February 25, 2024

STRAFRECHT: Artikel 285b Sr. Inbreuk persoonlijke levenssfeer (vrees aanjagen):

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

The frequency Shift into 2024 is now officially completed and we are existing within it.

How to STOP Reincarnation & CLEAR KARMA + Spirit Possession.

The Purification of earth and started 2012 -2030 and walks with the sun in cycli 25 til 2030 when we al become smarter as it elevates your DNA.  

Ascension symptoms are not random or meaningless. They are related to the planetary shifts, the energy cycles, and the personal and collective evolution that are taking place now. We live in a time of significant change and transformation, both globally and individually. We are moving from a 3D reality based on fear, separation, and duality to a 5D reality based on love, unity, and harmony. We also awaken to our true nature as spiritual beings having a human experience.

This process of ascension is challenging and comfortable. We must abandon our old identities, beliefs, patterns, and attachments that no longer serve us. It also challenges us to face our shadows, heal our wounds, and embrace our light. It is a journey of death, rebirth, endings and beginnings, chaos and order. It is a journey of growth and expansion, discovery and creation, freedom and joy.

The entire life will pass from the 3rd dimension to the 5th dimension. Humans will have 12 helix DNA by combining 2 helix DNA. The chakra of all people will be opened during this event and their sensation and perception will increase.

Everyone will be able to read each other’s thoughts.
This will cause a short-term chaos but everyone will have a thought unity and an environment without prejudices, lies and bad thoughts will be created. People will be see each other’s aura. All diseases will be gone after passing to 12 helix DNA and the sick people will be able to heal themselves and others.

Anything that is not of love, is not true power.

When we crossed that 2024 Frequency Shift Line – Earth and Humanity took another gigantic leap into more 4D and 5D frequencies, to the point now that I believe we are no longer just marinating within 3D consciousness. 

5 Stages of Spiritual Awakening | Which Stage Are You In. Explore the stages of ‘The Wake Up Call,’ ‘The Fool’s Journey,’ ‘Dark Night of the Soul,’ ‘The Ego Death,’ and finally, ‘The Ascension.’ Join us on this remarkable path of self-discovery, healing, and alignment with your Higher Self as we collectively move towards a more spiritually aligned and harmonious existence. If you resonate with these stages, you may be experiencing a spiritual awakening of your own, and we extend our heartfelt gratitude for sharing this incredible journey.

EMERGENCY BROADCAST – Worldwide Soft Coup Imminent!

Watch as the brave Dr. Meryl Nass, MD EXPOSES exactly how the World Health Organization could turn into a de facto world government by May of this year. This clip is from her speech at the International Covid Summit III.

The proposed amendments to the International Health Regulations & the new Pandemic Treaty, both scheduled to be ratified in May of this year would give the WHO unprecedented powers over its member nations & remove any and all existing human rights restrictions – a de facto world government.

Remove any and all existing human rights restrictions? Andermans rechten niet schenden…….

De Covid-pandemie was helemaal geen pandemie, maar een wereldwijde strategische operatie om de mensheid onder controle te krijgen die al tientallen jaren in de planning zat.

https://www.frontnieuws.com/russisch-leger-verklaart-dat-covid-pandemie-strategische-operatie-was-om-de-mensheid-onder-controle-te-houden/
Covid-pandemie strategische operatie was om de mensheid onder controle te houden.

 ‘De vierde tirannie’. Zij spreken onder meer over democratie versus rechtstaat, de inperking van grondrechten en vrijheden onder een valse vlag. Hierbij wordt alles in een historische context geplaatst. Een heel erg openhartig gesprek met een strijdvaardig maar ook kwetsbare auteur die zijn motivatie vind in zijn kinderen en kleinkinderen.

Van Thiel zag tijdens corona hoe grondrechten werden geschonden en alle rechters daaraan meewerkten. Ook kwam hij erachter dat de ingrediënten van het vaccin geheim waren, de PCR-test volkomen onwetenschappelijk is en corona vergelijkbaar was met een flinke griep.

De schade van diepe onwaardigheid en egoïstisch gedrag is enorm zichtbaar en voelbaar overal, en op hun hoogtepunt. Ook vernieuwing is op topsnelheid. Het belooft een bijzondere maand te worden. Lees over de veranderingen in de wereld, maar ook over de innerlijke processen en wat je kan doen om de hoogste potentie van bewustzijn in jezelf te ontsluiten lees je onderaan. Dit is de geboorte van het zuiverste Licht en de grootste compassie in de mens…

De diepste wond 
Het meest intense moment waarop we door de grootste karmische wond heen bewegen is nu in januari en ook nog in februari 2024 op zijn hoogtepunt. Een paar pittige maanden waarin iedereen voor zichzelf de doorgang en heling mag vinden. Dit gaat over een diep gevoel niet voor zichzelf op te kunnen komen, niet te kunnen leveren wat er nodig is om in de huidige maatschappij ook te kunnen functioneren en over de eeuwige strijd van een leven in dualiteit. In de diepte zijn gevoelens van schuld en schaamte verbonden hiermee.

Deze karmische wond die zo diep gevoeld kan worden, is groter dan alleen dit leven en is een rode draad door vele levens (existenties) heen. Deze is ook sterk verbonden met het slavenbewustzijn van het menselijk ras en het overlevingsmechanisme van een leven in de afgescheidenheid van de Matrix. We maken in deze periode, die gestart is in augustus van 2023 en doorloopt tot in juni 2024, een grote sprong in het collectieve en persoonlijke bewustzijn. We helen de isolatie en eenzaamheid die de afscheiding van de Matrix ons heeft gebracht, maar daardoor kan je er niet omheen om eerst wel die wond te voelen en te erkennen.

Bevrijding van bewustzijn 
Een ander facet dat vanaf 22 januari 2024 ook een enorme trigger krijgt diep binnenin ons, wanneer Pluto naar Waterman gaat, dat is een sprong van het bewustzijn en het Licht in de wereld en in ons. De ware potentie van ons lichaam en bewustzijn krijgt een enorme boost. 

Awakening process after the Great Awakening. About how The Awakening will affect Relationships.

Een inspirerend en diepgaand gesprek met Jan Storms, een gerenommeerde deskundige op het gebied van bewustzijn. Samen verkennen ze de wereldwijd voelbare impact van psychopathie, analyseren ze de politieke situatie en politici in Nederland en duiken ze diep in het domein van spiritualiteit. Jan werpt licht op het onderscheid tussen spiritualiteit en passiviteit en onderzoekt de ware betekenis van het vinden van je eigen kracht. Staat meditatie gelijk aan stilzitten en niets doen, of schuilt er een diepere essentie achter? Dit boeiende gesprek met een uitzonderlijk wijze man biedt inzicht en stof tot nadenken. We wensen je veel kijkplezier!

‘Het is een Oorlog om Bewustzijn.’ VERZET & Opmars Nieuwe Media in de Informatieoorlog | WijsDom.

