February 25, 2024

Satanic Agenda Behind leaders and Governments Exposed.

Wat gebeurde er werkelijk met de nazi’s na de Tweede Wereldoorlog?

Het is een vraag die velen fascineert, maar de volledige waarheid wordt zelden besproken. Na de nederlaag van Duitsland werd het land opgedeeld in bezettingszones onder controle van de geallieerden – de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie. Deze naties probeerden de “ontnazificering” door te voeren om de Duitse samenleving te zuiveren van nazi-invloed. Door de enorme omvang van de taak en de praktische behoeften om Duitsland te besturen, was dit echter uiterst moeilijk. Volgens sommige schattingen waren tot 45 miljoen gewone Duitsers lid van de nazipartij of sympathisanten. Zo velen vasthouden, berechten en straffen was logistiek onmogelijk. Ook de wederopbouw van de economie was een factor – de Britse zone ontdekte bijvoorbeeld dat 90% van de advocaten op de een of andere manier gelieerd was aan de nazi’s. Strenge ontnazificering zou het land zonder voldoende gekwalificeerde professionals achterlaten om te functioneren.

  • Binnen vijf jaar na het einde van de oorlog waren ongeveer 400.000 Duitsers vastgehouden in interneringskampen in afwachting van een mogelijke straf – slechts een fractie van de miljoenen betrokkenen.
  • Tegen 1946 hadden de geallieerden de verantwoordelijkheid voor de ontnazificering overgedragen aan de Duitse regering zelf – de vossen bewaakten nu het kippenhok.
  • Nieuwe Duitse regels stelden degenen die na 1919 geboren waren vrij als louter “gehersenspoeld”. Drie kwart van de ambtenaren die door de VS ontslagen waren, werden in hun functies hersteld.
  • Tegen 1951 was de ontnazificering grotendeels beëindigd. Door gratieverlening en amnestie werden bijna 800.000 Duitsers vrijgesteld van straf.

Veel van de ergste nazi’s vluchtten naar het buitenland naar sympathiserende regimes in Zuid-Amerika. Het Argentinië van Juan Perón was een welkome bestemming en richtte “smokkelroutes” in om naar schatting 9.000 nazi-oorlogsmisdadigers uit Europa te smokkelen. De meesten kwamen met valse identiteiten het land binnen en bleven er openlijk wonen, erop vertrouwend dat ze niet zouden worden uitgeleverd. De beruchte Neurenberg-processen vervolgden alleen de meest prominente leiders, en resulteerden desondanks slechts in 12 doodvonnissen in vergelijking met de miljoenen doden van de Holocaust. Sommigen bekritiseerden deze processen als “overwinnaarsjustitie”.

De Koude Oorlog leidde ertoe dat zowel de VS als de Sovjet-Unie Duitse wetenschappers rekruteerden via programma’s als Operatie Paperclip, waarbij de prioriteiten verschoven van het vervolgen van oorlogsmisdaden naar een wapenwedloop. Latere Duitse regeringen waren uiterst soepel bij de vervolging van voormalige nazi’s. Tegen de jaren ’50 vervaagde de Holocaust in de geschiedenis, ook al leefden sommige daders anoniem tussen onwetende buren. Enkele vooraanstaande nazi’s werden nog decennia later opgejaagd, zoals Adolf Eichmann die in 1960 door Israëlische agenten in Argentinië werd gevangengenomen. Maar velen ontsnapten aan de verdiende straf, een spijtige en harde waarheid over dit uiterst duistere hoofdstuk in de menselijke geschiedenis.

Zitten de oude Duitsers van WWII in de USA zoals je hier kunt zien en gaan dan gewoon weer verder.

Geheime genootschappen regeren de wereld

Een netwerk van geheime clubs regeert de wereld.

Zo luidt een aantal van de bizarste complottheorieën, die gemeen hebben dat alles in het diepste geheim gebeurt en de leden vrijwel uitsluitend mannen zijn.

Hitler werd te eigenwijs.

