February 25, 2024

De 10 zielstypen

1. Helpers (het helpende type)

Helpers zijn in hun element als ze anderen of de gemeenschap kunnen dienen. Ze zijn praktisch ingesteld, geaard en hebben geen probleem met routineklussen. De keerzijde is dat ze weinig gedreven of ambitieus kunnen zijn.

2. Zorgers (het zorgende type)

Zorgers zijn koesterend en empathisch. Ze werken vaak als coach of in de verpleging, waar ze hun compassie en begrip kwijt kunnen. Hun neiging anderen voorrang te geven boven zichzelf kan er helaas toe leiden dat ze hun eigen behoeften verwaarlozen.

3. Leraren (het educatieve type)

Leraren willen doceren, informeren of op enige wijze kennis overdragen. Ze zijn welbespraakt, geduldig en hebben mensen nodig die van hen willen leren. Ze kunnen nogal eens lang van stof zijn.

4. Denkers (het beschouwende type)

Denkers zijn intellectueel, ze worden aangetrokken door de academische wereld, boeken, cursussen, en ze houden van reizen. Door hun aandacht voor details blinken ze uit in domeinen als rechten, programmering en wetenschap. Een te analytische houding is een 

valkuil voor bijna alle denkers.

5. Creatievelingen (het creatieve type)

Creatievelingen zijn bijzonder sensitief, verbeeldingskrachtig en, zoals de naam suggereert, creatief. Ze hebben de ruimte nodig om hun eigen beslissingen te nemen. Hun valkuil is dat ze niet geaard zijn of onwerelds.

6. Kunstenaars (het artistieke type)

Kunstenaars zijn extravert, communicatief en speels. Ze floreren op het toneel, in dans en muziek en ze staan graag in de spotlights. Gevoel voor humor helpt om een neiging tot pretentieus of dramatisch gedrag te temperen.

7. Jagers (het jagerstype)

Jagers zijn actief, doelgericht en heel erg aanwezig in hun lichaam. Ze functioneren goed in teamverband en ze houden van sport, zowel beoefenen als toeschouwen. Door hun vastberadenheid kunnen ze minder flexibel of wars van verandering zijn.

8. Leiders (het leiderstype)

Leiders draaien hun hand niet om voor leiding nemen of gezag uitoefenen. Ze hebben vaak een charismatische uitstraling, zijn graag buiten en moeten trainen om zich heel te voelen. Hun doortastende natuur kan makkelijk doorschieten in onverzettelijkheid.

9. Spirituelen (het spirituele type)

Spirituelen zoeken betekenis en willen de wereld verbeteren door aan hun eigen ontwikkeling te werken. Ze hebben iets met alternatieve en traditionele geneeskunde. De valkuil voor alle spirituele mensen is dat ze obsessief worden in hun zoektocht naar perfectionering van henzelf of anderen.

10. Hervormers (het transformerende type)

Hervormers zijn zeldzaam, maar ze hebben verschillende kenmerken gemeen. Ze zijn inspirerend en charismatisch, zetten maatschappelijke verandering in gang en krijgen altijd gedreven volgers op de been. Door hun idealisme en onverschrokkenheid kunnen ze onwerelds en onverschillig worden wat betreft hun eigen veiligheid.