February 25, 2024

De wet van de aantrekkingskracht is een veelbesproken onderwerp.

Vooral “manifesteren”, als methode om je droomleven te creëren, is heel hip. Door je doelen uit te denken bereik je ze ook sneller, is de gedachte hierachter. En dat klopt ook, want wij mensen leven het leven dat we bedenken. Dat is een universele wet. En de allereerste ook nog, want het universum is geschapen door de geest en de wil (de mind) van wat we God noemen.

In deze korte uitleg krijg je een overzicht van de enorme veranderingen die op energetisch en spiritueel vlak er zijn en de gigantische mogelijkheden die je hebt.

Het Goddelijk Plan is een impuls voor aarde en mensheid die een compleet nieuwe realiteit mogelijk maakt wanneer de hele wereld in de 2000 jaar durende Waterman periode beland met een Yin vrouwelijke energie.

Maar voor mensen die hun droomleven willen manifesteren door dit te bedenken zitten er wel een paar energetische addertjes onder het gras.

Nr.1 is dat wij constant creëren. Niet alleen door wat we bedenken maar ook door hoe we ons voelen. Want om een tweede universele wet te simplificeren: “Zo binnen, zo buiten”. Wat betekent dat onze buitenwereld een reflectie is van onze binnenwereld. Dus (on) rust van binnen zorgt ervoor dat je dit in je dagelijkse leven tegenkomt. En dus is, per definitie, je huidige realiteit een weerspiegeling van hoe je je in het verleden voelde… Waarmee we bij addertje nr. 2 uitkomen.

Er is alleen maar NU in ons universum, en wij mensen leven meestal in de toekomst. Als je constant bezig bent met wat je in de toekomst wilt dan zal zich dat niet gemakkelijk in het nu manifesteren. Daarom kan je beter met intenties werken dan met doelen. Een doel beschrijft namelijk wat je in de toekomst wilt doen en een intentie beschrijft idealiter je gevoel in het nu. Bijvoorbeeld: “Ik wil 5 kilo afvallen” (doel) of: “Ik ben blij met mijn lichaam zoals het is” (intentie).

Weet je wie ons meestal vertellen dat ze alles gemanifesteerd hebben wat ze wilden? En dat iedereen dat kan? Dat zijn vooral hele goede ondernemers die na jaren keihard werken successen hebben behaald. Die behept zijn met talenten en kwaliteiten die ze onderweg hebben doorontwikkeld. Die meerdere keren op hun bek zijn gegaan, en weer opgestaan. Toch is, hoe belangrijk ook, DOEN niet het grootste geheim van je droomleven manifesteren, dat is namelijk ZIJN.

No mistakes but doing it the next time better.

En om het oneindige eenvoudiger te maken, dat is vooral DANKBAAR ZIJN. Niet als doel maar als gevoel. Want om een derde universele wet aan te halen, die waar de wet van aantrekking op gebaseerd is: “Alles is vibratie”. Gelijke energie trekt gelijke energie aan. Dit betekent dat wat je in het universum uitzendt via gedachten, samen met dat wat je doet, precies datgene is wat bij je terugkomt.

En dat kan je dan maar beter op waarde schatten!

Zet je intenties en verander je leven!

Je intenties beïnvloeden je leven, op verregaande en vaak onnavolgbare wijze. Want energie volgt intentie. Dat is een energetische wet. Wat zijn intenties? Wat doen ze? En hoe zorg je dat de energiewet voor je werkt en niet tegen je? Je leest het hier.

Ik houd ervan: leven met intenties. Ze houden je in beweging. Ze zorgen dat je stap voor stap verandert en groeit en manifesteert wat bij je hoort. Heldere intenties helpen je, als innerlijke richtingaanwijzers, steeds weer bepalen en voelen wat de juiste keuze is. Vaak genoeg zetten ze echter ook je leven op zijn kop. ‘Be careful what you wish for’ snijdt dus echt hout. Niet dat je bang hoeft te zijn dat je dromen uitkomen, want daar valt best mee te leven. ‘Careful’ slaat eerder op de opoffering die er vaak aan voorafgaat. Je hebt nooit controle over hóe het universum je intentie besluit te ondersteunen. Want dat is het verschil tussen een voornemen en een (bewuste) intentie: bij de laatste nodig je een groter energieveld uit (van je ziel, god, en/of het universum) om je te ondersteunen bij de realisatie.