Disinformation verspreiden + Fragmentation of Democratic Societies = The Bilderberg press office is glad to assist you??????

Er is nog steeds veel mysterie over het covid-vaccin.

Dit is deels te wijten aan het feit dat de Europese Commissie (en anderen) factcheckers financierden om iedereen die de waarheid durfde te vertellen (of zinnige maar ongemakkelijke vragen stelde) over de covid-prik te censureren en te bespotten.

En de mainstream media werden omgekocht om de waarheid te onderdrukken en degenen die de waarheid probeerden te vertellen te demoniseren en te vernietigen.

Zelfs wetenschappers zijn terughoudend om het risico te nemen lastige vragen te stellen. 

https://www.frontnieuws.com/als-de-covid-prik-een-proef-was-wat-gebeurt-er-dan-daarna/

❌ DE STAAT DER NEDERLANDEN EN WASHINGTON D.C. IS FAILLIET BESTE MEDELANDERS!

722 US banks reported unrealized losses exceeding 50% of capital Banking Black Swan Month: https://dinarchronicles.com/2023/05/05/kat-anonup-update-banking-black-swan-month/ Complete Banking collapse in June Around 2,315 banks across the US are currently sitting on assets worth less than their liabilities, according to a Hoover Institution report by Professor Seru and a group of banking experts, as cited by the media. The market value of the loan portfolios of these lenders is reportedly $2 trillion lower than the stated book value.

Washington D.C. is failliet, de Staat der Nederlanden is daarom ook failliet. De Belastingdienst in Heerlen is bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Alle wetten zijn nu ongeldig, incl. die van de EU, de VN (UN) en de NATO. Vandaar het vertrek van Rutte, Kaag, Hoekstra etc. 

Wanneer de (r)overheid opnieuw hun wetten en regels oplegt aan U, aan de bevolking betekent dit dat er een stille coupe is geweest, oftewel een staatsgreep. 

De plannen die ze op de agenda hebben staan zijn: Disruption of the Global Financial System + Fragmentation of Democratic Societies + Trade and Deglobalisation

https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/2020

Part of the plan = Disruption of the Global Financial System……

De laatste tijd worden steeds meer burgers en bedrijven geconfronteerd met het fenomeen de-banking. Zij worden door hun bank buitengezet en blijven achter zonder bankrekening. De facto betekent dit dat je buiten de maatschappij wordt geplaatst en geen enkele economische activiteit van betekenis meer kan uitvoeren.

Vele mensen zijn reeds wakker geschud (ontwaakt) en geïnformeerd. De pioniers onder ons, hebben reeds projectplannen klaar liggen voor heel de wereld, om deze weer op te bouwen na de omschakeling van het oude naar nieuwe systeem. 

WHAT IS HAPPENING IN OUR WORLD?

The frequency Shift into 2024 is now officially completed and we are existing within it.

When we crossed that 2024 Frequency Shift Line – Earth and Humanity took another gigantic leap into more 4D and 5D frequencies, to the point now that I believe we are no longer just marinating within 3D consciousness. 

There is still a higher number of the population that only thinks in 3D consciousness and that is living within these perimeters of time and space. How can one access their own multidimensionality, when they haven’t been taught about multidimensionality? 

They are doing what they are doing and all is perfectly well. It becomes different when Earth starts to change that frequency just slightly higher than it was prior.

With Pluto entering Aquarius along with the Sun on Janurari 20th we’re seeing those shifts occur, in all forms of the Medical Wheel for all people activating in this third wave of this first group of regular New Humans.

These frequency shifts can cause immediate physical impacts, which means we need to work on releasing stuck energies in those areas. We’ve now been moving out of the Galactic Night and into the 7D Photon Bands since 1998, which means we’re only 26 years into the Photon bands and the Age of Light.

‼️ Tijd dus om Uw Belasting op te schorten en/of terug te vragen, e-mailadres: toezicht.bezwaar@belastingdienst.nl ‼️

Waarom schrijft de andere media hier niet over?

Een plan van 50 jaar en begon al ver terug is waar we nu zitten met Agenda2030 in het Skull and Bones verhaal. Naast Bush junior en senior, telt het genootschap nog vijf leden uit de Bush dynasty. Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden. Is dieper zoeken waar het vandaan komt = Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen.

https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

LUCIFER’S REBELLION explained by Hans Wilhelm.

The world renowned docu-series THE FALL OF THE CABAL.

https://stopworldcontrol.com/hidden/

“BBC News heeft dus niet alleen gelogen tegen het publiek, maar ze hebben ook zwart op wit toegegeven dat de Covid-19 injecties de schuld zijn van het feit dat 2022 het slechtste sterftejaar in een halve eeuw is, door te bevestigen dat “als vaccins excessen van sterfgevallen zouden veroorzaken, we zouden verwachten dat dit andersom zou zijn (hoogste sterftecijfers onder de gevaccineerden).’”

https://www.frontnieuws.com/bbc-geeft-per-ongeluk-toe-dat-covid-prikken-historische-sterftepiek-veroorzaakten/

We spraken over Catherine haar tijd onder de “Bush administration” waar ze begon te zien hoe corrupt de politiek en het systeem is. Over de periodes van bedreigingen richting haar en haar familie. Het monetaire systeem en hoe het ingericht is. Wie trekken er aan de touwtjes achter het wereldtoneel? Wat staat ons te wachten de komende tijd? Wat kun je nou zelf doen? En nog veel meer.

Banken zijn overal om aan het vallen, in de USA maar dat is ook gelinkt aan de EU. 

ECB = TECHNISCH FAILLIET met een schuld van 300.000.000.000.000 dollar schuld????? NIEUW ELEKTRONISCH GELD- NIEUW GELD – OUD GELD WEG = DR YUVAL NOAH HARARI – SYSTEMATISCH ALLE MENSEN HACKEN. DIGITAL ENFORCEMENT.

https://www.frontnieuws.com/kijk-wef-adviseur-waar-hebben-we-zoveel-mensen-voor-nodig/
WEF-adviseur – “Waar hebben we zoveel mensen voor nodig?”

Het systeem van sociaal-krediet vereist dat “burgers” onderdanig zijn aan de regering. Zulke regeringen worden dan nog wel “democratieën” genoemd, maar de burgers hebben geen stem.  Alle stemmen die afwijken van het narratief worden teniet gedaan. Merk op dat het tirannieke sociaal-kredietsysteem probeert het betrouwbare, voorspelbare oude karaktersysteem na te bootsen, met dit verschil dat de loyaliteit van een burger niet ligt bij zijn karakter, maar bij de agenda van de regering. De eerste stap bij de invoering van een systeem van sociaal-kredietsysteem is controle krijgen over de media. Dit werd bereikt tijdens het Clinton-regime (president van de Verenigde Staten van 1993 tot 2001), toen zes mega-concerns toestemming kregen om 90% van wat een onafhankelijke media was, op te kopen en in een paar handen te concentreren. Ze deden dit in het geheim voor totale controle over de mensheid…..

