December 7, 2023
Is je vrijweken van beklemmende gedragingen uit het verleden.

Het verdwenen zelf

Er zijn mensen die zich destructief gedragen. Zij doen dit op een indirecte manier: ze slaan of schoppen vrijwel nooit, maar in hun directe omgeving heerst er onrust. Drama. Strijd. Onzekerheid. Ze kunnen heel boos worden en extreem reageren, maar vinden die reactie zelf volstrekt normaal. Ze kunnen met een glimlach iets vreselijks zeggen, waardoor je ernstig twijfelt aan je beoordelingsvermogen.

Het verdwenen zelf * Het Verdwenen Zelf

Er zijn mensen die zich destructief gedragen. Indirect: zelden met fysiek geweld, maar in hun omgeving heerst onrust…verdwenenzelf.org

Met als resultaat….

Ze reageren zichzelf af op de samenleving en menen zichzelf hierin te rechtvaardigen.

De meesten van deze 144.000 groep uitverkorenen leven hier nu in NEDER-land en dat is beslist geen toeval. Hier heerst het sterkste ego in de mens.
Hier denken de mensen dus het negatiefst, wat je absoluut terug kunt zien in families.

144.000 uitverkorenen

Dit zijn degenen die dé verandering hier op aarde gaan realiseren.Zij ontwaken als eerste en nadat zij zelf geheeld…

www.goldenenergycenter.nl

Onthult de maans-knopen (schaduwzijde en zonzijde) over je persoonlijkheid.

Verstrekt informatie die nodig zijn voor het bereiken van successen in je leven en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een evenwichtige persoonlijkheid.

KARAKTERISTIEK VOOR DE HUIDIGE PERIODE

Deze activeert onderbewuste en innerlijke processen in de mens.

Oude culturen geven ons toch een hoop inzicht in de reeds eeuwen bijgehouden gedragingen van mensen en zielen. Astrologie leert onze ziel herkennen.

Wetenschap kan geen wetenschap zijn als je jezelf niet kent en het buiten jezelf zoekt.

Zie hierover de volledige bijdrage van Marcel Mensink De Dharma De weg van het hart brengt ons naar onze oorsprong terug, want wij zijn ontstaan uit het licht en keren er in terug. De weg daar naar toe is een weg van loskomen uit deze wereld, deze matrix die ons vast houdt en zo mogelijk tot slaaf probeert te maken.

Nemen we afscheid van Ram-Vissen slaventijdperk van 2 eeuwen.
Het 5e element ether komt van atharos = athmos het hangt in de lucht = adem
We are all related and was this the energie for 2 centuries = The changing energy is we say goodbye to blaming others, appropriation without any right, law and regulations, imposing perpetrator/victim role on one’s own will and keeping control are/were the ingredients of the previous cycle that is slowly changing and we end up in the new Aquarius energy is: back to origin, authenticity, respect for the individual and mother earth.

DE WETENSCHAP VAN DE NATUUR en volgens Ayurveda IS IEDER INDIVIDU EEN REPLICA VAN HET UNIVERSUM.

Een prominente maansverduistering op 8 november beïnvloedt deze maand de sfeer. De Maan maakt een conjunctie met Uranus en een vierkant met Saturnus. Hoogstwaarschijnlijk vallen ons rond deze periode veelbetekenende, collectieve ontwikkelingen op. Bepaalde, vooralsnog onzekere kwesties worden nu in het voordeel van een van de betrokken partijen beslist. De eclipsenergie wordt enkele dagen eerder gepassioneerd ingeluid door Venus in Schorpioen; in oppositie met Uranus in Stier op 5 november en vierkant Saturnus in Waterman op de 7e. De frictie tussen deze invloeden kan grootse creatieve processen oproepen, maar ook onenigheid in relaties. Wees in deze tijd vergevingsgezind voor jezelf en anderen.

Tijdens de Volle Maaneclips op 8 november spannen de Zon, Mercurius, Venus en de zuid knoop samen in Schorpioen, in een oppositie met de Maan conjunct Uranus op de noord knoop in Stier. Saturnus in Waterman overbrugt deze as als apexplaneet van een T-vierkant. De maansverduistering zal waarneembaar zijn in delen van Noord-Europa, Rusland, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Collectief gezien kunnen actuele events bevorderlijk uitpakken voor duurzame ontwikkelingen. De eclips geleidt de laatste loodjes van een lange strijd tussen de vernieuwingsdrang van Uranus en de behoudende neigingen van Saturnus. Een proces dat herhaaldelijk patstellingen en verdeeldheid veroorzaakte. De te verwachten nieuwe dynamiek kan de machtsverdeling ondubbelzinnig naar één kant verschuiven.