Meestal worden intenties wel gemanifesteerd, dat zeker, maar soms regelt ego het toch liever anders.

Met dit in je achterhoofd kan je eigenlijk twee wegen bewandelen. Eén: je maakt je intenties niet al te groot, want dan zijn de consequenties te overzien. Of twee: je maakt ze heel groot, zodat ze de opoffering en het bijbehorende gedoe waard zijn. Beter is de laatste optie te kiezen.

Positieve intentie

Het universum is een en al energie, vibratie, frequenties en resonantie. Jouw energieveld communiceert met het omringende veld. Een intentie die vóór je werkt, is positief geformuleerd, in de tegenwoordige tijd, verbonden met het verlangen van je hart, en gericht op voorwaartse beweging en groei. Dus niet: ik wil niet meer in de steek gelaten worden. Maar: ik ben met iemand die me lief heeft.

Love what your doing and make it happen.

Een krachtige intentie omvat behalve een heldere visie en een doel, ook gevoel. Je ervaart hem in je lijf. Om daar te komen, kan je je volledige verbeeldingskracht gebruiken: zie, voel, hoor die liefde, en programmeer die gevoelens in je lijf. Voel de vibraties van de liefhebbende persoon om je heen, de dankbaarheid voor zijn aanwezigheid, de vreugde van het samenzijn.Ervaar diep vanbinnen dat hij er al is. Verbind vervolgens je intenties met de woorden die je spreekt. Deel je ze met anderen. Schrijf ze op. Leg ze op je altaar. Woorden hebben scheppende kracht.

Intenties als katalysator

Het is niet eenvoudig om vervuld te zijn van al die liefdevolle gevoelens als je eigenlijk eenzaam bent of boos. Maar ook dan werken intenties; ongeacht het resultaat zijn ze een katalysator voor je innerlijke transformatie. Er speelt namelijk altijd een andere wetmatigheid mee: zolang je niet krijgt wat je wenst, heb je werk te doen in je binnenwereld.

Uiteindelijk komt alles er. Zelf bedacht, tot mijn grote frustratie. Maar in de tussentijd zat ik niet stil. Ik ging door mijn proces, leerde de controle loslaten en ontmantelde de angst die tussen mij en de realisatie van de droom in stond; dat had iets te maken met mijn eigen geboortetrauma die hieraan wellicht ten grondslag ligt.

Negatieve intenties

Behalve positieve intenties zijn er ook negatieve. Het universum maakt geen onderscheid. Ze hebben allebei dezelfde kracht. Negatieve intenties komen voort uit je verwonding en gaan uit van afscheidingstagnatie en in stand houden van de status quo. Ze zijn verbonden met je dieper gelegen angst voor schaarste, onveiligheid, afwijzing, of met je boosheid, gierigheid, jaloezie, schaamtegevoel, etc. Ook deze intenties resoneren met je buitenwereld en geven vorm aan je leven. Dus je kan een nieuwe man of vrouw wensen, maar als je gelooft dat je de liefde eigenlijk niet waard bent, dan is dat je boodschap. Je positieve intentie wordt ondermijnd: je ziet de juiste mensen niet, wijst anderen af, wantrouwt liefde of herkent hem niet… Eigenlijk is het universum heel direct: de buitenwereld reflecteert wat er van binnen leeft.

Zorg daarom dat je zowel je positieve als negatieve intenties helder krijgt, ín je bewustzijn. Doorvoel de pijn onder de negatieve en laat ze los. Laat de positieve meebewegen met je leven, geef ze een plek in je hart of baarmoeder, en bied de kosmos de ruimte om je leven in lijn te brengen met je dromen en verlangen, in plaats van andersom. Soms wordt eerst een oude structuur afgebroken die nu je nieuwe vorm nog in de weg staat. Probeer dan mee te bewegen. Het leven bepaalt. Controle houden op bestaande situaties voorkomt dat grotere realiteiten geschapen kunnen worden.

