February 25, 2024

Persoonlijke groei

Zelfs als je lijnrecht tegenover iemand staat, omdat jullie totaal verschillende dingen willen of ergens heel anders over denken, helpt het om te luisteren. Even pas op de plaats maken, je oren openen en proberen je mond dicht te houden.

Lastig, want het verhaal van een ander roept allerlei behoeftes op: je wilt jouw ervaring delen, of juist een advies geven. Non- dualistisch is de doelstelling zodat we in win-win eindigen.

Met dit stappenplan wordt luisteren gemakkelijker.

En het mooiste is: het brengt ons nader tot elkaar.

Geweldloos luisteren

Vraag een paar mensen of ze goed zijn in luisteren en de meesten zullen toegeven dat echt luisteren moeilijk is, en luisteren naar jezelf al helemaal. Dat we zo’n antwoord geven, is tekenend voor deze tijd. Voor luisteren is aandacht nodig en die kunnen we nauwelijks opbrengen door de hoeveelheid afleiding waarmee we ons omringen.

Maar wie wel al jong heeft geleerd echt te luisteren naar zichzelf, naar anderen en de natuur, zal daar al vroeg de voordelen van hebben ontdekt.

Tijdens mijn leven ontmoette ik leraren die me ieder andere aspecten van luisteren lieten zien. Die nieuwe vaardigheden brachten me veel, zoals hoe je in verbinding blijft met een ander wanneer je allebei iets anders wilt.

Daarvoor is het zogenaamde ‘geweldloos luisteren’ de sleutel. Hieronder vertel ik stapsgewijs wat dat inhoudt.

Stap 1: Bewustzijn

Om vreedzaam met elkaar om te gaan, vooral in moeilijke situaties, is kunnen luisteren het eerste wat nodig is. Maar je openstellen en luisteren naar een ander, wanneer je het liefst zélf gehoord wil worden, is een behoorlijke uitdaging.

Klinisch psycholoog Marshall Rosenberg ontdekte een manier van communiceren die je kan helpen aandachtig, compassievol en volledig aanwezig te zijn bij zowel luisteren als spreken. Wat in het Nederlands bekend is geworden als Geweldloze Communicatie. ISBN 90–5637–854–6

Het geeft je de mogelijkheid vrij te kunnen uiten wat je waarneemt in een situatie, eerlijk te zeggen wat je gevoelens daarbij zijn, en te onderzoeken welke behoeftes erachter liggen. Je eigen behoeftes en gevoelens kunt zien en erkennen.

Stap 2: Behoeftes

‘Alle behoeftes doen ertoe’, is een van Rosenbergs gevleugelde uitspraken. Het is ook meteen een van de belangrijkste uitgangspunten van Geweldloze Communicatie. Iedereen heeft behoeftes, en ze mogen uitgesproken en gehoord worden.

Denk bijvoorbeeld aan geborgenheid, vrede, vrijheid, voedsel, autonomie, authenticiteit, creativiteit, liefde, plezier, humor, waardering, horen en gehoord worden.

Als je je dat eenmaal realiseert, gaat er een wereld open.

VOLG JE PASSIE

Volg je eigen weg, doe je eigen ding, laat je niet onder druk zetten om alles te zijn behalve wie of wat je bent. Een medicijnman hoeft niet perse een genezer te zijn, het zijn mensen die hun eigen dingen doen, met een passie.

1, het maakt jou, door het beoefenen van je oefeningen, je eigen medicijn, en

2, je voelt je beter — medicijnmannen maken van die twee dingen een en hetzelfde ding. Een Warrior is een levend voorbeeld van passie. Wat is passie, het is een innerlijk gevoel, een liefdes-aktiviteit. Het is datgene wat tijd laat vliegen, dat waarvoor je hemel en aarde beweegt en datgene waarvoor je altijd tijd vindt. Passie is het verenigen, van de vereniging van de liefde tussen een man en een vrouw, wat meer energie en kracht heeft dan alles op de aarde en als het beschermd is, onverslaanbaar kan zijn. Harmonie is als iemands hart klopt tegelijkertijd met dat van een ander, met de muziek van de dans, de hartslag van een gekozene, de hartslag van een natie, de hartslag van het universum en de aarde. Denk aan je passie, als het goed aanvoelt en het laat je sidderen, dan is het je passie. Het is jouw passie die alles mogelijk maakt!