You will own nothing and be happy

Terwijl Belasting, inbeslagname middeleeuwse praktijken, is gelegaliseerde diefstal. Hoe de belastingdienst mensen oplicht en misleidt met behulp van het justitieel apparaat.

WORLD ECONOMIC FORUM

De bank maakt geen geld uit het niets. Bij geboorte wordt er een bv BSN trust opgemaakt die wordt vervolgens veelvuldig verhandeld op de handelsmarkt. Als in als persoon geld wilt lenen komt het gehele geldbedrag uit deze trust. Ze melden dit niet maar dit staat wel vermeld in de hypotheek of bij een lening dat jij als levende wezen tekent voor de securities. Dit betekend dat de lening of hypotheek al betaald is word vervolgens ook de hypotheek en soms zelfs ook de lening overeenkomst verkocht an een derde partij. De bank blijft zich voordoen dat jij nog een schuld hebt bij deze bank. Dit is dus in meeste gevallen niet het geval.

Andere agenda moet doorgedrukt worden, geldontwaarding met gevolg nieuw geldsysteem lees sociaal-kredietsysyeem, geen fysiek geld meer. Agenda 20/30. 

UN agenda 21-2030

One World Government

One global controlled cashless currency

One global central bank

One global military

The end of national sovereignty

End ALL private owned property (except some elites)

The end of the family unit

Depopulation, control of population growth and density

Endless mandatory vaccines

Universal basic income austerity

Microchiped society or trade, travel, tracking and control

Implementation of a world social credit system

Internet of things, everything hooked to 5G monitoring

Government raised children

Government owned and controlled schools education
and private transportation no more owning cars etc…

All businesses owned by government/corporations

Restriction of nonessential air travel
Settlement zones (concentration of humans in cities only)

End of private farms livestock and irrigation
Restricted land use. end of single family homes

San of natural non synthetic drugs and medicines

You will own nothing and be happy WORLD ECONOMIC FORUM

Artikel 97A buitenlandse mogendheden hebben zonder aankondiging geen enkel recht in Nederland en is land verraad.

BURGERFRONTELIJK WETBOEK

Fundamenteel recht: NIET DODEN, NIET STELEN, NIET DWINGEN.

(Andermans rechten niet schenden)

Ambtsinstructie handhavers art. 2: De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt: bij optreden in burgerkleding ongevraagd, bij optreden in uniform, op eerste verzoek daartoe.

Art 53 Sv: In geval van ontdekking, op heterdaad van een strafbaar feit is een ieder bevoegd de verdachte aan te houden.

STRAFRECHT: Artikel 285b Sr. Inbreuk persoonlijke levenssfeer (vrees aanjagen):

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen its te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Artikel 365 Sr. En Art 284 Sr Dwang: De ambtenaar/privé-persoon die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete of geldboete van de vierde categorie (Ambtelijk: Art 365 Sr. / privé-persoon: Art 284 Sr.)

Artikel 273f Sr. Mensenhandel: Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft: a. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld probeert om de instemming van een persoon te verkrijgen.

Artikel 282 Sr. Vrijheidsberoving:

Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroofd of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 326 Sr. Bedrog en oplichting: Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen. hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het aangaan van een schuld, wordt als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en  of geldboete van de vijfde categorie.

Een strafbaar feit plegen maakt automatisch een onrechtmatige daad.

VERBINTENISSENRECHT:

Boek 6:228 BW. Dwaling: Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zin gesloten, is vernietigbaar.

Artikel 6:162 BW. Onrechtmatige daad: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Artikel 6:172 BW. Vertegenwoordiging: Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.

Handige websites: www.burgerfront.nl Video: www.odvsee.com >> burgerfront www.veilig.nu Juridische toolkit Particulier/Ondernemer, Min Rijbewijs www.wordmens.nu Voorbeeldbrieven, opleidingen/cursussen. Live Life Claim + Zekerheidsstellingsovereenkomst.

BURGERFRONT.NL

Gezond Verstand boven Blind vertrouwen.

Publieksrecht = Overheid <> Burger – Strafrecht > Bestuursrecht

Privaatrecht = Burger <> Burger met Wilsverklaring (Contract)

Spreekt men zelf onderling af.

Artikel 1 BW

 Allen die zich in Nederland bevinden, zin vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

 Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Artikel 3:33 BW Een rechtshandeling vereist een op en rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Artikel 3:44 BW (definities zie wetsartikel)

1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. (Samen met Artikel 3:49 BW en 3:50 BW)

REVOLUTION! German farmers call for NEW GOVERNMENT and no more money to Ukraine | Redacted News.

Debunked: President Zelensky Buying 2 Superyachts?????

How Zelensky Yacht Story Impacted US Politics | Yacht Report Podcast

Is Zelensky an ‘economic hitman’? | Decoded And they planned it is Ukraine.

UVRM Universele Verklaring vd Rechten vd Mens

Iedereen word vrij en met gelijke rechten geboren.

De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.

Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.

Slavernij is verboden

Waarom was dit? In deze video leer jij waarom de slavernij door Nederland pas in 1863 werd afgeschaft maar niet waarom ie in 2022 weer werd opgetuigd… hoezo dat…

6. Je hebt het recht op erkenning als persoon voor de wet.

13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.

17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.

Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.

Je mag je verenigen, niemand mag je dwingen ergens lid van te zijn/worden. 

Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.

De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.

Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensen-rechten teniet te doen.

BURGERFRONT.NL

What it really means is Unconsciousness is the unindentified part of your brain that needs to be activated first is waken up the sleeping snake in your body and then connects the other chakra’s in your body to the third eye for higher consciousness and is a route to be follow for awakening the soul. Start with age by 0-2 for letting be the soul first to awaken and has a whole proces witch de yogis discribes and the stadia you have to walk true. It’s fully activated when your eyes shining brightly en all the joy is present in you dat doesn’t deny itself in being. You don’t find it outside yourself only in yourself is waiting for follow the right steps in your live in age.

Maarten Oversier

Alle menselijke trauma’s terug te voeren zijn naar dezelfde drie bronnen: oorlogen, de kerk en de onverwerkte ervaringen van onze voorouders.

Reincarnation – A Documentary

https://www.ganjing.com/video/1fkejpgohav68lutJkY88Fbrf1dp1c

Ze deden dit in het geheim = RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK

GERICHT AAN ALLEN EN IN HET BIJZONDER DIEGENEN DIE ZICH SCHULDIG MAKEN AAN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID EN ALLEN DIE OP BASIS VAN EEN REDELIJK VERMOEDEN VAN SCHULD AAN DERGELIJKE MISDRIJVEN

ALS VERDACHTE KUNNEN WORDEN AANGEMERKT

Wij, het Nederlandse volk, We the People of the Netherlands, handelend vanuit onze onvervreemdbare rechten in het International Volkenrecht, de Conventies van Genève, ons door God gegeven recht, het Natuurrecht en het (commune) strafrecht laten hierbij aan allen en in het bijzonder diegenen die zich schuldig maken aan misdaden tegen de menselijkheid en/of op basis van een redelijk vermoeden van schuld aan dergelijke misdrijven als verdachte kunnen worden aangemerkt, weten zoals hierna zal worden overwogen, verklaard en aangezegd.