Praktisch werken met je intentie

Eén manier waarop ik mijn intenties soms ondersteun en plant in het universele energieveld was toen ik begon aan het schrijven van het boek ‘Create Your Own World By Natural Healing’, zocht ik naar de essentie en de belangrijkste elementen om dichter bij mijn gevoel te komen, oefeningen met energetisch bewustzijn, om te ervaren met wat self-healing voor je kan betekenen. De kunst is om zelf te willen meewerken aan dit bewustzijn te doen verhogen. Meditatie is zelf genezen vanuit je binnenwereld en meer bij je gevoel te komen en durven omarmen hoe mooi jezelf wel niet bent. Het werkte en creëerde mijn boek als een eenvoudige handleiding met korte inspirerende teksten voor meer bewustzijn en te komen tot een manifesterend geheel. Jij die “JIJ” wil zijn.

Look inside and feel.

Zo verhoog je je energetische trilling

Tijdens je transformatieproces ben je enerzijds bezig lage energetische vibraties te belichamen, anderzijds leer je je trilling te verhogen. Een hoge trilling betekent vooral dat je systeem in staat is om meer en hogere lichtfrequenties vast te houden en te transporteren. Hoe verhoog je je trilling? En wat levert het op?

Het energetische spectrum bestaat uit lage en hoge frequenties, te vergelijken met een toonladder die zich uitstrekt van de vaste, aardse tonen (de vorm) tot de hemelse spirituele (de potentie). Het ene uiterste is donker, het andere is licht. De lage frequenties zijn traag, de hoge zijn snel. De eerste komen eerder tot stilstand, de laatste verplaatsen meer energie in kortere tijd.

De dualiteit in jezelf tussen positief denken en negatief denken.

Als je het hebt over emoties, dan vind je de ‘prettige’ gevoelens als mededogen, dankbaarheid en zelfliefde aan de zijde van de hoge frequenties, en de ‘onprettige’ als schaamte, angst en eenzaamheid aan de zijde van de lage. Toch zijn hoge of ‘verheven’ frequenties niet beter dan lage of ‘vaste’. Je hebt de laatste nodig om de eerste te gronden. De twee polen kunnen een alchemistisch proces met elkaar aangaan, en hoe beter je daarin slaagt, hoe beter je dromen kunt omzetten in vorm. Je hoeft je emoties dan ook niet te overstijgen, want ze brengen je in beweging en geven diepgang aan je ziel. Je hoeft ze alleen te voelen, omdat ze deel uitmaken van het hele spectrum.

Resonantie tussen binnen en buiten

Het verhogen van je trilling betekent vooral dat je zenuwstelsel leert om hogere lichtfrequenties vast te houden en te transporteren. Daardoor wordt je uitstraling groter en groeit je capaciteit; je energie gaat niet langer op aan overleven en in stand houden van je patronen, maar je hebt energie beschikbaar voor onder meer expressie en creativiteit.

Ook je energetische immuunsysteem wordt erdoor versterkt; je energieveld raakt niet bij het minste of geringste uit balans en je keert steeds makkelijker terug naar humor en lichtheid. Het ‘gedoe’, van jezelf en anderen krijgt minder vat op je, denk aan machtsspelletjes, manipulatie, ergernissen, discussies, gelijk willen krijgen of afwijzing. Je bent er niet beschikbaar voor, je stapt er snel weer uit, kunt het waarnemen zonder erop te reageren of neemt het niet zo persoonlijk.

Durf te leven.

Maar het belangrijkste is misschien wel dat je steeds minder gaat resoneren met de lage frequenties en steeds meer met de hoge. Want dat is precies wat energie doet: hij trekt energie aan van dezelfde kwaliteit en vibratie; de energie in je binnenwereld bepaalt die in de buitenwereld. Je pijnstukken trekken bevestiging van die pijn aan en je liefde trekt meer liefde en lichte ervaringen aan.

Face your challenges

En dat laatste wil je natuurlijk: je zoekt ervaringen die passen bij je potentie, in plaats van bij je verwonding. En in periodes dat je trilling verhoogt, kun je dat zo goed ervaren: je schaduwkanten worden helder. Opeens besef je dat je manier van met de wereld omgaan ergens niet klopte; dat je bezig bent geweest je verwonding te beschermen, in plaats van voor de liefde te kiezen en je licht te versterken, om je hoogste potentie te kunnen leven.

