December 7, 2023

De hond van Pavlov. 13:13

Hij reageert dan nog uitsluitend met geconditioneerde reacties en is niet in staat onbevooroordeeld een situatie te benaderen.

Mensen worden ‘afgericht’ of geconditioneerd door hun omgeving, opvoeders, leraars, politieke en religieuze leiders, enz.

Naar mij gevoel is het onze uiteindelijke opdracht in dit leven ( en de volgende) om onszelf te de-conditioneren van dit ‘Pavlov’-gedrag en onszelf in psychologische zin te bevrijden.

Dit gaat gepaard met een individuele verantwoordelijkheid.

Intelligentie (creativiteit) neemt het dan over van intellect (opgestapelde kennis). Inzicht neemt het dan over van bevooroordeeldheid.

Wij zijn natuur = schepping = creatiespiraal = intelligentie

We worden over het algemeen gevoeliger en ontvankelijker voor kunst, ecologie, zachtere vormen van geneeskunde, onderwijs, economie enz.
Tevens gaan we onszelf meer verantwoordelijk voelen voor de aarde waarop we wonen en ook voor haar bewoners. We beseffen immers dat we niet kunnen ontsnappen aan de gevolgen van onze daden.

Onvoorwaardelijke liefde naar jezelf en andere is 1000 keer sterker

http://www.rnlnd.com/waar-is-dit-goed-voor.htm