December 7, 2023

Het eeuwig durende geheugen.

Wat zijn de Akasha Kronieken? 

The Akashic records encompass the entirety of universal events, thoughts, words, emotions, and intentions that have occurred in the past, present, and future for all entities and life forms, extending beyond just human beings. “the key to shifting” The Akashic Records.

Ik leg het je uit in Jip en Janneke- taal en geef je twee mogelijkheden

om zelf contact te maken met jouw eigen kronieken:

via het openingsgesprek en via de bibliotheek-meditatie

Ether – Wetenschappelijke benadering in Ayurveda Akash in het Sanskriet. 

De oudste geschreven taal van de wereld en wat daarvoor alleen nog een spreektaal was en later 36 verschillende talen uit zijn voortgekomen die nu gelden

Ether: het meest subtiele, dragende element = geweten

Zij ‘draagt’ als het ware het collectieve geheugen van heel de wereld

Zij is niet vormend kan wel creëeren

Dat moet je zelf doen met goed gedrag ten aanzien van je lichaam, geest en ziel. Uw leven

Het is overigens een ongelukkige vertaling van akasha

Sommige auteurs vertalen haar met ‘ruimte’, hoewel dan weer de misvatting kan ontstaan, dat er dan leegte onder wordt verstaan, 

en dat is ook niet weer het geval

Onder ether wordt normaliter een scheikundige substantie verstaan welke meetbaar is. Quantum energie

Dat is helaas ‘Akasha’ niet. Allen waarneembaar als het regent en je de regenboog ziet dan is dat de ether die je waarneemt

Dus alleen zichtbaar als het regent en dus wel aanwezig al zij Einstein van niet maar wist dit toen niet

In het heelal bevindt zich geen ETHER zoals wij dat OP AARDE kennen, maar tegelijkertijd IS AKASHA OVERAL, ook in het heelal

5 basiselementen

Ayurveda is gebaseerd op DE WETENSCHAP VAN DE NATUUR en volgens ayurveda IS IEDER INDIVIDU EEN REPLICA VAN HET UNIVERSUM.

Het betekent ‘de verhuizing van de ziel’. Je verhuist volgens de wet van karma in een beter of slechter bestaan

De ziel reist uit het lichaam na de dood en weegt 0,21 gram en gaat op in het heelal. Bij terugkeer naar de aarde wordt deze door sperma ingebracht (zie het als de Bij in de natuur) in de baarmoeder waarna de vrucht met een voorbij leven incl. gedragingen zich weer opnieuw ontwikkelt en bij de moeder wordt gedragen

De baby wordt dus geboren met een past live en mag de eerste 2 jaar niet met obstructief gedrag behandeld worden om de oude ziel weer met zijn gedrag tot leven te laten komen. Wederom krijgt de past live een nieuwe uitdaging om vervolgens betere gedragingen na te streven met  betere uitkomsten en evolutie te bewerkstelligen naar hoger bewustzijn. Het derde oog = allerhoogste bewustzijn staat

MAW woorden moet eerst weer het oude past live tot herontwikkeling komen voor evaluatie en doe je dat niet en stop je er nog een hele universiteit = 3 levens + een universiteit aan data en zit je kop vol en is een burn-out gegarandeerd en blokkeert het hele lichaam

Op 20 april a.s. start ik met een groepscoaching

‘Spiritueel Meesterschap’

waarbij je in vier weken een diepe transformatie ondergaat

Je kunt er hier alles over lezen en je opgeven:

dankjewel 

Ira, mooie video, jammer dat ik nu pas dit filmpje zie, ik had er ook graag willen bij zijn

Liefs Petra