December 7, 2023

Ether – Wetenschappelijke benadering in Ayurveda

Ether: het meest subtiele, dragende element. 

Zij ‘draagt’ als het ware het geheugen. Zij is niet vormend. 

Het is overigens een ongelukkige vertaling van akasha. 

Sommige auteurs vertalen haar met ‘ruimte’, hoewel dan weer de misvatting kan ontstaan, 

dat er dan leegte onder wordt verstaan, en dat is ook niet weer het geval. 

Onder ether wordt normaliter een scheikundige substantie verstaan welke meetbaar is. 

Dat is akasha niet. 

In het heelal bevindt zich geen ETHER zoals wij dat OP AARDE kennen, maar tegelijkertijd IS AKASHA OVERAL, ook in het heelal. 

5 basiselementen – Pancha Mahabhuta’s

Ayurveda is gebaseerd op DE WETENSCHAP VAN DE NATUUR en volgens ayurveda IS IEDER INDIVIDU EEN REPLICA VAN HET UNIVERSUM.

 Zowel het universum als het individu bestaat uit vijf basiselementen ofwel de Pancha Mahabhuta’s:

  1. Akash (ether),
  2. Vayu (lucht),
  3. Agni (vuur),
  4. Jala (water) en
  5. Prithvi (aarde).

Ons lichaam is opgebouwd uit een combinatie van deze elementen, net als het voedsel dat wij eten en alles waarmee wij in contact komen. 

Dit geldt ook voor onze gedachten en de invloed daar van op ons lichaam “Wij zijn wat wij denken”.

Deze vijf elementen zijn nodig voor het ontstaan van alle levende en niet levende materie in het universum. 

Het element ether wordt gekenmerkt door geluid. Daarom kan het principe geluid gelijkgesteld worden aan Ether. 

Het element lucht bestaat hoofdzakelijk uit stikstof en zuurstof. Het element vuur is zonne-energie. 

Het element water is H²O.

Het element aarde wordt speciaal gekenmerkt door geur. 

Geur is niet mogelijk zonder koolstof. Volgens de moderne chemie bestaat dit universum uit vier basiselementen nl. koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof. Geen levend organisme of substantie in dit heelal kan gevormd worden tenzij er een verbinding plaatsvindt van zonne-energie en ultra sound met deze vier elementen. 

Daarom rechtvaardigt moderne chemie ook de theorie van de vijf proto-elementen van Ayurveda.

De theorie van de drie bio-energieën

De vijf proto-elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether vormen samen verder de drie bio-energieën: Vata, Pitta en Kapha in het menselijk lichaam. Zij worden het trio genoemd. Van de vijf elementen wordt Vata samengesteld uit ether en lucht, Pitta vindt zijn oorsprong in vuur, en Kapha is samengesteld uit water en aarde.

Volgens de Ayurvedische leer van macro- en microkosmos, hangen de fysiologische functies van het menselijk lichaam af van Vata, Pitta en Kapha, net als de existentie en de harmonie van het universum afhangen van de normale activiteiten van de zon, maan en wind. Bloedsomloop, zenuwimpulsen, ademhaling, uitscheiding en andere cellulaire activiteiten worden geregeld door Vata. Beweging is de voornaamste functie van Vata. De normale activiteiten van Vata zijn enthousiasme, ademhaling, beweging, de normale activiteiten van de weefsels en het afvoeren van wind.

De factoren die de chemische-enzymatische activiteiten onderhouden worden door Pitta geregeld. Het zien, de vertering en de transformatie van de Dhatus (de lichaamsondersteunende stratas) resulteren in de vorming van glans, tevredenheid, houvast, sterke kracht en hitte.

https://www.surya.nl/ayurveda/wetenschappelijke-benadering