Alleen voor vrouwen, mannen kunnen dit niet versmaden, vooral de Machos!!

De Hopi traditie is dat de mannen alles voor de vrouwen mogelijk maken. Zij moeten aantrekken, maar de vrouwen moeten kiezen. De reden voor lang haar is aanmoediging van schoonheid, en de “Indiaanse liefdesbehandeling”- hij bracht ter sprake dat de holbewoners hun vrouwen aan hun haren heen en weer trokken. Hij zei dat dat verkeerd was, dat de Indiaanse vrouwen hun mannen aan de haren trokken! Mannen moeten de wereld zien door de ogen van vrouwen.

Mannen moeten de wereld zien door de ogen van vrouwen.
Waterman energie wordt gesymboliseerd door Yin een vrouwelijke energie….

1. Passie — Het vuur, de individualiteit, het JOU. Het is innerlijk, ons wordt verteld te zijn wat je verwacht wordt te zijn, dus ben niet iets anders. We hebben een levenskracht en energie die als ze bedreigd worden, meer schade aan kunnen richten dan een atoomexplosie. Maar we moeten harmonie en regelmaat beoefenen. We vinden onze eigen frequentie en kunnen die verhogen om het met een ander te verbinden en te harmoniseren, maak het gelijk, ga er niet mee in strijd, anders word je vernietigd. De eerste sensatie die we ontvangen is de hartklopping van onze moeder. Het is voor ons nodig allemaal een harmonieuze harteklop te zijn.

2. Lichaam — Jouw taak is om je lichaam de baas te worden, als je je lichaam niet beheerst, werkt er niets voor jouw.

Leads to the higher self is crown Chakra for full awareness.

3. Spiritueel Al het andere is spiritueel, de bomen, het water, de lucht etc. Om jezelf te bereiken, moet je uittreden en niet naar binnen groeien, anders word je een zwart gat en implodeer je. Vorm verandering “is mogelijk door in die gedaante te veranderen” mijn gevoel is dat je zoveel in jezelf kunt geloven dat een super opgedrongen beeld in je gedachten wordt gevormd en in de gedachten van de mensen om je heen. Door je eigen frequentie te veranderen kun je alles worden, bijvoorbeeld een magnetron om dan water te prikkelen, zodat het verandert en heet wordt. Wanneer onze energie stijgt, stijgt ook onze lichaamstemperatuur. Wij hebben de mogelijkheid onze eigen frequenties en die van andere mensen te veranderen.

Diegenen die weigeren hun oogkleppen af te doen en het bewustzijn te verruimen, zullen voor eeuwig gevangen zijn in een gevangeniswereld van eigen maak, en zullen nooit het (echte) gevaar om hen heen zien.

No limits….You are powerful.

Diegenen die niet wensen te zien, KUNNEN NIET ZIEN; diegenen die niet wensen te horen, KUNNEN NIET HOREN; diegenen die niet wensen te voelen, KUNNEN NIET VOELEN.

Discover the unconscious for conscious to be aware off….

Medicijnmannen- en vrouwen

Op dit punt zou het goed zijn te zeggen dat medicijnmannen- en vrouwen niet perse genezers hoeven te zijn. In feite is je passie je medicijn. Als je medicijn je altijd ‘high’ maakt als je aan het dansen bent, dan is dansen je medicijn. Als je je zweverig voelt tijdens het koken, dan is koken jou medicijn. Jouw medicijn zal je altijd helpen datgene te genezen dat jouw kwelt. Je medicijn geeft je altijd de kracht en de moed te herrijzen, op te staan en verder te gaan. (Dit medicijn is van de geest.) Jouw medicijn is ook datgene wat je doet. Jouw bijdrage in het Land van de Levende Dingen, wat je doet is jouw bijdrage en jouw handtekening in dit leven, en het is jouw medicijn. Hoe je anderen behandelt en je reactie op de wereld, is jouw medicijn. Jouw medicijn kan de tekortkomingen van anderen tegemoetkomen, of, in feite vergiftigen. Wat je doet raakt anderen ten alle tijden! (Als je medicijn anderen pijn doet in welke zin dan ook, ben je als medicijnman- of vrouw niet geslaagd!) Wat je DOET in het land van de levende dingen is jouw medicijn. (Dit is het medicijn van het lichaam.) Het is de ware medicijnman- of vrouw die het medicijn van de geest een maakt met het medicijn van het lichaam.

