February 25, 2024

Wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af.

De aarde huilt om het totale eindresultaat wat wij hier met zijn allen veroorzaken en dwingt ons tot herbezinnen.

Met andere woorden we doen het allemaal ZELF en wordt de ZON boos en trekt de polen weer recht met zijn immense kracht.

Collectieve negatieve is nu de totale bevolking (in zijn totale energie) uit balans en de collectieve positieve maar zijn slechts de enkelingen ( verzint van alles) die nu in de minderheid zijn en de hele aarde uit zijn balans trekken door opgelegd gedrag en teugels in handen willen houden voortkomend uit de oude cyclus die in 2019 al een ommekeer aan het maken was.

De zon doet er nu 4 jaar over om de boel recht te trekken voor herstel en wij tot een hoger bewustzijn worden gedoemd om alle oude wonden van het verleden alsnog te herstellen en is de bedoeling om die onbewuste emoties te ontladen en alsnog gehoord worden om de totale stress van het collectieve wat over onze aarde heerst (wij met zijn allen) eruit te halen. Zie de ingrediënten van de kosmos voor de volgende cyclus. Uit zich in de wereld met de meest uiteenlopende weersveranderingen.

Hoe kan de Zon de planeet Mars aantrekken als er tussen de zon en mars niets is!? Hoe kan een magneet een spijker aantrekken als er tussen de magneet en de spijker niets is!? Dat kan niet, is de eerste gedachte, dus er moet iets zijn: ether! 

En vertaald zich in expressie = gevoel = energie = aura = jouw energieveld.

Alle energieen van alle mensen over heel de wereld vormen het gezamenlijke collectieve energie veld positief of zowel negatief geladen = de gezamenlijke expressie van een ieder – yin = yang = noordpool = zuidpool die nu uit balans is door het collectieve negatieve. Uitademen is vocht naar buiten brengen en zichtbaar als je tegen een spiegel uitademt vol geladen met gedachten positief of negatief. Als we allemaal negatief vocht uitademen veroorzaakt dat weersveranderingen in de lucht en en 8 miljard negatieve gedachten wat een hele hoop energie teweegbrengt genaamd quantum energie. Leren is weten dat het zo is en het oudste hier op aarde voor al wat leeft is diep innerlijk weten. Weten is een staat van zijn terwijl denken ontkent maar is voor het brein niet te begrijpen want leeft slecht met alleen positief = vrede hebben met de situatie = 0 = balans tussen yin en yang = Tao = er is niets = geen spanning = geen stress

In de natuur is dit de regenboog die te zien is bij regen en die kleuren vertalen zich weer in de chakra’s in een mensenlichaam die op diverse plekken aanwezig zijn in verticale lengte van beneden naar boven tot de kruin het allerhoogste als alle energie vrijelijk kunnen doorstromen voor regeneratie zonder stagnatie voor hoger bewustzijn is weer contact hebben met de universele bron = hoger bewustzijn bereiken voor optimale gezondheid. onvoorwaardelijke liefde wat zichzelf niet afwijst.

Alle energieen van alle mensen over heel de wereld vormen het gezamenlijke collectieve energie veld positief of zowel negatief geladen = de gezamenlijke expressie van een ieder – yin = yang = noordpool = zuidpool die nu uit balans is door het collectieve negatieve wat overheerst wordt door niet gehoord worden en dat wel wil voor betere uitkomsten. 

Het enige wat de hele wereld wil is echt leven en uit de belastende beklemming (verstikt de totale samenleving die wil samenleven) die we met zijn allen in meer dan 2 eeuwen hebben opgebouwd als je er nuchter over nadenkt voor wat nu momenteel aan de hand is. Je kan een keer te ver gaan. Maar ten koste van wat……? U mag het zeggen….

Yin en yang (☯) zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.

Het yin-yang-symbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). 

Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Het universum, dat wil zeggen alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. 

De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. 

De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. 

Dit zijn geen absolute polen. Trekken elkaar wel aan en stoten elkaar af.

Net zoals goed en kwaad bestaan beide waarden slechts in relatie tot elkaar. 

Je kunt ‘lang’ uitsluitend lang noemen in relatie tot ‘kort’; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan.

Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan(die afgekeerd is van de zon) en staat zonder oordeel voor de vrouwelijke natuur. Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt zonder oordeel overeen met de mannelijke natuur.

Yin: de donkere zijde van de berg en yang: de lichte zijde van de berg. Yin en yang zijn de uitdrukkingsvormen van de Tao en hebben op zichzelf geen waarde. 