De conjunctie van de eclipsmaan met Uranus in Stier wijst op veranderingen in materiële grondslagen en waarden. Ga in deze tijd dus weloverwogen te werk, vooral bij financiële investeringen. Zijn uw doelen echter scherpgesteld, onderneem dan actie. Op 11 november wordt een vierkant tussen de Zon en Saturnus exact waardoor de juiste weg helder wordt. Het is raadzaam vastberaden eerste stappen te zetten — en niet te wachten op een wonder. Na de eerste helft van de maand klaart de tijdgeest aanzienlijk op. De Zon, Venus en Mercurius trekken door de laatste graden van Schorpioen en vormen om beurten een driehoek met Jupiter in Vissen: Venus op de 15e, Mercurius op de 16e en de Zon op de 21e. De navolgende dag stappen zij over naar het teken Boogschutter. Halverwege de genoemde driehoek staat Pluto in Steenbok klaar om een zetje te geven. De kans op vooruitgang — kortgeleden nog ondenkbaar — groeit. Het is raadzaam om goed gebruik te maken van uw mogelijkheden, vooral in gesprekken rond conflictsituaties. Communicatie blijft weliswaar een uitdaging, mede door Mars Retrograde in Tweelingen — en rond 19 november daarbij vierkant Neptunus in Vissen. De uitwisseling met anderen vraagt om speciale aandacht, zodat onnodige misverstanden wellicht worden voorkomen.

Nadat de Zon Boogschutter ingaat, volgt op 24 november de Nieuwe Maan, terwijl Jupiter die dag weer direct draait. Mercurius en Venus staan dan al een weekje nauw conjunct. Een enthousiasme sfeer in de voorgaande dagen neemt toe. Sommige dromers hopen wellicht al dat alles weer wordt zoals het was. Maar voor ware genezing is het noodzaak de wonden — die de afgelopen maanden ontstonden (en/of 2 eeuwen geen karma inlossen) — eerst in kaart te brengen. Oude trauma’s uit overheveling van familiedrama’s spelen nog steeds een rol in het heden = loslaten = uitademen = water = geheugen = rDNA = Akasha = collectief geheugen = uitspreken over je gevoel = release de stress van eerdere ervaringen.

Zodra de Maan, Mercurius en Venus een driehoek vormen met Cheiron, van 24 tot en met 26 november, groeit de kans daartoe. Op 29 november maakt Mercurius een oppositie met Mars waardoor pittige informatie voor opschudding kan zorgen. Saturnus, die een dag eerder een harmonieuze driehoek is ingegaan met Mars en de dag erna een sextiel met Mercurius, kan dan een bemiddelende rol spelen.

PERSOONLIJKE TIJDSBEELD

Zowel Schorpioen- als Stiertekens worden deze maand sterk geactiveerd, onder meer door de Maansverduistering. De twee andere vaste dierenriemtekens, Leeuw en Waterman, resoneren daardoor ook sterk. Elke horoscoop met planeten of assen in deze vier eigenzinnige sterrenbeelden wordt hoe dan ook erdoor beïnvloed.

Een totale Maansverduistering op dinsdag 8 november 2022. Deze is zichtbaar in Azië, Verenigde Staten, Australië en de Stille Oceaan. Deze activeert onderbewuste en innerlijke processen in de mens vanbinnen. Daarom zien we meestal de impact van een Maansverduistering pas later, omdat deze impact indirect doorwerkt in de wereld om ons heen. Omdat het om een totale Maansverduistering gaat, is de impact groot en meestal ook intens.

We komen allemaal voort uit liefde = release past memories….

bedenk dat zinvolle uitspraken over de impact voor u persoonlijk alleen op basis van uw geboortehoroscoop kunnen worden gedaan. Kies een van onze gratis voorspellende interpretaties

You have 14 generations of memories within your DNA 😯

De grote happening van de twintigste eeuw zal zich voltrekken als de mens komt tot het grote besef dat hijzelf een fantastisch wonder is en dat er voor ieder mens een liefde in geschreven staat in de zon, de maan en de sterren en in heel de natuur.

Transitie naar nieuwe leefvormen

Pluto gaat ook wisselen van dierenriemteken in 2023. Deze buitenste semi-planeet gaat op 24 maart 2023 voor de eerste keer van Steenbok naar Waterman en vanaf 22 januari 2024 blijft Pluto voor de komende 20 jaar in het dierenriemteken Waterman tot 20 januari 2044.

We mogen in deze periode uitvinden wat gezond sociaal gedrag is, vriendschap, broederschap, vrijheid, verlichting en vernieuwing en dus ook het tegenovergestelde van deze kwaliteiten zal dit bewust maken. Ook energie, licht en technologie zijn verbonden met Waterman. Zo is een schaduwkant van Waterman dat alles van iedereen is en daar moet een gezonde balans in gevonden worden die ook werkt. Tijdens de transitie van Pluto door Waterman zal de maatschappij onherkenbaar veranderen door nieuwe technologie, woon- en leefvormen. Dit zal de basis vormen voor het nieuwe Waterman-tijdperk.