Zo verhoog je je trilling

Cruciaal voor het verhogen van je trilling is het veranderen van oude emotionele en mentale patronen. Bij die patronen stuur je je beschikbare energie steeds weer, onbewust, langs dezelfde neurologische paden. Het is als steeds hetzelfde rondje om de kerk draaien, terwijl je brein in aanleg beschikt over een oneindig en fijnmazig netwerk van mogelijke routes. Kringetjes leveren geen vitale levensenergie op. Integendeel. Ze kosten energie. En toch blijf je het doen. De reden is deze: je patronen zijn verbonden met gevoelens en gedachten waaraan je lijf gehecht of zelfs verslaafd is. Je voelt je thuis bij die ‘baseline’. Je bent daar gedurende je leven steeds weer naar teruggekeerd. Dus zelfs als je hoofd het anders wil, voelt je lichaam zich veiliger, meer thuis, bij bijvoorbeeld depressie dan bij genieten of ervaart het liever de fysiologische reactie op afwijzing dan liefde. Onbewust blijft het liever in de greep van hetgeen er altijd was, dan een andere keuze te maken.

Vergelijk je somberheid, eenzaamheid of boosheid maar met drugs en dan snap je dat het uit een depressie komen of het ombuigen van een diepgewortelde overtuiging, vaak iets weg heeft van afkicken: je moet jezelf steeds weer dwingen een ander pad in te slaan dan de bekende, ingesleten weg. Dus niet omlaag het moeras in of, uit contact, de afleiding in. En dat vereist soms een flinke dosis geestelijke kracht en durf.

Stel dat je wordt afgewezen. Je lijf en energieveld beginnen te reageren. Als je snel genoeg bent, heb je op dat moment een keuze: je onderschept je reactie en begint je patroon te doorbreken, maar als dat niet lukt, dan ga je mee de diepte in. Voor je het weet ben je niet ‘gewoon’ afgewezen, maar is je leven ellendig. Je begint te malen, op anderen af te reageren en aan jezelf te bewijzen dat geluk voor jou niet is weggelegd. Het kan een uur duren of een dag of nog langer, maar feit is dat je op dat moment in de lage vibraties bent beland, waarna er een neerwaartse spiraal op gang komt. Als je niet ingrijpt, blijf je het nare gevoel en de bijbehorende gedachten recyclen en precies die frequentie gaat resoneren met het universele energieveld om je heen.

De beste manier om je trilling te verhogen

Wat mij betreft is er één eenvoudige manier om je trilling te verhogen: je steeds weer verbinden met je gevoel en wat er in je leeft. Je staat je ervaring toe, biedt er ruimte aan en gaat er een intieme relatie mee aan. Uiteindelijk verwerf je dan meesterschap over je binnenwereld. Je wordt je binnenwereld en isoleert geen delen meer van jezelf. Dat is liefde. En liefde heeft een van de hoogste frequenties in het universum.

Open to love.

Common Law…

De Hoogste Wet van het Land.

Wij de Mensen levend op het grondgebied van de Aarde, zijn in vrijheid geboren.

Elke man en vrouw op aarde wordt geboren met bepaalde rechten die door niemand kunnen worden afgenomen tenzij wij dat toestaan.

https://commonlawnederland.earth

Wil je echt binnenkomen bij mensen?

Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei & communicatietechnieken. Haal jouw dagelijkse motivatie, bemoediging, coaching en NLP-inspiratie in huis. Hoe trek je mensen aan? Hoe verblijd je ze met die proactieve NLP-houding?

Ontdek het via de dagelijkse bites van de NLP Scheurkalender. In 365 dagen beweegt deze kalender jou om NLP in kleine stukjes in je dagelijks leven te verweven.

NLP Scheurkalender | 365 Dagen Persoonlijke Groei

Wil je echt binnenkomen bij mensen? Laat je dan raken door deze NLP-kalender: 365 dagen persoonlijke groei &…hetnlpcollege.plugandpay.nl

Create Your Own World By Natural Healing

Create Your Own World By Natural Healing NL — A.J. Dirker