September 28, 2023

Wat is Reïncarnatie?

De activiteiten die zij in hun verleden gedaan hebben (karma) alsmede hun verwantschap.

Toch reïncarnatie J.B. Delacour en zo ook Henry Ford en Elke Sommer hadden hun wedergeboorte op aarde.

Het in feite gewenst is dat een persoon altijd vrome activiteiten cultiveert en spirituele gedachten heeft, zodat hij na de dood een beter leven kan ingaan.

Zo wordt een persoon aangemoedigd om berouw te hebben voor diens zondige daden of ondeugdelijke keuzes die hebben plaatsgevonden onder invloed van lust, woede of hebzucht om daarna vergiffenis, zuiverheid en mildheid te ontwikkelen.

Dat alle vormen of soorten van leven een ziel hebben, welke de entiteit is dat reïncarneert.

Voordat een entiteit klaar is om als mens op Aarde te incarneren, kan de ziel al een reeks van geboorten hebben doorlopen om zo verschillende niveaus van het bestaan en bewustzijn te ervaren.

Uiteraard is het lichaam slechts de behuizing van de ziel waarin hij zich manifesteert.

Reïncarnatie wordt in de klassieke Vedische teksten van India samsara genoemd.

Het woord samsara komt uit het Sanskriet (oudste taal ter wereld) en betekent gebonden zijn aan de cyclus van herhaaldelijke geboorte en dood door verschillende levens heen.

De verlangens van zulke personen, indien deze materieel gemotiveerd zijn, hebben een fysiek lichaam nodig om in staat te zijn iets te doen aan hun materiële verlangens in de verschillende stadia van het leven en betrekken door anderen hierin te betrekken en deze voor hun karretje te spannen.

Op die manier zal tegen de tijd dat het levend wezen via verschillende vormen het menselijk stadium heeft bereikt, volomen ervaren zijn in het bewerkstelligen van materiële verlangens en begeertes en verplaatst de hele wereld naar intelligentie voor evolutie van onze planeet aarde en belanden we in hoger bewustzijn.

Al onze gedachten die we hebben gehad en de activiteiten die we in ons leven hebben gedaan, onze gemoedstoestand op het moment van de dood, collectief zullen beïnvloeden.

Daardoor kunnen we de aroma’s die de lucht met zich meedraagt niet zien, maar kunnen wel worden waargenomen door het reukzintuig.

Uiteraard kan het volgend leven in een ander fysiek lichaam, in een fijn stoffelijk lichaam tussen de twee geboortes in, of zelfs in hemelse of helse toestand zijn.

Het fijnstoffelijke lichaam, dat uit de geest, het valse ego en intelligentie bestaan die sinds 2009 al op de aarde is veranderd.

De mentale toestand die een doodgaande man heeft, zal uitmaken hoe hij zijn nieuw leven beginnen zal.

Wanneer de gedachte van een doodgaande man geabsorbeerd is in materieel gewin of de zinnelijke geneugten van vrouw, familie, dierbare, het huiselijke leven, enzovoort, dan zal hij, wanneer hij op een gegeven moment een ander materieel lichaam krijgt, zijn wereldse interesses vervolgen realiseren in een hoger bewustzijn die we nu nastreven.

Daarnaast zal het gezamenlijk naleven van andere spirituele activiteiten, al deze zonden vernietigen.

Dan door middel van het regelmatig en stabiel praktiseren, kan men de spirituele wereld bereiken en worden bevrijd van de cyclus van niet ingeloste karma’s gezamenlijk oplossen.

Karma en herinneringen aan vorige levens