February 25, 2024

Met de veranderingen van aarde en kosmos breekt een tijd aan die veel invloed zal hebben op ons welbevinden. Dit komt door verandering van ons D.N.A. Iedereen heeft in de cellen waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd deze cellen hebben aan de buiten kant eiwitten en vetten en in de kern met chromosomen deze bevatten genetisch materiaal dit noemt men D.N.A Deze bestaat uit 12 dubbele strengen waarvan wij er nu 2 stuks gebruiken Ze zijn echter in ontwikkeling zodat dat wij in de toekomst alle 12 strengen kunnen gaan gebruiken.

De chakra’s ontvangen energie uit de kosmos en geven die middels de meridianen door aan onze organen. Wij hebben nu 7 chakra’s en deze worden om van onze nieuwe mogelijkheden gebruik te maken uitgebreid naar 13 chakra’s.

Hierdoor zullen wij veel meer mogelijkheden krijgen, wij gaan ons meer herinneren van onze kennis die in onze ziel is opgeslagen Ook onze zintuigen worden meer ontwikkeld helderziend , helderhorend en helder-wetenheid komt allemaal binnen ons bereik.

Schema D.N.A

Om deze mogelijk heden allemaal te kunnen verwerken worden onze Chakra’s ook uitgebreid

Chakra’s zijn niet anatomisch Ze bevinden zich in de energie laag net buiten ons lichaam en zijn verbonden met onze meridianen welke op hun beurt weer verbinding hebben met onze organen. De chakra’s ontvangen energie uit de kosmos en geven die middels de meridianen door aan onze organen. Wij hebben nu 7 chakra’s en deze worden om van onze nieuwe mogelijkheden gebruik te maken uitgebreid naar 13 chakra’s.

Chakra systeem is Lichaam, ziel en geest.

In de aanloop naar de andere tijd zullen we fysieke klachten krijgen zoals hoofdpijn, vermoeidheid depressie en spier- en gewrichtspijn etc. Na deze periode zullen we zoals al omschreven meer mogelijkheden krijgen en ons veel beter gaan voelen op emotioneel gebied en op ziels-niveau omdat wij meer gaan beseffen wie we zijn en wat onze innerlijke krachten zijn en hoe we die in kunnen zetten. Wij zullen intuïtiever worden en meer op ons gevoel gaan werken. De behoefte aan rust en onthaasten, spiritualiteit en bewustzijnsgroei krijgen veel aandacht. Dit innerlijk leven leidt ons naar ons innerlijk weten”.

Natuur en werk

Kennis van het ontstaan van het leven en leven met de natuur komen volop in de belangstelling te staan. We gaan meer van de natuur genieten en krijgen oog voor wat de natuur ons te bieden heeft aan goede voeding dat in overvloed aanwezig is. Ons voedingspatroon zal veranderen. Goede voeding is van essentieel belang voor een gezond gestel en bevordert ons zelfgenezend vermogen.

De economie wordt niet meer centraal gesteld.

Wij zullen werk gaan zoeken vanuit ons gevoel. Werk dat bij ons past en waarin we gemotiveerd zijn. Werken heeft als doel om bij te dragen aan levensvreugde waardoor we minder materialistisch worden en is er ook minder behoefte aan allerlei overbodige producten waardoor ons milieu minder belast zal worden wat weer een positieve uitwerking heeft op de natuur (producten).

Geld wordt minder belangrijk en na verloop van tijd zal dit betalingsmiddel misschien geheel verdwijnen en resultaten van werkzaamheden in een soort ruilhandel met elkaar worden verrekend.

Gezondheid

Doordat wij meer natuurlijke voeding gaan eten en bewuster gaan leven zal onze gezondheid toenemen. De reguliere geneeskunst zal gaan inzien dat men meer moet gaan samen werken met de alternatieve geneeswijze. Natuurlijke voeding en lichaamsbeweging  verhoogd vitaliteit en geestelijke energie.

Relatie

Relaties worden liefdevoller en zullen meer diepgang krijgen. Wij zullen intuïtief aanvoelen wat een goede partner voor ons is en echtscheidingen zullen daarom minder voorkomen.

Samenleving

Jezelf leren kennen als de creator van je eigen leven kost tijd en vraagt om geduld, en compassie met jezelf hebben.

In deze tijd waarin zoveel licht en bewustzijn aanwezig is onder de mensen. Maar lessen leren en de wijsheid ervan integreren, wat we ‘belichamen’ noemen, kost tijd.  En het opruimen van oude oordelen kost in eerste instantie energie voordat het ruimte oplevert. Daarbij komt dat onze geest constant bezig is vorm te geven aan ons leven in plaats dat we met de flow meegaan. Vermoeiend hoor, al die controle uitoefenen.

Momenteel worden oude zielen collectief uitgedaagd om datgene wat we de afgelopen jaren hebben geleerd in onszelf te voelen, zodat we het oude in onszelf kunnen opruimen met lichtere informatie. En ons nieuwe niveau van bewustzijn op die vlakken standvastig belichamen.

Dus kom je een diepe oude pijn tegen? Een oude bekende les? Dan is nu de uitdaging om je te realiseren wat je ondertussen wel niet allemaal geleerd hebt. En wel zodanig dat je het in jezelf kan voelen. Daarvoor kan je je in eerste instantie, simpelweg met je intentie, verbinden met de vijf dimensionale energieën van liefde, vertrouwen, mededogen en dankbaarheid.

Hoe je voorkomt dat deze angsten je wellicht een gelukkig (liefdes)leven dwarsbomen kom dan wél uit je stoel en gun jezelf het plezier van deelnemer zijn in plaats van toeschouwer. Dat is een eerste, maar oh, zo belangrijke stap naar een leven waarin je kansen niet alleen signaleert, maar ook benut door te doen.

In de nieuwe tijd zal het levensgeluk centraal komen te staan waardoor er een harmonieuze samenleving zal ontstaan waarin wij met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Er is meer aandacht voor elkaar, voor de natuur en alles om ons heen wat leeft. Deze veranderingen zijn ook voor U van toepassing voorwaarde is echter wel dat je hier Bewust aan meewerkt. Hoe meer mensen dit gaan inzien hoe sneller dit ook werkelijk gaat gebeuren 

http://centrum-wij.nl/veranderingen_van_de_mensheid.htm