Overwegende dat:

1. op 14 juni 1992 onze voormalige regeringsfunctionarissen Ruud Lubbers en Hans van den Broek in Rio de Janeiro in het geheim met de particuliere organisatie “United Nations” (UN) en 192 nationale staten en civielrechtelijke overeenkomst sloten welke word aangeduid als “AGENDA

21″ “Nu Agenda2030”. Deze civielrechtelijke overeenkomst (geen verdrag) ligt aan de basis van de in gang zijnde en in een stroomversnelling geraakte wereldwijde machtsgreep, waarbij de macht der nationale staten word gegrepen door en ten behoeve van de UN en degenen die de UN controleren en ermee samenwerken;

2. de UN en de aan haar gelieerde organisaties zoals de World Health Organisation (WHO), de World Bank, het World Economic Forum (WEF) en de Europese Unie (EU), worden gedomineerd door organisaties die onafhankelijk zijn van overheden en waar noch het vrije Nederlandse volk, noch enig ander volk voor heeft gekozen. Het gaat hierbij om zogenaamde Non Governmental Organisations (Ngo’s), waaronder de “The Rockefeller Foundation”, de “Bill en Melinda Gates Foundation” en de “Open Society Foundation” van George Soros. Deze Ngo’s zijn uiteindelijk het private bezit van en zeer select aantal mensen die zonder enige democratische legitimatie hiermee, onder het mom van het dienen van een maatschappelijk belang, hun eigen doelen nastreven en zich daarmee exorbitant verrijken ten opzichte van ons ‘het gewone Volk’ met als gevolg dat hun macht steeds verder toeneemt;

3. op 25 september 2015 heeft Mark Rutte in het geheim in New York de op 14 juni 1992 met de UN en 192 nationale staten gesloten overeenkomst in acht genomen en ter verdere uitvoering daarvan met de UN en 192 nationale staten en nieuwe civielrechtelijke overeenkomst gesloten en getekend welke word aangeduid als “AGENDA 2030”. Deze civielrechtelijke overeenkomst is evenmin een verdrag als AGENDA 21. De overeenkomst AGENDA 2030 behelst de zogenaamde “Roadmap” (blauwdruk) voor de versnelling van de machtsovername. Deze versnelling word gerealiseerd onder auspiciën van de particuliere (niet democratische) organisaties UN, het WEF, de Wereld Bank en de WHO;

4. ter uitvoering van de AGENDA 2030 overheden als werktuigen van de UN en de met haar verbonden NGO’s (waaronder het WEF en haar “Great Reset”) functioneren. De Nederlandse overheid is ter uitvoering van deze machtsovername onder andere overgegaan tot het steeds weer op valse en misleidende gronden afpakken van (grond)rechten van burgers, het (op termijn) onteigenen van alle boeren, het (in)direct onteigenen van particulier bezit en het indirect verplicht stellen en injecteren van zogenaamde “Covid- 19 vaccins” die geen enkel medisch doel dienen;

5. de zogenaamde Covid-19 vaccins zeer giftig voor de mens zijn gebleken en leiden tot en vergrote kans op ziekten, onvruchtbaarheid, (vroegtijdig) overlijden en modificatie van het menselijk DNA. Wie deze zogenaamde Covid- 19 vaccins laat injecteren, neemt deel an een genetisch experiment dat in flagrante strijd met onder andere de bepalingen van de Nürnberg Code-1947, artikel 7 IVBPR en artikel 32 van de Vierde Conventie van Genève (1949) wordt uitgevoerd.

De eerste zaak die de stichting faciliteert, is een gerechtelijke procedure voor de rechtbank te Leeuwarden, waarbij zeven (7) eisers met Covid-19 vaccinatieschade 17 gedaagden, waaronder de Staat der Nederlanden, Mark Rutte, Bill Gates en Albert Bourla, civielrechtelijk aanspreken voor hun schade.

Deze procedure is de eerste procedure ter wereld, waarbij de eisers uitgebreid en onderbouwd uiteenzetten, dat Covid-19 geen ziekte is maar onderdeel is van het project Covid-19: The Great Reset. Ieder van de gedaagden wordt door de eisers hoofdelijk en in privé aangesproken vanwege de door eisers gestelde deelname aan dit project.

Eisers stellen, dat gedaagden in persoon en als groep opzettelijk onrechtmatig hebben gehandeld, waardoor eisers aanzienlijk schade lijden.

De stichting is van mening, dat door het voeren van deze civielrechtelijke procedure een groot maatschappelijk belang wordt gediend.

Het in de publiciteit brengen van deze procedure dient ook het maatschappelijk belang. https://rechtoprecht.online

In de US krijgen de mensen hun cash geld niet eens meer, alleen na heel veel zeuren. Ik mag niet zeggen of adviseren wat je moet doen, maar ik zou risico spreiden; wat geld omzetten in goud en zilveren munten.. metaal blijft waardevast.

STAAT DER NEDERLANDEN sinds 1929 insolvent.

Op de website https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-aangifte/is-nederland-een-bedrijf-corporatie/ staat een uitleg over het “juridisch systeem”.

De STAAT en filialen zijn al bijna een eeuw in een soort faillissementsrecht zitten………GIGAINFLATIE hakt KEIHARD in en ECB doet alsof neus BLOED….gigantische inflatie en waarom ECB voorvrouw Lagarde niets anders kan doen alsof het probleem niet bestaat. 

CAK moest op 6 december a.s. verschijnen voor de rechter! 

Want… het afsluiten van een Zorgverzekering op jouw persoonsnaam zonder jouw instemming is bij wet verboden. Jou onder druk zetten om een verzekering af te sluiten, of dat anderen dit doen tegen jouw wil geldt als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid conform art 284 Sr. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel284; 

De Strafwet geldt voor iedereen, conform art 2 Sr. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel2. 

Het art 6:3BW luidt, ‘een natuurlijke verbintenis is rechtens niet afdwingbaar. 

Het onvoorwaardelijk art 1:1BW, lid 1 luidt ‘Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.’ Je bent vrij! lid 2 hiervan luidt, ‘dienstbaarheden van welke aard of onder welke benaming ook worden niet geduld.’ Je hoeft dus niets te dulden tegen jouw wil. 

Art 3:33 BW luidt, ‘een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’. Zonder jouw wil is zo’n verklaring van rechtswege nietig.

Overigens is de zorg volgens de directeur van Zorgverzekeraar CZ niet meer te garanderen voor iedereen. Zie Telegraaf artikel

CAK gedagvaard en moet zich verantwoorden bij de rechter op 6 december 2023!