Theorie: De nazi’s hebben in het geheim een fascistisch Vierde Rijk gesticht in de VS en willen wereldheerschappij.

Volgens een van de theorieën keek een aantal rijke Amerikanen in april 1945 handenwringend toe toen nazi-Duitsland ten onder ging. 

12 jaar eerder hadden ze Hitler aan de macht gebracht met als doel de wereldheerschappij over te nemen. Maar omdat Hitler te zeer zijn eigen gang ging, liepen de Amerikanen over naar de tegenstander.

Toch bleven de magnaten dromen van een wereld onder het bestuur van de nazi’s. Terwijl Berlijn werd gebombardeerd, smokkelden ze Hitler en andere nazikopstukken het land uit. Na de oorlog zetten ze de plannen voor een Vierde Rijk in een fascistische VS voort.

Skull & Bones Orde en de Bush familie

Volgens diverse auteurs is Skull and Bones machtig geworden in de oorlogsjaren toen er door het Amerikaanse grootkapitaal grof geld is verdiend aan de nazi’s. De schandelijke rol die de grootvader van de voormalige Amerikaanse president George W.Bush, daarin heeft gespeeld wordt uitvoerig belicht. De Bush familie speelt sowieso een belangrijke rol in het hele Skull and Bones verhaal. Naast Bush junior en senior, telt het genootschap nog vijf leden uit de Bush dynasty. Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden.

Nazi’s in Amerika is een spannend, onthullend en goed gedocumenteerd boek.

https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Nazi’s in Amerika en hoe Amerika een thuishaven bood aan Hitlers mannen. Een schokkend, onbekend verhaal over niet-berechte nazi’s in Amerika.

https://www.meulenhoff.nl/producten/nazis-amerika-9789402304183

Hoe Amerika een thuishaven bood aan Hitlers mannen.

Een schokkend, onbekend verhaal over niet-berechte nazi’s in Amerika

Tot voor kort werd altijd gedacht dat de Amerikaanse regering na de Tweede Wereldoorlog slechts enkele nazi-wetenschappers asiel had verleend. De waarheid is echter veel schokkender en werd decennialang verborgen: de CIA en FBI haalden voor hun strijd tegen het communisme honderden nazi’s naar Amerika. Daarnaast stonden ze oogluikend toe dat duizenden anderen zich op eigen houtje in de Verenigde Staten vestigden. Als zogenaamde oorlogsvluchtelingen werden ze nauwelijks onderzocht, hun verleden werd eenvoudig gemaskeerd en hun oorlogsmisdaden raakten al snel in de vergetelheid. Zo konden zij weer met een schone lei beginnen.

Soros wil meer geld van Nederland: “Erg egoïstisch” augustus 13, 2020 

WEF: The Fourth Industrial Revolution | Transhumanism

“The very idea of a human being as some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won’t be able to really distinguish what’s natural and what’s artificial.”

If you think that “Trans-humanism” means turning people into badass cyborgs, capable of superhuman feats of strength and intelligence, then you’re in for a nasty surprise.

The Fourth Industrial Revolution

Politici lokken met opzet oorlogen uit

Het westen begon een oorlog door  ‘Shell moet contract met Oekraïne verbreken’ | Het Parool https://www.parool.nl › Voorpagina

Volgens Milieudefensie is de deal met de Oekraïense staat en het bedrijf Nadra Yuzivska 10 miljard dollar (circa 7,27 miljard euro) waard.

The 50-year production sharing agreement, signed on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, marks the biggest contract yet to tap shale gas in Europe and the largest foreign investment in the former Soviet republic.

Disputes between Kiev and Moscow seriously disrupted Russian gas flows via Ukraine in 2006 and 2009, with European Union members Bulgaria and Slovakia left without energy in the depths of winter. https://www.reuters.com/article/uk-shale-ukraine-idUKBRE90N11S20130124

Theorie: Bilderberg wil een duistere wereldregering creëren en de bevolking tot slaven maken.

