze waarnemingen geschieden dus buiten het fysieke lichaam om, wat het bestaan van een ziel aannemelijk maakt. Het gegeven dat de ziel het lichaam bestuurt, maakt aannemelijk dat het bewustzijn daar zetelt.

De ziel bestaat uit bewustzijn, in feite een oneindig bewustzijn. Dit maakt zielsbewustzijn als begrip veel omvattender; het gaat nu niet alleen om zielservaringen in het dagelijks leven van het individu, maar ook andere ruimere ervaringen mogelijk uit vorige levens. Beide vormen het bewustzijn.

Ik word persoonlijk heel blij van de weet dat ik een ziel ben met regie over mijn lichaam, geest en zintuigen. Het geeft me kracht en drijfveren om heel bewust te leven en kiezen waar ik mijn aandacht aan geef, wat ik wil leren, en hoe ik mezelf bijvoorbeeld verzorg.

Reïncarnatie is voor mij een gegeven. De gedachte dat ik uit mijn wijdstrekkende bron van bewustzijn kan putten, waar veel kennis en inzichten maar ook talenten liggen opgeslagen uit vorige levens, maakt mij gedreven om mezelf te blijven ontwikkelen om daar bij te kunnen.

Pluto zegt heel veel over vorige incarnaties.

Hij haalt de onderste steen boven en kan confronterend uitwerken in het leven te transformeren en meer bewust te worden van de ziel die momenteel deze mens is hier op aarde uit vervlogen tijden.

Pluto is de rode draad door vele levens heen en verbindt de mens met het verleden uit ver vervlogen tijden.

Omdat mijn ziel regisseert en mijn ziel de eindregie heeft, is het noodzaak en voorwaarde dat ik echt leer samenwerken met mijn ziel. Die ‘ik’ is mijn persoonlijkheid. Samenwerking tussen mijn persoonlijkheid en mijn ziel zorgt voor stroming en levensvreugde. In hoeverre de ziel zich in het huidige leven ontwikkelt en in vorige levens heeft ontwikkeld, bepaalt hoever het bewustzijn zich kan openen. Tevens is het een keuze van de ziel, voorafgaand aan incarnatie, in hoeverre het bewustzijn zich gaat openen. Wat nodig is in het betreffende leven of niet. Jouw wilsbesluit in je huidige leven bepaalt verder hoe je je ontwikkelt en dus ook hoe jouw bewustzijn zich ontwikkelt.

Het bewustzijn ligt besloten in het onderbewustzijn en komt op in dromen.

Er zijn diverse niveaus te onderscheiden:

Het Bewuste

Het bewuste gedeelte van bewustzijn is het gedeelte waar iemand rechtstreekse aanwezigheid en gewaarwording ervaart middels de 6 zintuigen. Iemand is zich bewust van de omgeving, de bank waarop hij of zij zit, de mensen om hem heen.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen?

Focus je aandacht een tiental seconden op een object voor je, bijvoorbeeld een kaars, en zie de kaars in al haar volle hoedanigheid. Merk de details op. Alles wat je met aandacht doet, is al een ervaring en training.

Het Onbewuste & het Onderbewuste

In het onbewuste liggen herinneringen opgeslagen, gevoelens, overtuigingen, gedachten, verdrongen of onbekend, maar het kunnen ook karaktereigenschappen zijn van iemand. Gevoelens of overtuigingen kunnen opspelen en iemand belasten in het dagelijks leven, zeker als deze al op jonge leeftijd zijn verdrongen. Het onbewuste laat steeds precies die informatie door, waar iemand op dat moment iets aan heeft of juist mee aan de slag mag.

Daarbij ‘stuurt’ het onbewuste feitelijk. In Jip en Janneke taal: je bent dus altijd toe aan dat deel van je trauma wat gezien of gehoord wil worden en je bent er nooit te oud voor.

Dat deel van je trauma wat gezien of gehoord wil worden.

Er wordt ook gesproken over een collectief onbewuste, waarbij een generatie (zoals soldaten uit de 1e of 2e wereldoorlog) de tijdsinvloed (oorlog) draagt in het onbewuste.

Nieuw bewustzijn en regressie- en reïncarnatietherapeut is in gesprek met Maarten over collectief trauma in relatie tot de pandemie vanuit het vak benadert.

collectief trauma.

Door stressvolle situaties in het verleden heb je een denkpatroon ontwikkeld dat angstige emoties weggedrukt. Elke emotie die je niet verwerkt, wordt op celniveau in je lichaam opgeslagen.

