July 7, 2022

THIS HAS HAPPENED BEFORE….

History is repeating en ligt voor 80% besloten in het onderbewustzijn die nu met volle reïncarnatie planeten alsnog naar boven komen.

Je wist het niet, maar je lichaam is een ‘groot geheugen’ waar al je DNA/RNA in opgeslagen ligt.

Iedere vezel van je lichaam = DNA/rDNA = In hoge mate zelf-controlerend als alle chakra’s zijn geopend tot het derde oog en hoger bewustzijn is bereikt en alle illusies zijn doorzien = weten.

Is meerdere wetenschappen raadplegen die de oudste zijn van de wereld en 2 eeuwen history herbergen, duidelijkheid geven over de toedracht van eerdere zielen uit vorige levens die zich iedere keer weer opnieuw openbaren in andere tijdzones met dezelfde gedragingen.

Akasha (ether) is ons aller grootste harde schijf van de wereld en worden alle gedragingen van ieder vanaf oorsprong in bijgehouden. 

Het totale collectieve geheugen van ons aller aarde en aardse bestaan in Yin en Yang. Goedschiks – Kwaadschiks.

Waar onze ETHER mee vervuld is de totale optelsom van ons aller verleden in het heden en nodig uitbreiding in mag plaatsvinden voor geestelijke gezondheid en mentaal welzijn bevorderen voor een andere wereld die hartelijk met elkaar wil omgaan voor een betere toekomst.

You wil always meet them again and do the same things before in the now. Karma is the only way to make huge differences in your past lives.

Het is de ether in ons aller lichaam die we dan ook weer via ether uitademen waarin ons DNA hiervan in ons lichaam ligt opgeslagen en is het collectief wat hier op aarde leeft zowel micro als macro.

De enige manier om oude gedragingen uit te ademen en om die reden is het raadzaam om niet door de mond te ademhalen maar door de neus. Ademhalen is dan ook sinecure.

Diegene die de adem beheerst, beheerst zijn hele lichaam = bewustzijn van iedere vezel van je hele lichaam = voelen.

School of Awakening: Become Free from the Overthinking Mind

Pluto zegt heel veel over vorige incarnaties.

Hij haalt de onderste steen boven en kan confronterend uitwerken in het leven te transformeren en meer bewust te worden van de ziel die momenteel deze mens is hier op aarde uit vervlogen tijden.

Pluto is de rode draad door vele levens heen en verbindt de mens met het verleden uit ver vervlogen tijden.

Hij transformeert gedurende je levensloop van een irrationele kramp en drang naar kosmische wijsheid, rust en kracht. 

Althans dat is de bedoeling. Niet iedereen lukt dat maar wel zo fijn voor anderen die geschiedenis herhalen in het NU.

Die transformatie heet het kraken van Pluto.

Plutonische angsten neem je mee uit een of meer recente vorige levens. Daarom zijn ze vaak onbenoembaar en onbegrijpelijk.

In je huidige leven is Pluto een paradox waardoor je niet doet wat je eigenlijk wil.

Pas bij het kraken van Pluto krijg je de kracht en het bewustzijn om dat wel te doen. Dan word je werkelijk volwassen en opent de hoorn des overvloeds zich voor je, de werkelijke zingeving van je bestaan. 

Je je eigen irrationaliteit te leren begrijpen.

Dit boek is bedoeld voor astrologiestudenten, ervaren astrologen en regressie- en reïncarnatietherapeuten. Het dient als aanvulling om die cliënten te helpen die contact willen leggen met de lichtende essentie van de ziel.

Werken met de krachten van Pluto door zowel: de cliënt, de astroloog, en de reïncarnatietherapeut vraagt om het ego aan te wenden en te richten op dat wat gedaan moet worden om de individuele levensopdracht te vervolmaken ten gunste van onze samenleving waar heel de wereld bij gebaat is.

Wordt de werking van Pluto op zielsniveau en op persoonlijkheidsniveau beschreven. Ook wordt de werking van Pluto verbonden met patronen uit vorige incarnaties.

Hoe paradoxaal en diepgaand Pluto in het huidige leven kan doorwerken. Pluto symboliseert zowel de levensdrift, als de angst om het aardse bestaan te verlaten. Per huis, teken en aspect wordt beschreven wat de werking van Pluto’s energie is in het huidige leven.

Hermine Merlijn heeft vanaf 1975 de astrologie intensief bestudeerd en behaalde in 1991 haar diploma. In 2002 studeerde zij af in de esoterische astrologie. Zij is docente bij Sirius, School voor psychologische en esoterische astrologie en staat bekend om haar nuchtere en diepgaande benadering.

Helpt zij mensen om contact te maken met hun ziel om van daaruit velerlei problemen op te lossen en spirituele groei te bevorderen.

Haar zielsgerichte aanpak heeft ertoe geleid dat velen de zin en het waarom in hun leven mochten ontdekken of terugvinden.

Haar praktijk is gevestigd te Deventer, 

site: www.samskara.nl

https://www.bol.com/nl/nl/p/pluto-de-kracht-van-je-ziel/1001004002134829/

Gezondheid is oude emoties verwerken die niet meer dienen en werken aan een eigen gezonde instelling en vrijheid waar het leven ook voor bedoeld is.

Deze verwerken is een unieke kans voor iedereen om op een dieper niveau jezelf te kunnen gaan uiten en alsnog verwerken en kost tijd.

Karma van het Nu – Karmische Astrologie 

https://www.bruna.nl/boeken/karma-van-het-nu-9789463315050