Onwetendheid is lijden. Tenzij je onderzoek doet….

Waarheid en Wijsheid

Waarheid en wijsheid moeten altijd uitgezocht worden. Geen van beiden zal makkelijk komen. Als in het begin de leraar jouw vragen negeert… vraag opnieuw! Alle meesters van Wijsheid komen tegemoet aan de Passionele student. Om recht op kennis te vragen is, eerbied tonen voor wijsheid en achter kennis aangaan, is passie tonen voor de waarheid. (In het leven zijn er geen RECHTEN, alleen privileges.) Anders dan macht, komt de waarheid altijd naar boven. Het verstopt zich niet, zij wordt verstopt door diegenen die wensen dat het verzegeld blijft. Waarheid en macht zijn instrumenten die gebruikt mogen worden. Geen doelen in zichzelf. (Macht kan waarheid bedekken of ontmantelen; waarheid kan alleen macht ontmantelen; macht kan leiden tot waarheid; waarheid leidt altijd tot macht; wijsheid is weten hoe je beiden gebruikt).

Passie

Om je passie te kunnen volgen, moet je haar eerst herkennen. De volgende gebruiksaanwijzing zou je moeten helpen je passie te herkennen:

1. Je PASSIE zet je in vuur en vlam.

2. Je PASSIE doet tijd verdwijnen. (vijf uur wordt vijf minuten)

3. Je PASSIE neemt veel van je wakende gedachten in beslag

4. Je PASSIE brengt je in actie; je kunt niet stilzitten.

5. Je PASSIE is iets waar je altijd tijd voor kunt vinden.

Bewustzijn

Er zijn drie delen die leiden naar bewustzijn.

1. De innerlijke geest, oftewel de PASSIE

2. Het uiterlijke zijn, oftewel het LICHAAM

3. De uiterlijke geest, oftewel het SPIRITUELE

(Beheers eerst het innerlijke zelf, het lichamelijke zelf als tweede, en dan, alleen dan, kan het spirituele zelf worden veroverd) Hoe kunnen we een complexe uittreding ervaren als we niet kunnen stoppen met teveel eten? Hoe kunnen we stoppen met teveel eten als we niet de passie en de discipline hebben om het te bereiken? Alle spirituele lessen vereisen beheersing van de geest. Ontwikkeling, of groei, is altijd naar buiten, nooit naar binnen. Beheersing van de innerlijke geest of passie is eerst; beheersing van het lichaam komt als tweede; beheersing van het spirituele is de laatste stap.

Diegenen die de volgorde omdraaien zullen bevinden dat de ontwikkeling naar binnen groeit en in elkaar klapt. (Passie is het geheim van alle dingen. Beheers het en alle dingen zullen aan jou worden onthuld.)

Star Warriors

Om het pad van de Star Warrior te volgen, moet je eerst twee begrippen uit je gedachten bannen “kan niet en onmogelijk”. Hoe lang zou je getrouwd blijven met een echtgenote die constant blijft herhalen dat je dit en dat niet kunt doen? Je mag daar niet naartoe; je kunt dit niet; je mag dat niet. Niet zo heel erg lang! Dus waarom sta je jezelf toe jezelf te ontkennen?

True Happiness is deleting your past lives in this live….

Onthoud, als je jezelf ondergeschikt acht, dan is dat ook zo! Als je tegen jezelf zegt: Ik kan dit niet, dan heb je gelijk. Als je tegen jezelf zegt: Ik kan dit wel, dan heb je ook gelijk. Om te worden wie je wilt zijn, moet je eerst vaststellen wie die persoon is en hoe die te werk gaat. Dan, beoefen en herhaal alles wat die persoon zou denken en doen. (Om een hert te worden, moet je je gedragen, je moet denken, leven en zijn zoals een hert, alleen dan kan de passie van het hert van jou worden.) Met andere woorden; creëer jezelf. Schrijf een script voor je eigen film. De held ben jij. In het script schrijf je al die dingen die voor jezelf wenst, al die dingen die je zou willen doen of voelen. Dan ga je het script beoefenen. Beoefen het worden van de held of heldin van je film. Herhaal opnieuw en opnieuw totdat je instinctief je gedrag aanvoelt. Rustig begin je te weten hoe de held zich gedraagt en denkt. Langzaam wordt je de held van je film en van je leven.

