February 25, 2024

Eeuwen in cirkels ronddraaien.

De geest na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt.

 

We zijn allemaal gerelateerd vanaf de bron en toen vermeerderd tot 2022 in 68 generaties na de laatste flood 2000 jaar geleden.
Brouwer en tuinier destijds in 1794.

De deva Mara, houdt het wiel van reïncarnatie vast en probeert mensen in het samsara te houden, boeddhistisch beeld, 1177-1249.

Geloven: het niet-lichamelijke wezen van de mens komt na het overlijden op een gegeven moment weer terug ‘in het vlees’, in een ander lichaam en herhaalt wederom dezelfde gedragingen in dit leven = NU.

Samsara in cirkels ronddraaien, de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden. 

De aanwezigheid van de psychische toestand van verlangen begeerte, aantrekking, aversie, irritatie, vrees, afstoting, ignorantie onwetendheid/domheid, onbewustheid, verwarring van de almaar niet opgeloste eerdere bevindingen en herhalen in het NU.

Shankara noemt samsara “het universele wordingsproces”, het eindeloze worden, in contrast tot het eindeloze Zijn.

Samsara is de wereld zoals gewone wezens die beleven, de werkelijkheid zoals gewone wezens die ervaren en waarbij mentale en emotionele staten van begeerte, irritatie en verwarring geregeld opkomen en de overhand halen van het niet afmaken van de actie.

Is het uiten daadwerkelijk loslaten is uitademen wat niet meer dient.

Dagelijks leven

In veel boeddhistische stromingen wordt met samsara ook iets anders bedoeld, namelijk het dagelijkse leven.

Binnen het boeddhisme is de verlichting het hoogst haalbare, die alleen door meditatie bereikt kan worden. De meditaties, zoals onderwezen door Gautama Boeddha, het neutraal OBSERVEREN VAN DE ADEMHALING is oude gedachten loslaten = vergeven = de zucht van verluchting = vrij van belemmerende gedachten.

HOW KARMA WORKS explained by Hans Wilhelm

Hij komt altijd weer terug om het in een andere tijdlijn met een 2e,3e,4e kans net zo lang tot je het geleerd hebt. MAW je komt er niet onderuit…..is het collectieve geheugen van de aarde

WHY WE DON’T REMEMBER OUR PAST LIVES

Dit dient zowel te gebeuren in meditatiehouding als in iedere houding in het dagelijkse leven. Beide meditatietechnieken zijn belangrijk.

Samsara en nirwana

In dezelfde wereld als waar de niet-verlichte geest leeft in het samsara, leeft de verlichte geest in het nirwana. In het nirwana ondergaat de persoon echter géén begeerte, irritatie en verwarring = vrij van onopgeloste zaken.

Hij ziet zichzelf als de waarnemer ofwel “Het Bewustzijn” waar alle ervaringen in verschijnen, in plaats van als de persoon die alles ondervindt.

Reïncarnatie (Latijn: caro = “vlees”; re=opnieuw,  wedergeboorteleer is de religieuze of filosofische opvatting dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (de ziel of de geest) na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt en herhaalt eerdere gebeurtenissen.

Windmills Of Your Mind

Loslaten is oude emoties uitademen