Op basis van het Wetboek van Strafrecht, Burgerlijk Wetboek, Internationaal Recht en de Grondwet is het afsluiten van een zorgverzekeringscontract door het CAK voor onverzekerden zonder enige toestemming verboden en in strijd met de bovengenoemde wetten. Hiervoor zal het CAK zich moeten verantwoorden voor de rechter. Wanneer de rechtszaak gewonnen wordt zal dit een algemene doorwerking hebben op alle Nederlanders!

Er zit geen enkele stof in de Covid vaccin dat bestemd is voor een mens. Het zijn allemaal stoffen die schade brengen aan het lichaam. 

https://www.gezondwereldnieuws.com/deel-1-spike-eiwit-is-zeer-toxisch-en-heeft-shedding-gevaar-spike-eiwit-is-een-biowapen

Gaslighting is a word that gets thrown around a lot, and often where it’s not accurate. But gaslighting is a real thing.

Gaslighting can happen anywhere, even at the doctor. We often think doctors are perfect, they don’t make mistakes, they know everything that is wrong with us, but doctors are humans too. 

They are flawed, they make mistakes, and yes, they gaslight. Let’s talk about gaslighting in the medical field. 

People around the world are being gaslit by their doctor or other medical professionals. Have you ever been gaslit by a doctor or a nurse or someone else in the medical field? I’d love to hear your stories in the comments. 

Gaslighting: zo stop je met jezelf saboteren
Meestal gebeurt gaslighting in relaties, maar je kunt het ook bij jezelf doen. In dat geval is je eigen innerlijke criticus de boosdoener: die kan zó veroordelend en verwarrend zijn dat je jezelf saboteert. Herken je dit? Met tijd, liefdevolle aandacht en deze tips kun je de gaslighter in jezelf herkennen en tot stilte manen.

https://www.happinez.nl/groei/zo-stop-je-met-jezelf-manipuleren/?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=na_hap_algemeen_con_email_nieuwsbrief_pr_contentnb-week-2_niet-abo&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.happinez.nl%2Fgroei%2Fzo-stop-je-met-jezelf-manipuleren%2F

The World Council for Health is a non-profit initiative for the people, that is informed and funded by the people. Our global coalition of health-focused initiatives and civil society groups seeks to broaden public health knowledge and sense-making through science and shared wisdom. We are dedicated to safeguarding human rights and free will while empowering people to take control of their health and wellbeing.

There is a better way and we are committed to creating it together with you! The World Council for Health is a people-powered, science-backed non-profit organization representing more than 200 Coalition Partners in over 50 countries. We rely on individual donations from people like you.

https://worldcouncilforhealth.org/policy/
The World Council for Health is a people-powered non-profit organization.

Dr. Tess Lawrie on WHO power

The Ultimate Guide to Symptoms of Ascension in 2024.

The Ultimate Guide to Symptoms of Ascension

Symptoms of ascension are physical and emotional changes due to the shift in consciousness and vibration on Earth. They can include changes in body temperature, flu-like symptoms, heart palpitations, sleep disturbances, psychic abilities, dietary changes, and more.

Ascension symptoms are signs that you are shifting your consciousness and vibration to a higher level. They result from the massive amounts of light and energy flooding the planet and affecting everyone. They also indicate your personal and collective evolution as a spiritual being. In other words, they are the growing pains of your soul.

Ascension symptoms can be challenging, confusing, and uncomfortable. They can also be exciting, enlightening, and empowering. It all depends on how you perceive and cope with them.

https://www.mccoysrockshop.com/2023/04/symptoms-of-ascension.html

‘Kwaadaardige kracht belaagt ons op Seksualiteit & Gender’ Maarten Oversier | WijsDom

In deze boeiende aflevering van WijsDom Podcast spreekt Maarten Oversier, een toegewijde regressietherapeut, over de sluipende invloed van een kwaadaardige kracht die de mensheid belaagt en hoe het tracht disbalans te creëren in de kernprincipes van ons bestaan: de mannelijke en vrouwelijke energie. Maarten deelt met Sanae Orchi inzichten over hoe onze acties een blijvende impact hebben op toekomstige generaties en hoe het verre verleden onze huidige realiteit doordringt. Daarnaast wordt dieper ingegaan op mogelijke oorzaken van disbalans bij individuen binnen de LHBTQ+-gemeenschap. Maarten legt uit hoe het gebrek aan verbinding met onze voorouders leidt tot het doorgeven van transgenerationeel trauma aan onze kinderen. Deze video biedt een diepgaand begrip voor de complexe dynamiek van gender, energiebalans en generatie-overstijgende heling, en benadrukt het belang van bewustwording en verbinding voor een harmonieus bestaan ongeacht seksuele voorkeuren.

Heldere uitleg. Het is altijd Rembering the past. De oude energie in frequenties is het collectieve geheugen het 5e element (Akashic Records) in ieders dus voortgebracht door menselijke gedachten in spraak van de aarde was tot 2019 Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.
De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu.

Gedrag kopieëren uit vorige levens als karma niet wordt ingelost herhaalt de geschiedenis zich weer.

Begin, midden en komt het eind niet in gedrag verbeteren en/of vergeven dan blijft het staan in het collectieve geheugen of uitademen en loslaten zijn de menselijke frequenties in spraak is Ether in ieder mens is je DNA/rDNA is je lichaam is een en al geheugen in gedrag = Athos = atmosfeer = het hangt in de lucht. Negatieve gedachten niet ingeloste karma geeft dus onderstaand effect = de onuitgesproken gedachten van het verleden die je in je DNA vasthoudt. Je kon het niet weten als je het reeds eerder deed………gedachten kunnen iemand energetisch behoorlijk beschadigen is deze banden loskoppelen en uitspreken is je bent je moeder niet, je bent je vader niet, je broer niet. Je bent eigen autoriteit is jezelf zijn zonder een oud verleden of die van een ander is die uitademen is hitte die in je lichaam ontstaat bij het uitademen is breathing out old emotions. Neem dus ook geen gedachten over die niet van jouw zijn en leg het antwoord terug als vraag bij de ander want het is immers van die ander.

Napoleon Bonaparte continues his journey through Holland and visits Haarlem and Amsterdam. Napoleon has made his little brother Louis the king of Holland, but a year before his visit to Holland, Napoleon resolutely dethrones Louis and even expels him from the country.

Zo groot mogelijke macht nastreven was het doel.

Gnosis: het intuïtieve weten van het hart. Het is een pad van vragen stellen en helen. Het doel is het ontdekken en realiseren van je eigen potentieel.  ‘Sta op en herinner jezelf’. 

Gnostiek 

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Het woord heeft te maken met innerlijk weten, zelfinzicht, authenticiteit van handelen en soevereiniteit. Als zodanig hangt het eerder samen met het woord ‘geweten’, maar dan in neutrale zin. Gnosis vormt een schril contrast met ‘geloof’ dat van buitenaf wordt opgelegd, met blinde gehoorzaamheid aan leefregels en dogmatische wetten. De kerk heeft gnostici fanatiek vervolgd en vermoord omdat deze leer geen volgzame schaapjes kweekt en klopt want we kwamen uit the age of believing en volgde klakkeloos wat een ander zei en/of doorvertelde. 