De enige manier om een sprinter te worden is te beginnen met rennen.

De enige manier om een liefhebber te worden is te beginnen met liefhebben.De enige manier om passievol te geraken is passie te beoefenen. Beoefen datgene wat je wenst te zijn… en snel zal je het worden.

De 10 geboden van de Star Warriors (10 sleutels)

1. Ik ben een kind van de Dansende Ster, geboren uit chaos.

2. Ik ben vuur.

3. Ik zie het vuur in alle dingen.

4. Ik ben slechts een gast in het land van de levende dingen.

5. Ik bewandel het pad der stilte.

6. Ik word niet gezien of gehoord; alleen gevoeld.

7. Ik neem alleen datgene wat ik terug kan geven.

8. Ik kan niet bezitten; ik kan alleen delen.

9. Ik ben mijn Grootvader op alle mogelijke manieren.

10. Ik ben het antwoord.

1. Ik ben geboren uit de sterren. De sterren werden geboren uit chaos.

Er zal altijd chaos blijven, maar ik zal altijd een krijger zijn.

Alleen in uitdagingen zullen we onze grootste krachten en zwakheden vinden. Alleen in uitdagingen zullen onze passies gesterkt worden. Het doel van leven is uitwaartse ontwikkeling. NIET innerlijke vrede. Vrede die geen uitdagingen naar voren brengt betekent stagnatie. Vertrouwen in jezelf door uitdaging is ECHTE vrede.

2. Ik ben vuur. Ik ben passie. Alles wat ik doe, doe ik met passie.

Vuur is passie. Passie is die innerlijke kracht die ons onderscheidt van alle anderen. Passie is datgene wat de beer de beer maakt… nooit zal de beer proberen te vliegen als een adelaar, omdat het zijn passie is om die beer te zijn. Passie is die gave die ons in staat stelt te zijn wat we wensen te zijn. Iets zonder passie doen is de bewegingen volgen. Passieloos zijn is het gevecht van het leven verliezen. Diegenen die geen passie hebben zijn makkelijk te misleiden en te manipuleren. De studie van natuurkunde en andere wetenschappen vertelt ons dat alle dingen bestaan uit atomen, die op hun beurt weer bestaan uit elektronen, protonen en neutronen. Allen zijn deeltjes van elektriciteit of energie. Deze energie kan niet worden vernietigd, alleen veranderd. Van deze zelfde deeltjes kwam de vrijlating van een basis van ons bestaan. Hierin heeft de wetenschap het bestaan van een kracht, zoals geen andere op deze planeet ontsluierd, de kracht die ieder van ons op ons eigen pad dirigeert. Dit is onze passie, onze gave.

HET WARE ONTWAKEN IS HET ONTWAKEN VAN HET HART

We leven in een bijzondere tijd! We gaan van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn. Vaak laten we ons leiden door dat vervelende kritische stemmetje in ons hoofd (ego) en gaan zelfs denken dat we dat zijn. Hoe maak je nu de shift van hoofd naar hart?

The Ascension is coming quickly, and it’s a complex process that all human beings need to go through in order to shift their consciousness vibrations (vibrations affecting how we think) from the 3rd dimension to the 5th. Join the discussion and find out how you can get your mind ready!

The Ascension Is Coming Quickly At The End Of 2022. Get Your Mind Ready!

Just by asking yourself that question, you’ll be well on your way to the fifth dimension in no time. Wondering, “What…dna-awakening.org

Zo boven, zo beneden zie de film symbols voor uitleg.

De apocalypse is ongelofelijk goed nieuws en geeft gouden kansen tot groei, vernieuwing en expansie.

Van 3D naar 5D in bewustzijn op aarde.

Alle imperiums gebouwd op “het oude” zullen instorten.