Men kan dus nooit een yin- of yang-mens zijn in absolute zin. Beide eigenschappen zijn aanwezig en dienen ontwikkelt te worden voor balans in jezelf. De mannelijke kant versus de vrouwelijke kant in ieder. Linker hersenhelft en rechter hersenhelft.

Yin en yang worden in de regel met respectievelijk zwart en wit aangegeven. 

Yin en yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, dat  symbool staat voor de tao; Taoïsme, het Taijitu (太極圖), ook bekend als het T’ai Chi-symbool.

Yin yang toont zich (manifesteert zich) volgens een aantal principes:

  • Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.
  • Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.
  • Yin of yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken.
  • Het absolute yin of absolute yang bestaat niet. Er is geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.
  • Iets kan pas yin of yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders.
  • Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af.
  • Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de witte stip in donkere yin.
  • Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de zwarte stip in het lichte yang.

Leven is als een dans met goed en kwaad, Yang en Yin (Alan Watts Awakening). 

De begrippen God, AL of Central Self (Alan Watts Consciousness) omvatten goed en kwaad. In de oosterse filosofie zijn er vele wijsheden waarin de kwade kant van het goede en de goede kant van het kwade verwoord worden.

Met andere woorden dit zijn WIJ met zijn ALLEN uit balans 8 miljard tegen enkelingen en trekken de POLEN scheef en dwingt ons tot herstel en anders denken. De grote hamvraag? Hoe trekken we de aarde weer recht met zijn allen om de balans weer te herstellen. 

Mytisch of niet, dit is wat werkelijk gebeurt. We gingen met zijn allen TE VER. Meer, meer, meer, grootser, grootser tot de bom ploft en dat is NU. 

Illusie of niet, het is tenslotte datgene wat de enkelingen ons voorschotelt waarin te moeten geloven voordat de meerderheid de illusies doorbreekt en vecht voor zijn eigen bestaan wanneer de enkelingen water bij de wijn doen voor de meerderheid om de scheef gelopen aarde weer terug in balans te brengen. 

Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Wanneer men door het midden van de cirkel van het yin-yang-symbool een verticale lijn tekent, dan ziet men dat in de ene waarde ook de andere aanwezig is; de halve cirkels die ontstaan tonen in yin yang en in yang yin. De twee stippen geven aan dat het ene het begin is van het andere, dat yang het begin is van yin en yin het begin van yang. Het is pas in balans wanneer universal love is bereikt in allen voor infinity het oneindige symbool esculaap.

We doen het met zijn allen in harmonie ongeacht afkomst als wereld burgers. Voor elkaar door elkaar, hand in hand met vertrouwen in een goede afloop.

De lijn die de ‘scheiding’ tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijn getekend. 

Het is een ‘S’ waarmee wordt aangeduid dat een en ander een dynamisch proces is. 

Je kan dus stellen dat yin en yang de te onderscheiden delen van de Tao zijn, die elkaar veroorzaken en in stand houden. Het zijn de delen van de eenheid (tao).

De begrippen yin en yang kunnen dus alleen in een wederkerigheid functioneren: water (yin) – stoom (yang) – ijs (yin). 

Het is dus niet zinvol om te zeggen dat yin = water en yang = boven o.i.d..

Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang. 

Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, die door het leven ontregeld kan raken. Ondanks dat ontregeling van yin en yang tot ziekte kan leiden, geeft ontregeling ook nieuwe inzichten/mogelijkheden.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de beweging van yin en yang; de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele ( Akasha – Ether) omgeving. 

Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken als een dynamisch netwerk wat nu in de werkelijk voor ons neus speelt.

Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar iemand in balans is in staat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.

Leven is bewegen.

yinyang
onderboven
koudwarm
watervuur
vrouwelijkmannelijk
maanzon
zwartwit
donkerlicht
passiefactief
haatliefde
stiltebeweging

De yin-yang-filosofie is tot op de dag van vandaag de basis van de Chinese cultuur; geneeskunst(acupunctuur), sport, dans of de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid (Chinese astrologie en de I Ting) e.d. voor wat astrologie in de Europese landen is en komen dezelfde begrippen voor maar anders en van elkaar gekopieerd. Verhaal inhoudelijk is hetzelfde. Yin Yang.

Gaat om de energie die erin beweegt of met andere woorden wat zij/wij er met zijn allen van maken.