Sigmund Freud, een belangrijk zenuwarts uit de 19e eeuw, was van mening dat er een 2e bewustzijnslaag is naast het ‘onbewuste’, het onderbewuste. Binnen dit bewustzijn vallen alle waarnemingen die niet bewust worden waargenomen maar wel worden geregistreerd.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen?

Je kunt kiezen voor interne ontwikkeling (zelf) en externe (hulp van buiten). Door middel van therapeutisch werk, zoals innerlijk kindwerk, het werken met overtuigingen en conditioneringen of angsten, kun je terug bij jezelf komen. Door zelfwerk, meditatie en yoga, dus alles wat je zelf kunt doen, kun je zelf met deze laag aan de slag. Door opleidingen, zelfontplooiing of het lezen van boeken kun je je groei verder stimuleren. Door voldoende rustmomenten (en stilte) in te lassen, kun je al het bovenstaande integreren.

The Ancient Science Of AUM Mantra

The Ancient Science Of AUM Mantra

Yoga is een methode om het hogere “ZELF” te bereiken.

Het Hoger bewuste of Groter bewuste (Hoger Zelf) Supreme Self.

Van chaotisch denken naar volledig bewustzijn.

Dit is het (hoger) zielsbewustzijn. Het bewustzijn dat de Egostaat voorbij is en gebruik maakt van haar 6e zintuig (intuïtie). Het gedeelte van de ziel dat voorbij het fysieke lichaam en haar emoties gaat, verbonden met het eeuwige veld (kosmos, de bron en aardeveld).

Het kunnen tevens ervaringen zijn uit vorige levens, die daar liggen opgeslagen. Het is het alwetende ofwel hoger gedeelte van de ziel, waar alle antwoorden liggen.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen?

Zodra je feitelijk alle bovenstaande methodieken hebt opgevolgd, ontstaat er vaak vanzelf toegang tot het Hoger Zelf. Er zijn tevens oefeningen binnen intuïtieve ontwikkeling om er contact mee te maken.

Omgaan in het dagelijks leven met bewust-zijn?

Veel zelfwerk doen, traumawerk & bewustzijnsontwikkeling gedaan met als resultaat groei, zielsgroei. Jij, die jij wil zijn en manifesteert.

Natuur brengt rust en wel zo natuurlijk.

Tempo weten te vertragen is de oplossing. Door het vertragen je tempo ontstaat er meer ruimte voor rust, meditatie, bezinning en intuïtieve, dus is het bewustzijnsontwikkeling nastreven voor meer intuïtie waardoor zelfvertrouwen toeneemt.

Ik heb keuzes gemaakt: Waar wil ik mijn tijd aan spenderen en aan wie, waar word ik blij van?

Waar gaat mijn aandacht naartoe?
Door deze keuzes kom je veel dichter bij jezelf.

Je hart gaan volgen en jouw passies. Dit werkt als een katalysator.

Check dagelijks jezelf hierin, meermaals per dag. Hoe gaat het met mij?

Hoe is jouw energie? Kan je je tempo vertragen als je een minder fitte dag heb?

Oefen op opmerkzaamheid, aandacht. Je wordt opmerkzamer tot op de kleinste details, en je krijgt meer rust en geduld. Die opmerkzaamheid zorgt voor bewustere keuzes.

Gun jezelf dus vertraging en stem je aandacht af naar binnen, je opmerkzaamheid zal toenemen, je intuïtieve gevoeligheid ook en daarmee ben je al bezig met bewustzijnsontwikkeling.

Het contact met jouw ziel.

Innerlijke kracht

Door sterker te worden van binnenuit. Door los te laten wat ons verzwakt. Door oude angsten, andere emoties en pijn afkomstig uit de vroege jeugd onder ogen te zien en te verwerken en de daaruit voortvloeiende beperkende patronen in denken en doen te transformeren naar nieuwe, die behulpzaam zijn in het dagelijks leven.

Unconsciousness
Wat is integriteit? Hoe zit een integer persoon in elkaar?

En door de onderliggende overtuigingen over onszelf en anderen op te sporen en te veranderen. Overtuigingen die voortkomen uit conclusies die we als klein kind hebben getrokken, met het beperkte bewustzijn dat we toen hadden en die veelal luiden “ik ben niet goed genoeg” en “ik moet me aanpassen aan wat anderen van me verwachten” en die ons doen en laten in het heden regelmatig negatief beïnvloeden.

Met name het overwinnen van onze angsten is een belangrijk doch moeizaam proces. Want we zijn bang voor angst en lopen er het liefst voor weg. Mijn ervaring is dat het heel goed werkt om als het ware in de angst te gaan zitten en deze over je heen te laten komen. Schudt emoties niet van je af maar heet ze welkom.