Zitten we nu in “The Age of Inner Wisdom” voor de komende 2000 jaar zonder specifieke leiders is jezelf volgen.

Anderen de schuld geven in frequenties, toe-eigening zonder maar enig recht(stelen), wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is en het eeuwenlange effect dat we nog steeds zien in de samenleving is emoties nooit en te nimmer overnemen van anderen.

Eerste 2 chakras zijn veelal geblokkeerd en de 5 senses niet geheel geactiveerd zoals de tekst zegt slechts 20% van je lichaam werkt mee voor volledige aanwezigheid is niet over het brein ademen maar over je hart en denken uitschakelen tijdens de conversatie is leven in het nu.

Your SPIRITUAL AWAKENING SURVIVAL KIT.

Wisdom Practices For Grounding, Enlightening & Embodying.

How often do you really choose yourself?

https://www.facebook.com/andreas.dirker/

Dit zegt jouw Maans-knoop over vorige levens.

De sterke karaktereigenschappen uit onze vorige levens en uitdagingen in ons huidige leven

Dit zegt jouw Maans-knoop over vorige levens, je patronen en je persoonlijkheid.

Bij onze geboorte krijgen we geen handleiding van onszelf mee. 

Maar gelukkig is er astrologie! De taal van de atmosfeer en komt van het Sanskriet woord Atmos = Akash = Akashic records. Dat wat in de lucht blijft hangen in frequenties. De spreektaal van ieder mens net als wifi voor de computer met een zender en een ontvanger. Jij en Ik.

Je horoscoop vertelt heel veel over jou. 

De Noordelijke Maans-knoop laat bijvoorbeeld zien welke spirituele lessen jij in dit leven mag leren. Welke patronen mag je loslaten en welke kanten van jezelf mag je juist ontwikkelen?

“Het mooiste dat we kunnen doen is: de sterke karaktereigenschappen uit onze vorige levens combineren met de geschenken en uitdagingen in ons huidige leven”.

Onze Maans-knopen geven veel informatie in onze geboortehoroscoop over het bereiken van succes, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een evenwichtige persoonlijkheid. 

Onze Noordelijke Maans-knoop vertelt welke karaktereigenschappen we in ons leven moeten ontwikkelen. 

“Bij het bestuderen van onze Noordelijke Maans-knoop kijken we naar de spirituele en psychologische lessen die we in dit leven mogen leren“.

I’m seriously devoted right now to making sure as many people in our community get to experience the expansion possible at this moment in time.

Wow, this one blew our minds (literally!) A Shakti blast—on New Year’s Day with Mercury and Jupiter stationing direct—but I’m a little lost for words at just how love-filled, grace-filled, deep and powerful it was (and that isn’t something that happens all that often!).💥 If the energy of our Body Wisdom Activation doesn’t rocket launch us into the new, then I don’t know what will! 🚀

New shift begins in 2024

EXCESS DEATHS: how much longer can this horror story be suppressed. Decent people need help.

Decent people need help.

Unlock forgotten memories with our latest video, “5 Things You Forgot When You Were Born.”

https://youtu.be/BxPOldc1sxU?si=fj-SD03uoxsu6sgw

Chakra’s in het Aquariustijdperk

Zoals eerder aangegeven zijn er in het aquariustijdperk zes nieuwe chakra’s ontsloten.( de nummers 4, 6, 8, 10, 12, en 13 in plaatje 2) Zij zitten niet allemaal ter hoogte van de wervelkolom. De zeven vissentijdperkchakra’s in het volgende plaatje hebben een ander nummer gekregen, omdat er de zes nieuwe chakra’s bij – en tussen geplaatst zijn. In het aquariustijdperk kunnen we dus gebruik maken van dertien chakra’s, waarvan hier een beschrijving van zal worden gegeven.

Chakra’s in het Aquariustijdperk

Uitleg over de chakra’s

Tot voor enkele jaren terug werd er gewerkt met een zevenvoudig bewustzijnsysteem en kende de mens ook zeven chakra’s, die hier de vissentijdperkchakra’s genoemd worden. Het zijn de bekende zeven chakra’s die veel benoemd en gebruikt  worden.

Het aquariustijdperk brengt echter snellere ontwikkeling van de geest (het bewustzijn) van de mens. Hierdoor worden de chakra’s nog belangrijker. De kosmische mens heeft dertienvoudig bewustzijn en dit betekent dat we in plaats van zeven chakra’s nu dertien chakra’s hebben. Hiermee kunnen we dan ook op dertien niveaus transformeren. De aarde is momenteel in courage is je hart waar puurheid aanwezig is die momenteel ontwaakt wordt. We are currently experiencing a period of significant change, which can present various obstacles, unknowns, and chances for personal development. As you go through this transformative process, you might notice various changes in your physical, emotional, mental, and spiritual aspects. These changes signify a shedding of your old ego self and revealing your soul’s true beauty.

https://dna-awakening.org/january-energies-update-2024-transition-from-3d-to-5d/

https://tweelingzielenenmeer.nl/chakras-in-het-aquariustijdperk/

Reminder.

As long as the egoic mind is running your life, you cannot truly be at ease; you cannot be at peace or fulfilled except for brief intervals when you obtained what you wanted, when a craving has just been fulfilled. Since the ego is a derived sense of self, it needs to identify with external things. It needs to be both defended and fed constantly. The most common ego identifications have to do with possessions, the work you do, social status and recognition, objects, knowledge and education, governements, famous people, old books from the past, physical appearance, special abilities, relationships, personal and family history, belief systems, and often also political figures, nationalistic, racial, and other collective identifications. None of these is you as you become your own higher self.

All of these things you will have to relinquish sooner or later. You WILL know the truth of it for yourself. Death is a stripping away of all that is not you as you forget to live your own live with amazing creative as you are in this lifetime. Don’t let it slip away……

Over the past roughly 100 years, America’s most important institutions have been infiltrated and completely taken over: government, healthcare, financial institutions and corporations, the mass media, education, law enforcement and courts, the military, and 90 percent of the churches and synagogues—all under the influence and control of the globalist agenda, writes Leo Hohmann 

https://www.frontnieuws.com/globalisten-met-een-missie-amerikanen-tegen-elkaar-opzetten-voordat-een-buitenlandse-mogendheid-wordt-ingeschakeld-om-het-karwei-af-te-maken/

Say “NO” old energy in frequencies was: we say goodbye to blaming others, appropriation without any right, law and regulations, imposing perpetrator/victim role on one’s own will and keeping control are/were the ingredients of the previous cycle that is slowly changing and we end up in the new Aquarius energy is: back to origin, Authenticity transform into self love, respect for the individual and mother earth such as: Transformation the old ego believing, Unity to a collective society, using Holism with Reiki, Loveis your true nature, Acceptance of who you really are, Charity, Training Compassion, Freedom feelings with breathing out old emotions, as we Free will experience can feel and brings the whole world in one half in the old energy and the other half in the new energy. “We no longer believe blindly in the government, our parents or celebrities, but more in ourselves.” Consistent power spikes in the Schumann resonances force brainwaves to stay elevated in power which has the effect of raising human consciousness. The Earth is Forcing you to Evolve.