Marcel Messing lezing 4 sept 2022 Uden: De Dharma

Wetenschap kan geen wetenschap zijn als je jezelf niet kent en het buiten jezelf zoekt en gaat over de opdracht van de mens om opgedane wijsheid in praktijk te brengen. De weg van werkelijke bevrijding is niet de weg van de wereld maar de weg naar binnen. De weg van het hart brengt ons naar onze oorsprong terug, want wij zijn ontstaan uit het licht en keren er in terug. de weg daar naar toe is een weg van loskomen uit deze wereld, deze matrix die ons vast houdt en zo mogelijk tot slaaf probeert te maken. Maar dat zal niet gebeuren met ons want wij zijn de kinderen van het licht!

Introduction to Gnosis Don’t be a slave to the social order! “only a mind that is at peace can solve problems”

“only a mind that is at peace can solve problems”

Wat wel 2 eeuwen was in de cycli van Ram en Vissen was in de aardse energie tot eind 2019 Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht (STELEN), wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.

Hoe dat ging zie je hier = The Dutch Vikings: Frisians Full History.

De friesen die iedere keer weer de Franken(Vaticaan) moesten corrigeren op gedrag.

Why are so many European royal families German? (Short Animated Documentary)

Was Napoleons broer Koning van Nederland.
Solar Cycle 25 Prediction for 2022 to 2025.

Wanneer de zon en maan dichtbij de aarde staan krijg je Earthquakes.

De cyclus wordt afgesloten met EARTHQUAKE WATCH (ALERT)

Sluit de kosmos deze cyclus af met earthquakes en Floodings in 2022 net zoals 2000 jaar geleden.

Karma means material action, that which is instigated by egoistic desire.

Er zijn maar weinig dingen in het leven waar we zo ambivalent over zijn als verandering. Maar zeker is wel: zou de mens zich ten volle bewust zijn van zijn grootste kracht, dan zou de oplossing van veel problemen dichterbij komen.’

Homo plasticus van Roel Verheul bestellen?

‘Daar kan ik niets aan doen’ of ‘Zo ben ik nu eenmaal’ zijn veelvoorkomende uitspraken over ons aanpassingsvermogen…www.boekenwereld.com

Alles is tijdelijk en als leerles ter kennisgeving nemen en niet tot je.

De weg naar voren vind je in je eigen Hart en is uiten en voelen. Er wordt sinds mensenheugenis verband gelegd tussen de tekens van de dierenriem met bijbehorende planeten en bepaalde lichaamsdelen, van Ram (hoofd) tot Vissen (voeten).

Medische astrologie

In mijn praktijk is de astrologische samenhang van lichaam en geest heel helder naar voren gekomen en beschreven in…www.gaia-abc.com

Zijn zij die zichzelf niet vertrouwen en dus ook anderen niet en in een continue strijd zitten met zichzelf en anderen en veroorzaken de grootste dualiteit hier op aarde.

“Waarschuwing Wereldbedreiging: Vrijmetselarij van de hoogste graad”

“Waarschuwing Wereldbedreiging: Vrijmetselarij van de hoogste graad”

Deze documentaire kwam voort uit noodkreten van vrijmetselaars van de hoogste graad die, onder extreme nood, hun…hetanderenieuws.nl

De leugens stapelen zich op en de media weigert om aandacht te besteden aan de zaken die zich nu afspelen in het EU parlement middels een strafrechtelijk onderzoek naar Ursula von der Leyen.

Vanuit de hele wereld druppelen de beelden binnen en ook steeds wordt de groep groter die een sterk tegengeluid laat horen. BlackRock en Vanguard zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Slechts weinig mensen beseffen welke invloed zij hebben op niet alleen de media maar ook op BIG PHARMA en zelfs overheden.

This Company Secretly Rules The World

This Company Secretly Rules The World.

There are a few incredibly powerful companies out there, and you’ve probably heard about a couple of them, ABC, Apple, and Koch industries for example. But there’s a small chance you’ve never heard of this one, BlackRock.

Verbindend Onderhandelen

Haal meer uit jouw onderhandelingen met de Harvard methode.

In de tweedaagse training Verbindend Onderhandelen leer je door middel van de Harvard-methode op een gestructureerde manier samen tot besluiten te komen. Deze effectieve manier van onderhandelen richt zich op het gezamenlijk en in goede harmonie bedenken van oplossingen.

Zo behoud je de relatie en boek je resultaten waar je mee thuis kan komen!

https://www.handhavingsacademie.info/trainingsaanbod/verbindend-onderhandelen

Give them a gift as unique as the story in their DNA.

Everyone is different and so is every story uncovered with AncestryDNA®. This holiday, give your loved ones a personalized look at where they’re from and a closer connection to family.

Holistische gezondheidsvisie

Wil je echt binnenkomen bij mensen?

Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei & communicatietechnieken. Haal jouw dagelijkse motivatie, bemoediging, coaching en NLP-inspiratie in huis.

Hoe trek je mensen aan?

Hoe verblijd je ze met die proactieve NLP-houding? Ontdek het via de dagelijkse bites van de NLP Scheurkalender. In 365 dagen beweegt deze kalender jou om NLP in kleine stukjes in je dagelijks leven te verweven.

NLP Scheurkalender | 365 Dagen Persoonlijke Groei

Wil je echt binnenkomen bij mensen? Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei &…hetnlpcollege.plugandpay.nl