July 7, 2022

Volgens de holistische benadering moet gezondheid gezien worden in het licht van het totale functioneren van de mens. De lichamelijke, geestelijke, sociale, de natuursinvloeden zoals het planetaire stelsel en spirituele elementen kunnen niet gescheiden worden; ze zijn van belang voor een goede gezondheid en beïnvloeden elkaar.