De leugens en verhalen in de buitenwereld doorzien is belangrijk. Maar dat is nog steeds niet het ware ontwaken. Het ware ontwaken laat ons de leugens en verhalen zien die wij onszelf vertellen. De constante gedachten-stroom in je hoofd waarvan we denken dat we dat zijn. Het hoofd dat ons van alles oplegt en dicteert. De verhalen die horen bij de persoon die je denkt te zijn. Nooit goed genoeg, niet sterk, mooi of krachtig, slachtoffer denken, het lukt me toch niet. Het ware ontwaken is het Licht van Bewustzijn schijnen op jezelf.

De beweging naar binnen, niet naar buiten.

Dit jaar is een periode spirituele testen. Iedereen zal uitgedaagd en getest worden op Liefde.

Kies je vanuit het hart?

Blijf je trouw aan je innerlijke authoriteit?

Buig jij voor manipulatie, controle en macht uit angst om te verliezen wat je denkt te bezitten?

Je kunt je verzetten maar dan zul je ten onder gaan in de golf van positieve verandering die niet te stoppen is.

Ga voorbij de verhalen.

Een illusie doorbreken die zij zelf hebben opgetuigd met eigen regels waar niemand om gevraagd heeft in een wereld die van ons allen is

3. Ik zie het vuur in alle dingen.

Alle dingen bezitten vuur. Al dezen hebben een geest. Het enige verschil tussen mens en dier is dat ze verschillende huiden dragen. Het enige verschil tussen de mens en alle dingen is de huid, oftewel de buitenbedekking. In de Hopi wereld wordt de geest van een gedachte katcina genoemd. Het is de katcina dat het vuur is of de passie. Diegenen die kunnen zien of horen kunnen leren van de katcina’s om ons heen. Als je kunt communiceren met andere mensen, dan kun je dat ook met de bomen, de wind, en alle dingen van de aarde.

4. Ik ben slechts een gast in het land van de levende dingen.

De huid die we dragen is maar een tijdelijke jas. Dat gedeelte van ons dat het meest belangrijk is, is de innerlijke geest, oftewel passie. Bovendien moeten wij nooit vergeten dat wij hier te GAST zijn en we ons dus als zodanig moeten gedragen. Datgene wat we mogen ontvangen in deze plaats moet hier achterblijven… dingen kunnen niet meegenomen worden, maar alle rijkdommen die we hebben verzameld in herinneringen en kennis zullen bij ons blijven… voor altijd.

5. Ik bewandel het pad der stilte.

In het lied van de ochtendlucht, is er zin die zegt ‘leef, als of je niet kunnen spreken’. Dat betekent dat wat je doet belangrijker is dan wat je zegt. Als je niet kunt praten, moet je je liefde en vriendschap duidelijk maken door je acties. Je moet datgene demonstreren wat je voelt. Laten je acties je maatstaf zijn. Alleen in stilte kun je leren. Hij die praat kan niet horen, alleen in stilte kun je je vijand verslaan, hij die geen lawaai maakt is onzichtbaar.

6. Ik word niet gezien of gehoord, ik word alleen gevoeld.

De krijger moet zichzelf laten voelen. Als hij zijn leven leeft en de wereld heeft hem niet gevoeld, dan heeft hij gefaald. Als hij zijn leven leeft, en Grootvader heeft hem niet gevoeld, dan heeft hij gefaald. Zijn passie moet worden ervaren door anderen, niet gezien of waargenomen. Hij die zijn vuur gebruikt verwarmt de wereld, hij die over zijn vuur schreeuwt, vult de wereld met lawaai.

7. Ik neem alleen datgene wat ik terug kan geven. De balans tussen de natuur en de harmonie van het universum moet gehandhaafd blijven.

Als de krijger een boom kapt om een kano te maken, moet hij een zaadje planten in ruil daarvoor. Als een krijger een korenaar pakt, moet hij terugkeren en een nieuwe planten. Als een krijger een leven neemt, moet hij dat vervangen. (Vroeger, als een man een andere man doodde, kwam hij terug om voor de vrouw en familie van het slachtoffer te gaan zorgen.) Het waren de beschaafde Europese immigranten, die de indianen leerden levens te nemen zonder enige zorg voor terugbetalen of in stand houden van de balance van de natuur.