A Center for Healing… Coming Into Wholeness and Reconnecting with the Sacred in All of Life.

Services Provided Through the Healing Center.

Practical Steps to Move into the Aquarian Age and What it Means to Live in Right Relationship.

This video is a guide to some of the steps that we can take to begin to live in the paradigms of the Aquarian Age and prepare for our movement into the higher consciousness of the fifth dimension.

What it Means to Live in Right Relationship.

We are in The photon belt will due til AD 4000 is now 2023 Is the cosmos currently playing out the devils until 2024-2025 with the moon and is watching over who is real and who is not and who has the best intentions is blown….. We could invite a room full of little devils with pitchforks or a room full of angels. Who is the angel …and the other side a pitchfork…with a false ego……in other words is the more we put those agenda’s in the spotlight the better is is……they don’t one us and are not their properties….we where already free but they don’t let us FREE.

Al pain in human beings are influenced by the Sun and Moon = Manifesting = Sun and Moon = review is coming by Retrograde Planets and Forwarded Planet in frequenties on earth felt my emotions and un/fulfilled in desires. Forward to that when the Sun is 3 times stronger then normal in cilci 25 and therefore our feelings are coming above as entering a Blue Moon as he is activating spirituality….

New Moon is a powerful portal for manifestation, and will help you to plant seeds for the year to come!

Reminder

As long as the egoic mind is running your life, you cannot truly be at ease; you cannot be at peace or fulfilled except for brief intervals when you obtained what you wanted, when a craving has just been fulfilled. Since the ego is a derived sense of self, it needs to identify with external things. It needs to be both defended and fed constantly. The most common ego identifications have to do with possessions, the work you do, social status and recognition, objects, knowledge and education, governements, famous people, old books from the past, physical appearance, special abilities, relationships, personal and family history, belief systems, and often also political figures, nationalistic, racial, and other collective identifications. None of these is you as you become your own higher self.

All of these things you will have to relinquish sooner or later. You WILL know the truth of it for yourself. Death is a stripping away of all that is not you as you forget to live your own live with amazing creative as you are in this lifetime. Don’t let it slip away……

Over the past roughly 100 years, America’s most important institutions have been infiltrated and completely taken over: government, healthcare, financial institutions and corporations, the mass media, education, law enforcement and courts, the military, and 90 percent of the churches and synagogues—all under the influence and control of the globalist agenda, writes Leo Hohmann.

https://www.frontnieuws.com/globalisten-met-een-missie-amerikanen-tegen-elkaar-opzetten-voordat-een-buitenlandse-mogendheid-wordt-ingeschakeld-om-het-karwei-af-te-maken/

German Protests Shut Down Entire Country – Enough is Enough!

The heart chakra is the most important chakra as it determines what kind of karma we accumulate, ultimately determining what manifests in our experience too, this is especially important when it comes to the spiritual abilities of the other chakras, because spiritual powers without enlightenment is destructive. 

This is the 5th episode in this series on activating the chakras and kundalini.

Intro: The Distortion of Love

Relationships & Longing for Inner Union

Infinity, Conscience, Intuition & Karma

The Inner Labyrinth & The Heart-Compass

Our Deep Attachments to Hell

The Merits of The Heart: Love Is Action

Words of Encouragement!

How to Chant Mantras & Expectation

The Heart Vowel & Other Mantras

The Zodiacal Leo Practice

Embracing sovereignty means recognizing that true leadership begins with self leadership.

It Is Already Happening, Yet Nobody Sees It! 

Are You Ready for the New Earth in 2024? 

NewEarthShift = ConsciousnessShift = SpiritualAwakening

In the midst of this awakening, New Earth leaders are rising to the forefront, bearing the torch of change and guiding humanity toward a brighter future.

The Future Is Female. Yang is energetically Yin and vice versa.

Yin en yang.

Wanneer deze yin en yang energiën in balans zijn voel jij je goed, zelfzeker en in harmonie. Echter heeft Yang (mannelijke) energie vaak de overhand. 

Na traumatische ervaringen wordt Yang al snel dominanter, waardoor jouw vrouwelijke Yin energie wordt weggestopt. 

Vrouwelijke energie

Vrouwelijke (yin) energie maakt ons onder andere zacht, vriendelijk, empatisch en creatief. Het is daarom belangrijk om hier een gezonde hoeveelheid van in ons lichaam te hebben. Dit nog meer effecten die vrouwelijke energie op ons hebben:

 • Kwetsbaarheid
 • Overgave
 • Flow
 • Empathie
 • Speelsheid
 • Intuïtie
 • Authenticiteit
 • Begrip
 • Creativiteit
 • Tederheid
 • Goedkeuring
 • Sensitiviteit
 • Koestering
 • Gevoel
 • Emotioneel

Maar zoals we al eerder zeiden moeten yin en yang in balans zijn. Wanneer vrouwelijke yin de overhand krijgt kunnen dit de gevolgen zijn:

 • Onzekerheid
 • Manipulativiteit
 • Jagen op liefde
 • Slachtoffer-rol
 • Bang voor verlies
 • Machteloosheid
 • Zwakte
 • Overgevoeligheid
 • Terughoudendheid
 • Afhankelijkheid
 • Over-emotioneel

Met als resultaat ga je anderen mensen gebruiken voor je eigen tekortkomingen………is jagen op.

1e en 2e chakra’s gaan over vergeldingsdrang en bezitsdrang en onbewuste mensen die gaan manipuleren (dat ze anderen mensen leed aandoen geeft een onbewust iemand niet om) om hun zin te krijgen als gevolg van maar zit in Onzekerheid over zichzelf, Manipulativiteit uit zich in gedrag, Jagen op liefde maar opdracht is zelfliefde terugwinnen, plaatsen zichzelf in de Slachtoffer-rol van niet kunnen maar proberen zelf niet en staan niet open voor leren en zijn Bang voor verlies……..maar wie verliest hier? Alleen zij en maken de ander een slachtoffer…….je doet het dus zelf. Zie overactive symptoms and unbalanced heart chakra.

Zet jezelf nooit in een positie van het slachtofferschap..

Where does the ego come from? How does it manipulate and how can we overcome it to reach inner peace? Ego/Inner Peace. How does it manipulate and how can we overcome it to reach inner peace?

https://nl.quora.com/Mijn-partner-is-een-narcist-Wat-kan-ik-doen-om-een-zo-goed-mogelijk-relatie-te-hebben-Alle-denkwijzen-die-bij-een-narcist-horen-zijn-aanwezig-bij-mijn-partner-Ik-wil-niet-dat-de-relatie-eindigt-tussen-ons-ik-hou

Wat voel je als je hartchakra open gaat?

