December 7, 2023

Iedere dag een nieuwe kans, is blijvend leren van de past.

It all happens before, maar nu met herhaaldelijk een nieuwe kans voor betere gedrag.

Men zegt wel eens dat alles verandert en toch alles onveranderd blijft. De wet van oorzaak en gevolg, waarop de theorie van het karma in wezen berust, heeft direct betrekking op deze worden. Voor sommigen bestaat het leven uit een serie veranderingen die tot geen enkele wezenlijke verandering leidt. Voor anderen bestaat het leven uit een serie veranderingen die tot grote veranderingen leiden. Voor nog weer anderen lijkt het patroon van de gebeurtenissen in hun leven wel nooit te veranderen. Het echte ‘nu’ is in het midden staan en de veranderingen zien in het verleden en de toekomst en verandert voortdurend zichzelf en laat niet voortdurend het verleden herscheppen en dit in de toekomst projecteren met een karmische conditie als gevolg.

Het pad van elk individu dat zichzelf heeft leren beheersen, begint altijd bij het besef dat te veel verleden of teveel toekomst te weinig creatieve energie overlaat voor het ‘nu’.

Maya’s. Slim volk voor wat zij 2 eeuwen terug opbouwden maar nog steeds werkt zonder afbreuk aan de mensheid die leven wil.

Iedere dag interpreteren we op Kinweb.eu voor jou de dagenergieën, waarbij we je persoonlijke imprint als uitgangspunt nemen. 

Het ware potentieel van je ziel die heden ten dage nog steeds te raadplegen valt voor betere uitkomsten van het individu in de toekomst voor onze samenleving.

We geven we je aan welke patronen je dagelijks beïnvloeden, wat de portaal-en centrumdagen je te vertellen hebben, met welke uitdagingen je te maken hebt en nog veel meer. Je leert je essentie kennen en daardoor je potentieel te benutten. Om de 260 dagen krijg je de mogelijkheid om je gedrag te verbeteren van reeds eerdere gebeurtenissen met een andere uitkomst.

Deze profielen geven je inzicht in de gezamenlijke waarden en daarmee inzicht in het waarom je juist met deze mensen samenkomt. We leggen in deze profielen het een en ander uit over jullie gemeenschappelijk thema en doel, de valkuilen en uitdagingen en ook de wijze hoe je elkaar kunt ondersteunen en de kracht die daarbij van je naam uitgaat. 

De inhoud van deze profielen blijkt iedere keer weer een inspirerende stimulans om met elkaar over het wezenlijke van het gezamenlijke en het leven samen van gedachten te wisselen. Hierdoor ga je je innerlijk sterk en onderling verbonden voelen.

Voorbeelden van deze profielen hebben wij op onze website (klik op het oogje onder de kopfoto) opgenomen. Verdere uitleg over hoe je deze profielen kunt bestellen vind je hieronder.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kun je ons altijd bellen of mailen.

Met liefdevolle groet,

Kees & Barbara Visser-Roth.

Inleiding in de Maya kalenders: De 13 Tonen van de Tzol’kin

De 13 Tonen, zijn spirituele energieën en geven ons de noodzakelijke kracht om te scheppen. 

De Toon die je hebt uitgerekend is de spirituele ofwel de geestelijke energie van jouw geboortedag. 

De beweging waarmee JIJ DE DINGEN DOET.

Laat starre idealen los, wordt flexibel, sta veranderingen toe en laat nieuwe gezichtspunten ontstaan. kracht van de 13 tonen kunnen in de loop van hun leven drastische transformaties verwachten.

Mayan Revelations: Decoding Baqtun | Timeline

Jupiters teken representeert culturele invloeden en een maatschappelijk streving naar expansie en verbetering.

Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel en heeft een eigen stelsel van manen. 

In de horoscoop symboliseert deze planeet de DRANG naar INZICHT op een intellectueel, filosofisch en religieus of spiritueel niveau. 

Jupiter geldt als een geluk-brenger en oefent een expansie-bewerkstelligende invloed uit op alles waarmee hij in contact komt. 

Jupiter is ook nauw verbonden met de wet en moreel gezag, en onze houding inzake deze thema’s. 

Hij wekt een sterk verlangen naar inzicht, en op de door deze planeet geactiveerde terreinen hebben we meestal uitgesproken meningen en overtuigingen.

Aangezien Jupiter er twaalf jaar over doet om rond de Zon te lopen, verblijft hij telkens één jaar in elk teken. 

Zijn invloed in de horoscoop voor wat het teken betreft is zodoende eerder collectief dan persoonlijk getint.

Bereken Jouw Jupiter – Vul hier je geboortedatum en -tijd in:

https://www.catharinaweb.nl/astrologie/jupiter-teken.htm