September 28, 2023

Veranderingen van onze Aarde en de Kosmos.

Energetisch in balans    

In onze kosmos zijn astronomische veranderingen gaande waarbij de centrale zon van de kosmos meer invloed gaat krijgen op onze aarde.

Earth is the Most Difficult Planet to Incarnate is change your own light in 2022

 Dit verandert weer het trillingsniveau en magnetisme van onze aarde. Deze veranderingen van “energieën” uit aarde en kosmos hebben weer invloed op de energie huishouding van de mensen waardoor wij allemaal energetisch veranderen, men zegt wel dat wij in in een hogere dimensie  komen.

Onze zon en planeten waaronder onze aarde beschrijven een baan door ons melkwegstelsel.

Micronova Officially Discovered, Solar Flares/Flare Watch | S0 News Apr.21.2022

Het afleggen van deze banen (cyclus) duurt 26000 jaar.

Deze cyclus eindigde in 2012. Van grote invloed is verder dat wij na een hele lange tijd in een hoog energetisch niveau (de fotenen gordel) binnenkom en belanden we in The Great Mother voor herstel

https://home.kpn.nl/jack-hearts/science/De%20Fotonengordel.htm

Ook is de as van onze aarde aan het verschuiven deze komt weer in zijn oorspronkelijke stand terug. Hierdoor zal de centrale zon (de bron van alles) meer invloed op onze aarde gaan krijgen.  

Denk hieraan temperatuur veranderingen, trillingsniveau welke hoger wordt en het magnetisme van de noord en zuid pool.

Naast deze veranderingen die vanuit de kosmos worden bestuurt is de aarde ook door ons menselijk toedoen (denk hierbij aan het ontbossen, milieuvervuiling het uitroeien van bepaalde diersoorten) aan het veranderen zeg maar zich aan het verzetten tegen deze aanslag. Dit is nu al zicht- en voelbaar en wel door :

Klimaatveranderingen t.w. toename van vulkaanuitbarstingen, overstromingen, langdurige regens, landverschuivingen, tornado’s, tsunamis, smelten van de noord en zuidpool enz, enz…..

Alles wordt losgetrommeld bij iedereen voor een nieuwe volgende evolutie op aarde kom ik steeds meer achter. Echter houdt niemand hier rekening mee en hebben we al 52 vulkaan uitbarstingen We have a pool shift and volcanos already erupting This Week in Volcano News

52 vulkaan uitbarstingen in 2022
Verhalen en natuurrampen vandaag ( 21 april 2022 )

Deze veranderingen zij reeds duizenden jaren geleden voorspelt door Amerikaanse volkeren de Maya’s in midden Amerika. De Inca,s in Zuid Amerika en ook de oude Egyptenaren wisten hier al van als je geschiedenis bestudeerd. Mayan Revelations: Decoding Baqtun | Timelines en semantiek = studie naar de essentie van het verhaal en de diepere betekenis te ontdekken.

Reviewed version from earlier discoveries

Dit alles heeft zoals al is aangegeven grote invloed op het leven op aarde. Als vervanging van de fossiele brandstoffen die opraken komt een nieuwe vrije energiebron Ether beschikbaar. 

Ether is volop in de Kosmos aanwezig (de onderzoekers van kwantum fysica zijn hier al van op de hoogte). De Serviër Nikola Tesla (1856-1943) heeft dit ook al ontdekt en aangetoond middels een machine die hij ontwikkeld heeft om gratis energie uit de ether te halen (radiant energy).

Verdere verwachtingen zijn dat de temperatuur geleidelijk aan het hele jaar door in Nederland vrij constant zal zijn waardoor er minder energie nodig is voor verwarming en koeling en belanden we in een sub-tropisch klimaat en om die reden bovenstaande gunstig uitwerkt voor Nederland.

Doordat er minder energie nodig is en meer gebruik gaan maken van vrije energie krijgen wij een schoner milieu.

De mens zal ook gaan evolueren (Wij komen in een hogere dimensie). We verschuiven van begeerte naar intelligentie als we deze stap kunnen maken = We Are All Related So basically wars are just huge family arguments but iI Don’t Belong To You. De optelsom van vele levens door vele cyclussen zonder karma in te lossen, oude familie issues daadwerkelijk om te lossen in vorm van zingeving en vergeving is de chaos die we met zijn allen wereldwijd zelf hebben gecreëerd…..en komen we hier uit voor hoe dit allemaal ontstond.

Unsolved issues from far beyond reflecting nowadays in 2022
We are all related from one source from the beginning….

Doordat het trillingsniveau en het magnetisme verandert moeten wij ons ook aanpassen. Dit gebeurt o.a. door het aanpassen van ons DNA en onze chakra,s. Dit proces is al gaande. Men moet hier echter wel voor open staan. Resonance or human being with a low frequentie.

Door deze aanpassing zullen wij o.a. intuïtiever worden, meer tot ons zelf komen en veel minder materialistisch worden.                                                                                  

Wij gaan meer zingeving, spiritualiteit en bewustzijn ervaren wat al reeds om ons heen is te merken. Daardoor komt er meer onderling begrip en liefde.                                                           

When Your Third Eye Is Opening…

Het huidig verzet tegen diverse dictators, de financiële crisis en de ontwikkeling in met name de katholieke kerk zijn hier een voorbeeld van.

Ook zullen wij meer gebruik maken van wat de natuur ons bied.                                   

Gezond voedsel middels planten en fruitbomen zijn volop aanwezig.                                 

Zon licht die meer zal schijnen geeft veel energie ook direct voor ons lichaam.

Natuurlijke voeding en lichaamsbeweging verhoogd vitaliteit en geestelijke energie.

Samenleving

In de nieuwe tijd zal het levensgeluk centraal komen te staan waardoor er een harmonieuze samenleving zal ontstaan waarin wij met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. 

Er is meer aandacht is voor elkaar, voor de natuur en alles om ons heen wat leeft.

http://centrum-wij.nl/veranderingen_van_de_mensheid.htm