8. Ik kan niet bezitten, ik kan alleen delen.

Welke van de vlooien bezit de hond? Welke van de bladeren bezit de boom? Als er zoiets kan zijn als eigendomsrecht, is gras dan niet het eerste wat aanspraak kan maken op het land? Het geheim van bezitting is als volgt: dat als je aanspraak maakt op bezit… is dat wat de bezitting wordt genoemd, niet hetgene wat wordt bezetenen, en dat onderscheid ligt bij de eigenaar.

9. Ik ben op alle mogelijke manieren mijn Grootvader.

Grootvader is de naam, gegeven aan de Grote Geest. Grootvader is de naam, gegeven aan het universum. Grootvader is deVader van de man tot wie ik geboren ben. Het universum is Grootvader. In heel het universum zijn alle dingen mogelijk. In Grootvader geloven is in alle dingen geloven. Ik ben de Grote Geest, ik ben Grootvader, ik ben het universum, in mij is alles mogelijk.

10. Ik ben het antwoord.

De krijger is een antwoord voor een probleem. Hij is niet HET antwoord, maar een van de vele mogelijke oplossingen. De krijger is de eerste in een gevecht, de eerste die een offer maakt, de eerste die een stap zet tussen zijn geliefden en gevaar. De krijger is een levend voorbeeld van passie.

Al zou men duizendmaal (1000 x) duizend man in een veldslag overwinnen, zij/hij die mens, zichzelf overwint, is de grootste heldin/held.

Volgens Plato zijn er 3 soorten mannen:

Mannen die houden van Wijsheid

Mannen die houden van Eer

Mannen die houden van Verovering

Inner Gold — Alchemy and Psychology

Inner Gold You who want’s to be You

Inner Gold You who want’s to be You

Profetie is geen voorspelling, zoals het in eerste instantie lijkt. Maar het is een draad in het totale weefsel van betekenis, in het gehele wereldbeeld.

Openbaring 5:5

En een van de oudsten zei tegen mij: Huil niet meer; zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen, zodat hij de boekrol en zijn zeven zegels kan openen.” Is je innerwereld veranderen ten gunste van anderen en de 7 stralen gebruiken voor transformatie.

Liefde = Wijsheid
Orde of MAGIE

Hoe dat gaat hoor je hier = From imperfection to perfection you have to activate the second Chakra to reach the third eye for full consciousness the spiritual path that every soul eventually takes to reach perfection.

People are afraid to speak out, to stand up for themselves, to show their true nature.

Leer jezelf kennen! Zo natuur(lijk)….

Schaduwwerk is essentieel voor zelfkennis.

De archetypen van Zon, Maan en Ascendant

Planeten, huizen, aspecten, maansknopen en andere duidingselementen willen ieder een stukje van de puzzel aanbrengen.

De hoofdrolspelers in je verhaal karakteriseren de 12 Apostelen (archetype) zijn symbolisch bedoeld en lees de astrologische tekens met hun te leren kenmerkende eigenschappen.

The Secret Life of Symbols with Jordan Maxwell

🔥“𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 𝘁𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘂𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗿𝗿𝗼𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗻𝗼 𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝗮𝗻 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱!”

Hoe de onsterfelijke ziel een nieuwe bestemming krijgt in een ander leven.

Zon, Maan en Ascendant staan respectievelijk voor je Zelf, je ziel en je masker. Archetypen die je Zelf (het totaal van je psyche, bewust en onbewust), ziel (innerlijke aard) en masker (uiterlijke persoonlijkheid) combineren.

Berekening van de posities van Zon, Maan en Ascendant

Alles wat je daarvoor nodig hebt, is je geboorteplaats, geboortetijd in uren en minuten.

De Zon. Wie je bent: je persoonlijkheid, dat waar je naar streeft;

De Maan. De aard van je ziel is: je wezen;

De Ascendant. Hoe ze jou zien: je masker.

Je diepste aard.

Elk astrologisch sterrenbeeld worden niet lukraak gekozen, maar zijn gebaseerd op de astrologische principes die met elk teken verbonden zijn.

Archetypen van Ram: strijder, leider, avonturier, held, pionier, lichtbrenger, verdediger, redder, competitieveling, durfal.

Archetypen van Stier: bouwer, natuurliefhebber, boer, muzikant, tuinman, kunstenaar, bezitter, maker, bankier.