Leven met een open hart geeft je welbevinden: rust, balans, evenwicht, harmonie in je leven. Je voelt je in verbinding met jezelf, met anderen, met de wereld. Als je hartchakra zich heeft geopend voel jij je veilig, vredig, vreugdevol, liefdevol, helemaal thuis.

Ze kan het emotieleven en het gedachtenleven versterken of soms ook verstoren. Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van eenwording te realiseren (wat voor iemand een verlichtingservaring kan zijn).

Wat kun je met je derde oog?

Het third eye chakra heeft een sterke verbinding met onze intuïtie. Het gaat over onze verbeeldingen en innerlijke wijsheid. Het zorgt ervoor dat we in staat zijn om zaken die we met ons blote oog niet kunnen zien alsnog kunnen inzien door middel van onze intuïtie.

Wat is een spirituele transformatie?

Transformatie is een ander woord voor veranderen. In spirituele zin heeft transformatie een diepere betekenis. Transformatie betekent voor mij een structurele verandering van je denkprocessen en verhoging van je bewustzijn met als resultaat dat je je niet meer met een andermans leven bemoeit dat in een positie zin is uplifting together. Het hogere zelf bemoeit zich generlei met andermans leven, is constant aan het leren, stelt alleen vragen voor oplossingen en/of vooruitgang boeken in eigen creaties, heeft vrede in zichzelf bereikt door los te laten van andermans emoties waar negativiteit in zit en niet bevorderlijk voor je geestelijke gesteldheid. Diegene die ademhalen beheerst, beheerst al zijn emoties en is non-dualistisch en in al zijn vijf senses geactiveerd en beheerst de kundalini energie.

12 signs from the universe that warn us about encountering toxic individuals. Whether it’s through dreams, synchronicities, or our gut feelings, the universe always has our back and guides us away from harmful people. Learn how to recognize the interventions and protect yourself from negative influences!

Protect yourself from negative influences in this time of periode.

Wanneer je merkt dat dat het geval is bij jou, heb je juist meer yang energie nodig, om zelfzekerder, assertiever en zelfstandiger te zijn. Het vinden van de juiste balans is niet makkelijk, maar zorgt wel voor een fijn en evenwichtig gevoel.

Nostril dominance plays a role in this, it is better to breathing over your heart as you hold your breath for 12 times by your hart and slowly breath out after that.

But you have to be aware that we are entering a new area for be associated with creative individuality with no specific leaders that works for radical change in the world the next 2000 years.

LIFE ON EARTH IS ASCENDING. 

The increased gamma rays from the sun, along with new frequencies from the earth are effecting all life on the planet. 

Embracing sovereignty means recognizing that true leadership begins with self leadership.

It Is Already Happening, Yet Nobody Sees It!

Are You Ready for the New Earth in 2024?

https://www.facebook.com/andreas.dirker/

Nu de mens in staat is aanwezig te zijn in 5D bewustzijn (en hoger) kan ook het 5e element, het element Liefde (5D en hoger), naar de Aarde gebracht worden en gebruikt worden in de creatie van de nieuwe fysieke werkelijkheid van De Nieuwe Aarde, inclusief je eigen lichaam die zelf helend is je eigen hand gebruiken en je chakras activeren die zich in je lichaam aanwezig zijn maar niet zichtbaar maar wel voelbaar. Connect de kleuren van je vingers op de kleuren afgebeeld op het lichaam om Yin en Yang in balans te brengen met een open mind zonder oordeel over jezelf.

De mens fungeert in dit proces als anker om het 5e element de Aarde in te brengen, zodat er een co-creatie kan ontstaan vanuit het bewustzijn van de diverse elementen, afgestemd op 5D bewustzijn en hoger.

Het bewustzijn van de De Nieuwe Aarde is op de reeds aanwezige elementen verhoogd voor het creëren naar 5D bewustzijn en hoger.

The most powerful lesson of ascension is overcome our fear 

Shift into new earth in 5D 

Breathing out old emotions and You succeed because of what you can do and who you are and you will achieve much more with less.

https://www.bol.com/nl/nl/p/breathing-and-emotions/9300000043063803/

Energie 2024 jaarreading | De Wijsheid van het Hart. Psychische gezond & mentaal welzijn, Leven zonder verhalen, Jezelf leren kennen voorbij het denken. Nieuwe perceptie is nieuwe wereld? Onrust, chaos, grote veranderingen, opstand. 2024 plaatst ons allemaal voor de noodzaak van het tot stand brengen van fundamentele veranderingen.

Innerlijke balans
De aanhoudende hoge intensiteit van de kosmische energieën nodigt je uit om met allerlei creatieve oplossingen te komen.

De energetische paraplu voor dit jaar wordt gevormd door de golf van ‘Loslaten’ met als centrale energie de ‘Moed’ (COURAGE)en maakt ons erop attent dat het belangrijk is dat we in ons midden verankerd blijven. We noemen dit dan ook wel de ‘Innerlijke balans’. 

Het in ons midden verankerd blijven is het centrale aspect van ons mens-wordingsproces dat we dit jaar nodig hebben om alle noodzakelijke veranderingen tot stand te kunnen brengen. Ons mens-zijn kenmerkt zich door haar vele gelaagdheden en zorgt voor het steeds wisselende evenwicht tussen de tegengestelde krachten van het lichte en het donkere en hoe tot dit innerlijk evenwicht te kunt komen.

Vanuit inzicht kom je tot innerlijk evenwicht. Je doet dit door zelfreflectie en te onderzoeken wat voor jou werkelijk waar is. Je hebt hierbij het gevoel van echt en authentiek nodig, hierbij is communicatie vanuit je hart de sleutel.  Je wilt graag dat anderen hun maskers afdoen en ontwijkend gedrag vermijden.  Dit om contact op ziels-niveau mogelijk te maken. Je bent bereid om heel ver te gaan in het nastreven van hoge maatstaven. Pas op dat je hierbij je eigen grenzen niet te veel veronachtzaamt. Je kunt helder waarnemen en herkent verborgen agenda’s en halve waarheden. Velen stellen je glasheldere zienswijze en doeltreffende conclusies in hoge mate op prijs. Toch is het belangrijk dat je je eigen inzichtelijk proces, om je twijfels, angsten en schaduwaspecten te integreren, altijd centraal stelt. Zolang je door de illusie van spiegelbeelden heen prikt, ben je in staat om tot innerlijk evenwicht te komen. Hierbij is het van belang dat je je focus richt op de erkenning van je eeuwigdurende verbinding met de Bron.
 
Persoonlijke interpretatie
De tegengestelde krachten van het lichte en het donkere ontmoeten elkaar in je innerlijk midden. Het is als in de ritmische beweging van in- en uitademen. Door voorgaande persoonlijke interpretatie diepgaand te voelen kom je in verbinding. Door wat je daarbij voelt te omarmen, groeit je scheppingskracht.