February 25, 2024

Sleutel tot de zin van het leven

We leven in het nu, dat zich bevindt tussen een verleden dat vele levens terug gaat en een toekomst met ongekende mogelijkheden. 

Ons leven in het heden is de som van vorige levens. 

Veel hebben we al verworven, veel moeten we ook nog Ieren. 

We moeten nog dingen afmaken of weer goed maken. 

Hiervoor krijgen we in dit leven de kans. 

Als we innerlijk wakker zijn, zien we alles wat zich in ons leven aandient als een signaal. 

We zijn niet het slachtoffer van wat ons overkomt; het leven biedt ons juist voortdurend nieuwe kansen om te rijpen.

Paul Liekens beschrijft hoe de duik in vorige levens hem een sleutel aanreikt om situaties en relaties van nu beter te begrijpen. 

Hij beschrijft zowel eigen incarnatie ervaringen als die van anderen. 

Dit boekje kan onze ogen openen en een bron van inspiratie zijn.

Paul Liekens is geboren te Antwerpen. 

Na een klassieke opleiding Latijns-Grieks en bedrijfseconomie volgden postuniversitaire bijscholingen.

Bewustzijnsverruimende studies, intensives, seminaries, opleidingen op gebied van filosofie, psychologie

en meditatie esotherische wetenschappen zijn enkele studies die Paul Liekens heeft gevolgd.

Paul heeft boeken zoals NLP, sjamanisme en kwantumfysica, 

Helende verhalen voor kinderen, 2012 … en daarna?! en NLP en relaties geschreven.

https://www.bol.com/nl/nl/p/reincarnatie/666793073/