December 8, 2023

Het fysieke lichaam is niet gescheiden van onze geest en onze ziel.

Er wordt niet van ons verwacht dat we ons lichaam verwaarlozen of ontkennen, zoals sommige asceten suggereren. 

Ook moeten we ons niet fixeren op ons lichaam – ons sterfelijke zelf. 

Het doel van yoga is om ons onsterfelijke Zelf te ontdekken. 

De beoefening van yoga leert ons om volledig te leven fysiek zowel als spiritueel door het ontwikkelen van de verschillende lagen. 

Ik hoop dat je als je verder leest, gaat begrijpen dat als ook jij op de juiste wijze en met de juiste instelling yoga beoefent er zich veel grotere voordelen en radicalere veranderingen zullen voordoen dan alleen lichamelijke soepelheid. 

Er vindt geen vooruitgang plaats in de richting van uiteindelijke bevrijding zonder transformatie, en dit is het belangrijkste punt in het leven van ieder mens, of ze yoga beoefenen of niet. 

Als we kunnen begrijpen hoe onze geest en ons hart werken, hebben we een kans dat we de vraag: ‘Waarom blijf ik almaar dezelfde oude fouten maken?’ kunnen beantwoorden. 

Na een stevige basis verdiepen in de werking van ons lichaam, verdiepen we ons naast de verplichte boekenlijst verder in de filosofie van de karma- of kriyayoga om inzicht te krijgen in ons handelen. 

De reis naar binnen is het doel.

Beschrijving

Iyengar wordt zowel in India als in het westen beschouwd als een van de belangrijkste yogaleraren. Zijn boek Yoga Dipika (Licht op yoga) is dan ook het meest complete boek dat ooit over hatha yoga is gepubliceerd. 

Na een uitgebreide inleiding geeft hij in meer dan 400 pagina’s en 600 foto’s een duidelijke beschrijving van 200 verschillende houdingen. 

Bovendien geeft hij van elke houding (asana) de historische achtergrond en de medische en therapeutische uitwerking. 

Achterin staat een index met yoga-oefeningen voor verschillende lichamelijke klachten, een opzet voor langere workshops, en een uitgebreide verklarende woordenlijst. 

Dit boek is onmisbaar voor iedereen die serieus met yoga bezig is.

http://www.vanstockum.nl/product/9063500289

Yoga als levenskunst kan worden gezien als de kroon op het levenslange

werk van B.K.S. Iyengar (India, 1918), grondlegger van de ook in deze streken

populaire Iyengar-yoga en een van de meest vooraanstaande yogaleraren

ter wereld (niet voor niets door de BBC geroemd als ‘de Michelangelo

van de yoga’). 

Hoewel achter in het boek enkele yogahoudingen worden besproken en geïllustreerd, is het vooral een filosofisch en beschouwend werk over Iyengars zoektocht naar totale vrijheid, innerlijke vrede en heelheid, waarbij het er uiteindelijk om gaat te leren leven als bewust en vrij mens, midden in de maatschappij.

http://www.vanstockum.nl/boeken/esoterie-algemeen/oosterse-oefeningen-yoga-tai-chi-ed/nl/yoga-als-levenskunst-bks-iyengar-9789401301770/