December 7, 2023

THE GREAT AWAKENING

THE GREAT AWAKENING FROM POSITIVE POWER AND HAPPINESS AS YOU CREATE YOUR OWN WORLD.

Kasteel Groeneveld is een landgoed in de gemeente Baarn. Het is in gebruik als “Buitenplaats voor stad en land” van Staatsbosbeheer. Een lange oprijlaan vanaf de Amsterdamsestraatweg vormt de zichtlaan van het landgoed. Adres: Groeneveld 2, 3744 ML Baarn

The “New Beginning” as we revealing the darkness collectively. 2023 -4000

The Purification of earth and started 2012 -2030

 As the energy of “The Photon belt” arrives. The “collective shadow” is being “exposed”. 

The Photon Belt also ensures that knowledge that has been stored in our consciousness and physical body is activated. Knowledge that was previously stored in cells, bones and our DNA (a potential of 12 strands) becomes available. 

Brains will stop working at 8-20 percent but at their “FULL CAPACITY” We are more able to “SEE” and everything comes back = Many also experience unexplained outbursts of anger. 

This is because the Photon Belt energy brings out old anger energy from chakra systems, which has not been removed in previous lives. Many are surprised by this …… The increase in the Schumann resonance means that we all wake up together, that our “collective consciousness is expanded” without (having to) use mind-altering substances. After all, we humans adapt to our environment and therefore also to these rising frequencies oma earth as we al absorbing them day by day.

The Schumann resonance, it is expected, will rise even further, bringing us to the next phase of our evolutionary development from desire to intelligence.

From male to female and vice versa

Aquarius is the beginning the bringer of knowledge. 

Real knowledge is not acquired through books or lectures, but through practical experience.

It is wise to take advantage of the help that “The Aquarian influences” brings us al, and work practically with the consciousness of humanities consciousness expansion on earth.

De Pole shift zorgt voor een verschuiving in ons gevoel.

Energetisch wordt Yang nu Yin met de navolgende verschuiving.

We verlaten de yang energy met rechter hersenhelft in denken was: buiten, doen, denken, presteren, verandering, hard en snel en is de Leeuwenpoort-energie met haar hoogtepunt op 8 augustus 2023 is de krachtigste kosmische portaal van dit jaar waarmee je je eigen groei kunt ondersteunen als we in Yin met onze rechterhelft komen we in een “zijn” energy, is binnen zijn voor transformatie in rust meer voelen en je eigen gevoel onder woorden brengen, rond, en hij is zacht, langzaam is vertragen, dieper nadenken over jezelf en compassie betrachten met liefde voor jezelf.

De nieuwe cultuur van Waterman wordt geassocieerd met “creatieve individualiteit” en niet meer met “specifieke heersers”. Vervalt materialisme en/of bezit als we naar meer spiritualisme bewegen als de frequenties meer en meer verhogen op aarde en schuiven we door in evolutie van verlangen naar intelligentie met compassie voor echte liefde. Ego maskers af en over rechter hersenhelft gaan manifesteren waar je hart gevoelens zitten.

My book Breathing and emotions is available on Apple Books. 

https://books.apple.com/us/book/breathing-and-emotions/id1560465605?ls=1

Posite Power and Happiness By Carolyn A.W. Van Ravenhorst

https://www.iuniverse.com/en/bookstore/bookdetails/697536-Positive-Power-Happiness-TM

2024 Het jaar van de kristallen revolutie.

Als niet-astroloog maar wel erg geïnteresseerde, was het voor mij wel even wennen om het boek te begrijpen. Maar al lezende werd mij veel duidelijk. 

René Argonijt toont duidelijk aan dat er veranderingen plaats hebben gevonden vanaf 2012 en hoe die zich verder zullen gaan ontwikkelen. Hij laat zien dat de tijd vanaf 2024 duidelijk anders zal worden.

De nieuwetijdskinderen spelen hier een grote rol in.

In het boek wordt uitgelegd hoe bepaalde planetenstanden samengaan met de nieuwe frequenties op aarde en maakt dat we in een hart gedragen wereld belanden. Dit aan de hand van de planeten conjuncties b.v. hoe de Neptunus-Pluto (dark side of the soul uit 2 eeuwen) conjunctie chaos geeft.

OLD 3D EARTH SYSTEMS crumble as “5D” NEW EARTH BIRTHS what YOU need to know. The power has always been in yourself as we entering “The Age of Knowing”….

Ook legt René Argonijt uit wat hij onder een grote oorlog verstaat en legt hij verbanden tussen historische planetenstanden en historische gebeurtenissen. Het laten zien hoe in het verleden de planeten stonden en de gevolgen daarvan en hoe de planeet conjuncties in de nabije toekomst zullen staan geeft de auteur aan wat we kunnen verwachten zoals hieronder in het kort omschreven.

Activatie waarin het 5e element (Liefde 5D en hoger) via jou als mens geankerd wordt in jezelf en vervolgens jouw fysieke lichaam en dat van de Aarde wordt ingebracht. Een wezenlijke stap in de co-creatie van “De Nieuwe Aarde”.

In de 3 dimensionale fysieke werkelijkheid, zoals wij die hier op Aarde vele eeuwen hebben ervaren, werd materie opgebouwd uit 4 elementen: aarde, water, lucht en vuur. Zie video hierboven.

Nu de mens in staat is aanwezig te zijn in 5D bewustzijn (en hoger) kan ook het 5e element, het element Liefde (5D en hoger), naar de Aarde gebracht worden en gebruikt worden in de creatie van de nieuwe fysieke werkelijkheid van “De Nieuwe Aarde”, inclusief je eigen lichaam en hier liefdevol mee om te gaan als we in een “ZIJNS” energie belanden.

De mens fungeert in dit proces als anker om het 5e element de Aarde in te brengen, zodat er een co-creatie kan ontstaan vanuit het bewustzijn van de diverse elementen, afgestemd op 5D bewustzijn en hoger is Ether het vijfde element in ieders is het collectieve geheugen van de aarde in frequenties en geluid. Het bewustzijn van de De Nieuwe Aarde is op de reeds aanwezige elementen verhoogd voor het creëren naar 5D bewustzijn en hoger. VOOR HET 5E ELEMENT LIEFDE zul je in onze webinars een zeer krachtige activatie ontvangen én zelf activator zijn van een prachtige en krachtige activatie ten gunste van “De Nieuwe Aarde” voortgebracht door liefde naar jezelf en anderen.

Akash (ether), “Wij zijn wat wij denken” Het element ether wordt gekenmerkt door geluid.

51 ascentie-symptomen van Spiritueel ontwaken die al spelen sinds vorig jaar zomer 2022