De leden van Bilderberg behoren tot de absolute elite op het gebied van economie en politiek.

Max Blumenthal Breaks Down What Elites DON’T WANT YOU TO KNOW About Secretive Bilderberg MeetingsMax Blumenthal Breaks Down What Elites DON’T WANT YOU TO KNOW About Secretive Bilderberg Meetings.

Op een jaarlijkse besloten topconferentie bespreken ze de situatie in de wereld en zorgen ze er volgens critici voor dat alles zich precies volgens hun wensen ontwikkelt.

Complotdenkers menen dat de groep een duistere wereldregering onder zijn leiding wil creëren door crises uit te lokken. Als kiezers denken dat het misgaat met de wereld, accepteren ze hun leiders namelijk eerder als verlossers.

Bilderberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht door o.a. de Poolse diplomaat Józef Retinger en prins Bernhard, om met de elite in een informele sfeer de internationale politiek te bespreken. 

Sinds 1954 ontmoeten zeer machtige mannen en vrouwen elkaar op de conferentie. 

Angela Merkel (1954)  is een dochter van Adolf Hitler (1889 – 1965?), net als Theresa May (1956) en Barack Obama (1961) is hun neef, en dus een kleinzoon van Onkel Wolf. Merkel trad aan als bondskanselier op 22.11.2005. Herkennen wij deze datum? Precies 52 jaar na de moord (eigenlijk staatsgreep) op John F. Kennedy. Merkel is o.a. door het door de Rockefellers gefinancierde Tavistock Institute middels MKUltra-technieken onderhanden genomen, om slaafs de bevel van de dertien bloedlijnfamilies & hun bazen uit te voeren.

Het in 2010 gelanceerde Obama care is niets meer dan een dekmantel om de handel in kinderen & organen en het zorgen van een voldoende aanvoer van adrenochroom richting de ‘elite’ te legitimeren.

https://www.bol.com/nl/nl/p/skull-bones/1001004004726938/

De Internationalisten waartegen de Duitsers vochten- waaronder de Amerikanen- streven sinds de Eerste Wereldoorlog naar een ‘Verlicht’ wereldbestuur, wat ook wel Nieuwe Wereld Orde heet. 

Die hebben een broertje dood aan nationale soevereiniteit, en gebruiken de EU als ontmanteling van natie-staten.

Globalisten woedend: Poetin verstoort hun plannen voor een “Nieuwe Wereldorde”

https://www.frontnieuws.com/globalisten-woedend-poetin-verstoort-hun-plannen-voor-een-nieuwe-wereldorde/

It is up to us whether we allow this to happen. The more we resist now, the more freedom the future generations will enjoy.

Your Future Is GOLDEN ⚜️ Where wealth is in the heart.

BURGER FRONTELIJK WETBOEK

Fundamenteel recht: NIET DODEN, NIET STELEN, NIET DWINGEN. = (Andermans rechten niet schenden)

Ambtsinstructie handhavers art. 2: De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt: bij optreden in burgerkleding ongevraagd, bij optreden in uniform, op eerste verzoek daartoe.

Art 53 Sv: In geval van ontdekking, op heterdaad van een strafbaar feit is een ieder bevoegd de verdachte aan te houden.

STRAFRECHT: Artikel 285b Sr. Inbreuk persoonlijke levenssfeer (vrees aanjagen):

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen its te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Artikel 365 Sr. En Art 284 Sr Dwang:

De ambtenaar/privé-persoon die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete of geldboete van de vierde categorie (Ambtelijk: Art 365 Sr. / privé-persoon: Art 284 Sr.)

Artikel 273f Sr. Mensenhandel: Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

a. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld probeert om de instemming van een persoon te verkrijgen.

Artikel 282 Sr. Vrijheidsberoving: Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroofd of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 326 Sr. Bedrog en oplichting: Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen. hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het aangaan van een schuld, wordt als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en  of geldboete van de vijfde categorie.

Een strafbaar feit plegen maakt automatisch een onrechtmatige daad.