September 28, 2023

Wat is dan een duurzame meester?

Mensen die ons bijstonden met goede raad, die ons hebben begeleid op onze innerlijke weg. Allemaal weten we dat een goede vriend of vriendin, iemand die een luisterend oor voor je heeft, een geschenk uit de hemel is. Iemand die je helpt om jouw weg te gaan en die je door haar of zijn voorbeeld inspireert om het beste in jezelf boven te laten komen? Iemand aan wie je jezelf kunt optrekken, omdat hij of zij een bewustzijnsniveau heeft bereikt dat in jou nog in nevelen is gehuld. Daar ontstaat meesterschap in die zin dat je uitkomt bij de innerlijke meester die huist in ieder van ons. Hij maakt in zijn tijdelijke gestalte, in zijn doen en laten, het wezenlijke zichtbaar en brengt dat over op anderen. Hij heeft dan zijn wijsheid niet of niet alleen uit boeken, maar is ervoor door diepe dalen moeten gaan. Niet gestoeld op theorie maar gebaseerd op ervaring. Hij streeft naar mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, gelijkmoedigheid en medevreugde.