Het kan zijn dat er andere emoties voelbaar worden, het helpt om ook deze te laten komen en ze heel bewust te voelen. Dan merken we dat de emoties en de angst oplossen. Elke keer als angst opkomt, kunnen we deze techniek toepassen. Geleidelijk, door vol te houden, zullen we verlost raken van angst en sterker worden.

Het wezenlijke van hooggevoeligheid

Ik zie hooggevoeligheid niet als een karaktertrek waar we maar mee moeten leren omgaan, maar als iets wat verbonden is met ons hele wezen. Het heeft te maken met ons zijn. Om hierop zicht te krijgen, is het van belang om stil te staan, naar binnen te keren en de stilte en rust in onszelf op te zoeken. Daar, in de stilte van ons hart, kunnen we iets van onze essentie gewaarworden.

Als we dit regelmatig doen, komen we niet alleen in aanraking met de essentie, met de liefde, kracht en vertrouwen in onszelf, met dat wat we kennelijk diep van binnen zijn. We ontmoeten dan ook veel onrust. Emoties, neigingen tot doen, stemmen die dan weer van een kritische en vermanende ouder en dan weer van het verongelijkte en emotionele kind afkomstig zijn.

Dan lijkt de stilte en rust in onszelf ver weg te zijn en zouden we het liefst een kant-en-klare aanpak krijgen van iemand zodat we verlost zijn van deze chaos en we eindelijk het leven aankunnen.Maar zo werkt het helaas niet.

We moeten door de onrust en herrie heen. Laag voor laag moeten we onszelf ontwikkelen.

Door alle onrust en negativiteit af te wikkelen, blijft uiteindelijk de essentie over.

Afrekenen met collectief slachtoffergedrag vanuit religieuze orde uit vervlogen tijden is nog steeds merkbaar in het heden.

Van generatie op generatie overgedragen.

In ons zelfonderzoek komen we tegen dat we onszelf niets of niet goed vinden en dat we graag iemand willen zijn. Interessant, leuk, goed, en niet minder of ‘anders’. We willen ook graag iets betekenen. Ik ervaar dat we steeds meer kunnen betekenen voor anderen, naarmate we deze ik-gerichtheid loslaten. En we gewoon onszelf zijn van binnenuit, in plaats van onszelf te zien en te beoordelen van een afstand of door de ogen van anderen. Pas als we doorhebben dat we al iemand zijn en dat we niet minder zijn dan een ander, kunnen we ophouden ons kleiner te maken. Als we onszelf kunnen accepteren zoals we zijn, vinden we vrede in onszelf en zijn we verlost van de onrust en van het idee dat we anders moeten zijn en iets anders moeten doen. Dan hoeven we niet meer gefrustreerd te raken en aldus te reageren. Dan hebben we ons gekwetste innerlijk kind geheeld en de basis onzekerheid overwonnen.

We moeten tevens zien af te rekenen met de vermanende ouder in onszelf want die is onze grootste vijand. De ouder die zegt wat niet mag en wel moet, de boze ouder voor wie we bang zijn of de ouder die zegt wat we niet goed doen en door wie we ons zo afgewezen hebben gevoeld. Deze ouder woont nog steeds in ons en kan in bepaalde situaties geactiveerd raken. We reageren hierop als het brave kind dat wil voldoen en belemmeren onszelf in onze uitingen of we vallen onze dierbaren aan. Als we deze ouder in ons eindelijk stil hebben gekregen, zullen we ons van onze omgeving niets meer aantrekken en zijn we vrij om te reageren vanuit ons volwassen deel. Dan hebben we de ondermijnende innerlijke volwassene overwonnen.

Als we alle hinderlijke ouder- en kind-stemmen, de daarbij behorende overtuigingen, emoties en gedrag hebben doorzien, en als we deze negatieve en beperkende delen ervan achter ons hebben gelaten (en het positieve en constructieve hebben behouden), dan kunnen we onszelf zijn en besluiten tot nieuw gedrag. Dan kunnen we definitief uit onze slachtoffer-houding stappen en ons leven in eigen hand nemen zoals hieronder beschreven.

Je zou toch verwachten dat alle theologen van vreugde zouden opspringen…..

Jezelf uiten en je kwaliteiten tonen

Hooggevoelige mensen staan open, je ziet hun puurheid en hun gevoeligheid, dat is zo mooi aan ze! We moeten ons dus niet afsluiten. Zodra we die neiging voelen opkomen, moeten we ons afvragen waarom we onze zintuigen, onze voelsprieten, op de omgeving gericht hebben en niet naar binnen. Dan ontdekken we dat we op jonge leeftijd hebben geconcludeerd dat we moeten doen wat anderen van ons verwachten.