Archetypen van Tweelingen: verteller, boodschapper, jongeling, intellectueel, grappenmaker, journalist, leraar, sociaalvoelende, veelzijdige, beweeglijke.

Archetypen van Kreeft: heler, moeder, beschermer, genezer, verleider, psycholoog, altruïst, helper, sensitieveling, zorgverlener.

Archetypen van Leeuw: heerser, entertainer, ridder, acteur, held, bevelhebber, winnaar, waardigheidsbekleder.

Archetypen van Maagd: mentor, dienaar, arbeider, ambachtsman, discipel, analist, denker, planner, perfectionist, helper.

Archetypen van Weegschaal: kunstenaar, minnaar, diplomaat, vredestichter, rechter, wethouder, gastheer, bemiddelaar, integere, twijfelaar.

Archetypen van Schorpioen: hervormer, onderzoeker, acteur, sjamaan, therapeut, alchemist, hypnotiseur, sensualist, genotzoeker.

Archetypen van Boogschutter: ontdekkingsreiziger, filosoof, zigeuner, waarheidszoeker, leraar, geleerde, vrije geest, toerist, gids, eigenzinnigaard.

Archetypen van Steenbok: wijze oudere, manager, bouwer, carrièrist, autoriteit, leidinggevende, mentor, premier, statuszoeker, vader.

Archetypen van Waterman: genie, uitvinder, wijze, rebel, utopist, astroloog, leraar, excentriekeling, vernieuwer, wetenschapper.

Archetypen van Vissen: mysticus, dichter, martelaar, dromer, visionair, muzikant, medium, goeroe, onbegrepene, idealist.

The social mask we put on….
Anima and Animus

Eens je het systeem begrijpt, kun je het zelf uitbreiden met je kennis van de tekens door meer sleutelwoorden toe te voegen.

Als je de plaats van de Zon, de Maan en de Ascendant in je geboortehoroscoop kent, kun je een zin maken die er zo uitziet:

“De … met de ziel van de… en het masker van de…”

Karma inlossen begint bij de Noordelijke Maansknoop

Leer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en Ascendant

Wie begint aan een studie astrologie wordt vaak overweldigd door het aantal elementen in de geboortehoroscoop waar je…mens-en-gezondheid.infonu.nl

The Human Soul in Relation to World Evolution from Yogi’s before Christianity.

World Evolution from Yogi’s before Christianity

Meditation is to receive this Holy Ghost. No one, if he doesn’t know the AUM vibration, can get there.

The Ancient Science Of AUM Mantra.

En vergeet niet dat de oude energie tot dec 2019 in frequenties van 2D die niet meer energetisch wordt ondersteund was voor is nog steeds voor sommigen = Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.

De nieuwe Het Aquarius tijdperk is een begrip uit de astrologie. Het is een van de twaalf GROTE tijdperken die de namen hebben van de twaalf tekens uit de dierenriem.

De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je weet dat de aarde in cyclussen verloopt, brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving maar brengt de wereld wel in een mooiere sfeer als de Golden Age = naastenliefde nastreven vanuit ons HART.

Wil je echt binnenkomen bij mensen?

Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei & communicatietechnieken. Haal jouw dagelijkse motivatie, bemoediging, coaching en NLP-inspiratie in huis.

Hoe trek je mensen aan?

Hoe verblijd je ze met die proactieve NLP-houding? Ontdek het via de dagelijkse bites van de NLP Scheurkalender. In 365 dagen beweegt deze kalender jou om NLP in kleine stukjes in je dagelijks leven te verweven.

NLP Scheurkalender | 365 Dagen Persoonlijke Groei

Wil je echt binnenkomen bij mensen? Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei &…hetnlpcollege.plugandpay.nl

Music are the storys that happens in the past. Fan of al MUSIC genres all over the world. Join me and listen also to this great music musicians and like to connected with you al. Its spiritual and healthy for your body if you feel the rithem and sounds. Every frequenty heals a part of you. Music evokes memories and thoughts. By listening, singing or playing. Learn to recognize and express fear, sadness and tension.
Advantage: learn to deal better with others and set boundaries.
My music makes stories. Develop new behavior for yourself through this.

Let me try again 2022