February 25, 2024

Wat we gaan zien in de komende jaren en wat er zich voor gaat doen in de jaren tot 2024.

Als eerste gaan we het hebben over pluto, de energie trilling van pluto gaat zijn uitwerking krijgen in het sterrenbeeld steenbok, en dat is al begonnen in eindt november 2008. Dan gaat hij over in steenbok en daar blijft pluto voor 16 jaar staan. Pluto is de planeet van vernietigen en wederopbouw en de prijs die je moet betalen. En zorgen voor heftige ervaringen, die je leven ingrijpend kunnen veranderen. Het sterrenbeeld steenbok is een aards teken, en staat voor hiërarchie, grond, substantie, de fossielen, olie, bergen stenen, grondstoffen, maar ook voor versobering, verantwoordelijkheid, leiderschap, kwaliteit en duurzaamheid, ambities, wetten en regels, hard werken, maar ook het teken van afzien en ontberingen. 

De fysieke veranderingen blijven door gaan op onze aarde, en ook verstoringen in onze manier van dagelijks leven in de komende 16 jaar. 

Die verandering hebben we in de afgelopen tijd al gemerkt, wereldwijde crisis, het in storten van de huizenmarkt, massale ontslagen en banken die omvallen. maar ook het klimaat is gaan veranderen, wat uw zeker is op gevallen. Pluto is heel radicaal in het ontmantelen. De negatieve energie van pluto zal wereld wijd zijn. 

De energie van pluto gaat ook zijn uitwerking brengen in geloofsovertuiging van de wereld, zoals moorden in de naam van god, en de schandalen van kindermisbruik in de katholieke opvang huizen. Maar ook de onder drukking van vrouwen en mannen in religieuzen godsdiensten. Pluto zal deze personen die met onderdrukking bezig zijn, in het opbaar aan de hoogste boom vastknopen. 

Zo nu beginnen we aan een periode van 16 jaar waar veel verandering op onze planeet zijn te verwachten in het teken steenbok. Het teken van ´Status Quo`, in onze samenleving. De instituten in onze samenleving die dan nog functioneren zoals de financiële wereld, regeringen, overheid instelling, het leger, politie, medische wereld, de leraren, en de lijst gaat verder en verder, al deze aspecten van de samenleving waar we veel over klagen, en waar wij dagelijks op vertrouwen, dit alles en nog meer gaat veranderen in een periode van 16 jaar. 

Er zijn 3 aspecten van pluto. 

De eerste is, chaotische toestanden als dingen gaan afbreken. 

Het 2e aspect, veel wrijving als dingen in de samenleving niet meer reëel zijn, om ons heen. 

Het 3e aspect, is wederopbouw op nieuw genereren. 

Deze aspecten hebben grootte catastrofale gevolgen voor de wereld. 

En vooral de armen onder de bevolking. Dit is het begin van de 3 aspecten van pluto. 

Er is nog een aspect wat te maken heeft met 2012. 

Dat is pluto die in het sterrenbeeld steenbok staat. Steenbok staat ook voor de geschiedenis van de aarde maar ook voor grond, bergen, bergen van ijs, fossielen stenen. Pluto staat 16 jaar lang in steenbok en in die periode gaan we verandering zien in de land massa’s, tektonische verschuiving van de aard korst, aardbevingen, overstromingen in sommigen delen van de wereld. En dit gaan we echt niet leuk vinden. De inpact op het land geeft veel problemen, water overlast, stroomuitval. Transport komt in gevaar en dit veroorzaakt voedsel te korten, maar ook woon werk verkeer, onderwijs en medische hulp krijgen grootte problemen. 

Maar op de lange termijn proberen we oplossingen te vinden voor de problemen, want we zijn per slot van rekening een innovatief ras wat zich snel kan aanpassen. Voor al in 2011(12 maart) dan komt uranus en het teken ram voor 7 jaar te staan, dit geeft een ware explosie van nieuw technologieën. Wat zeker een aanwinst zal zijn in die 7 jaar dat uranus in ram staat. Ook rondom die tijd (4 april 2011) staat neptunes in het sterrenbeeld vissen, en die geeft ons een betere intuïtie en een hoger denk niveau. Die twee samen werken als een mix, wat een positieve invloed geeft, want hij zal onze ego’s en gretigheid aan de kant zetten, zo dat we beter samen kun werken en de problemen beter weten aan te pakken. 

Ik noemde al eerder in dit verhaal dat de steenbok staat voor geschiedenis van de aarde, met pluto in het teken van de steenbok van de geschiedenis van onze wortels, gaan we op archeologes gebiedt opmerkelijke vondsten doen. Als een snuffelende hond gaan we informatie krijgen over de geheimen en mysteries van onze oude civilisaties, en ons diep verleden, en zal in het openbaar getoond worden. En dit gaat concreet bewijs leveren maar we vandaan komen. En hun kennis en wetenschap komen aan het licht, en als we wijs zijn en daar serieus naar luisteren en die informatie gebruiken, die uit het verre verleden komt, dit zal de sleutel zijn voor onze toekomst op een of andere manier. 

‘Het staat in de stenen geschreven.’ 

nawoord: 

Er gaat heel veel veranderen in de wereld, wat niet voor iedereen goed zal uit pakken  Pluto is beslist niet het teken van het eind der tijden in 2012. 

In die zin ook gaan we een geheel nieuw tijdperk in waarin we op het bewustzijnsniveau ons gelijkwaardig kunnen maken aan de goden die wij ooit zelf gecreëerd hebben. Goden die onszelf een leidraad gaven voor de ontwikkeling en opvoeding die wij nodig hebben c.q. hadden. 

In die zin worden wij, zoals alles wat in het teken Steenbok komt, ‘volwassen’. 

We gaan beseffen wat de schaduwzijde van ons bestaan is en hoe we dit hebben gecreëerd en nog steeds creëren.

bron: astro-experience.nl