February 25, 2024

Wil jij weten hoe je vandaag nog vrij kan worden

Verzonnen regels en veelal ten gunste van hunzelf en doen ze al eeuwen = De doodzonde van dienstdoende ambtenaren is het tegen alle wetten en regels in vastklampen aan de macht die zij onwettig uitoefenen over de mensheid. MAW ik, ik, ik, ik en de rest kan stikken.

Als de rechtstaat zichzelf niet corrigeert https://youtu.be/l_5IGfcbaEc

HEB JE OOK HET GEVOEL ‘DAT HET NIET KLOPT’ EN VIND JE HET TIJD DAT ER IETS MOET GEBEUREN? JE BENT NIET ALLEEN!

JE BENT NIET ALLEEN!