Zo zijn we allen opgevoed, gesocialiseerd. En we hopen steeds maar op goedkeuring en bevestiging van anderen.

Daarom zijn we zo op die anderen gericht.

Als we deze oude conditionering overboord gooien, kunnen we eindelijk vrij zijn. Om onszelf te zijn, met al onze kwaliteiten. Met onze aandacht en zorgzaamheid, met ons inlevingsvermogen, onze spontaniteit en creativiteit. We moeten ons niet afsluiten en onze impulsen indammen; we moeten juist openstaan en het leven door ons heen laten stromen. We moeten ons uiten. Zeggen wat we vinden, voelen en willen. Uiting geven aan wat in ons leeft.Richting geven aan onze intuïtieve ingevingen en alles wat maar in ons omhoog borrelt aan vindingrijkheid, menselijkheid en vernieuwende ideeën over een rechtvaardiger manier van samenleven en -werken.

Zo kunnen we ervaren en laten zien hoe het leven ook kan zijn; vol vervulling.

Tips om jezelf te zijn door je te ontwikkelen:

  • Zoek een klankbord, een therapeut of coach, een vriend(in) of je partner, in elk geval iemand die je vertrouwt. Dingen benoemen werkt helend en bevrijdend.
  • Onderzoek je innerlijke ouder: de stemmen in je die zeggen wat je niet mag, niet kan en wat je moet. Laat de negatieve aspecten ervan los, behoud de positieve.
  • Onderzoek je innerlijk kind: het kind dat zich afgewezen, bekritiseerd en onbemind voelde. Laat de pijn los zodat ruimte komt voor het blije, creatieve en speelse kind.
  • Doorzie je slachtoffer-houding en ik-gerichtheid. Betrek niet alles op jezelf, ontdek dat gedrag, woorden en emoties van anderen bij hen horen.
  • Wees goed geaard, sta met beide benen op de grond. Wees aanwezig, in het “NU”, in je kracht.
  • Leer luisteren naar en vertrouwen op je intuïtie, gevoel en innerlijk weten en handel naar spontane ingevingen en impulsen.
  • Sta open, verbind je, maak contact. Uit je, wees creatief en expressief.

Geef je over aan de stroom van het leven en vertrouw dat alles is zoals het moet zijn en leef in synchronisity is waar we naar streven voor een gelukkiger gevoel van binnen en voor onze omgeving.

Het doel is altijd samenwerking.

The Ancient Science Of Prana

As human beings, prana is our creative life force power. The more power we have access to, the more we can manifest in our creations. This is not the power we see externally such as money and material things. Prana is the power we hold from within ourselves that values more than what we have in this mundane world. With the right techniques from the traditional wisdom of the Sages, prana can bring out our endless creativity, wonder and intelligence.

According to tradition, prana is considered the most direct living expression of the infinite which is the sacred that permeates all of life.

In Tantra, which is closely linked with Hatha Yoga, both cultivate power and auspiciousness. Tantra states that power, or prana, is necessary to achieve genuine happiness, spiritual fulfillment, and worldly success.

Prana can bring out our endless creativity, wonder and intelligence.

‎Create Your Own World By Natural Healing

For those who want to work on self-development on a natural basis. Anyone can use the tools I provide in this book to…books.apple.com

Wil je echt binnenkomen bij mensen?

Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei & communicatietechnieken. Haal jouw dagelijkse motivatie, bemoediging, coaching en NLP-inspiratie in huis.

Hoe trek je mensen aan?

Hoe verblijd je ze met die proactieve NLP-houding? Ontdek het via de dagelijkse bites van de NLP Scheurkalender. In 365 dagen beweegt deze kalender jou om NLP in kleine stukjes in je dagelijks leven te verweven.

NLP Scheurkalender | 365 Dagen Persoonlijke Groei

Wil je echt binnenkomen bij mensen? Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei &…

hetnlpcollege.plugandpay.nl

NLP Werkboek: Het NLP Praktijk Doe-Boek [In 52 Weken Meester In NLP]

Geen saaie en slappe communicatie maar peper in de reet en meer variatie in je leven. Dat is waar Het NLP Doe-Boek om…hetnlpcollege.plugandpay.nl

Music are the storys that happens in the past. Fan of al MUSIC genres all over the world. Join me and listen also to this great music musicians and like to connected with you al. Its spiritual and healthy for your body if you feel the rithem and sounds. Every frequenty heals a part of you. Music evokes memories and thoughts. By listening, singing or playing. Learn to recognize and express fear, sadness and tension.
Advantage: learn to deal better with others and set boundaries.
My music makes stories. Develop new behavior for yourself through this.

Let it flow 2022