September 28, 2023

Terra Nullius. Romeinse Rechtssysteem (049 BC)

De term Terra Nullius stamt uit het Romeinse Rechtssysteem (049 BC) en is tot op heden een rechtsgeldig onderdeel van de Grondwet. Terra Nullius betekent Niemandsland. Het is een stuk grond, gebied of terrein dat tot geen enkele Staat behoort. Hoewel het weldegelijk iemands eigendom of erfgrond kan zijn, vatte het Romeinse Rechtssysteem het op als land dat aan niemand toebehoort en derhalve geen recht had op bescherming door het Romeinse militaire apparaat. Wie geen staatsbescherming geniet betaalt ook geen belasting, immers belasting is van oorsprong bedoeld om het staatsleger te kunnen bekostigen.

Terra Nulliusus werden meestal onmiddellijk ingelijfd door een Militaire Staat, die daarbij geen enkel verzet ondervond. De Europese VOC beschouwde alle grondgebieden buiten de VOC-lidstaten als Terra Nullius. Zo werd het mogelijk een compleet land met inwoners en al te kolonialiseren. Kolonialiseren is een chique woord voor veroveren, bezetten of botweg roven. De inwoners werden tot slaven gemaakt, waarmee zij al hun rechten op bescherming verloren. SLAVEN ZIJN DUS MOBIELE TERRA NULLICI.

Er zwerven diverse volkeren over de Aarde die ten prooi gevallen zijn aan de Terra Nullius Wet en hun oorspronkelijke leefgebied hieraan zijn kwijtgeraakt. Zij zijn Stateloos en daarmee Statusloos en al generaties lang op zoek naar Het Beloofde Land dat hen kan beschermen. Deze volkeren worden stelselmatig gestigmatiseerd. Dit lot treft ook vluchtelingen die proberen asiel aan te vragen.

Staten zijn ontstaan door leefgebieden die toebehoorden aan boerenfamilies met grof militair geweld te confisqueren. De leden van boerenfamilies bleven op hun eigen grond wonen, maar werden gedwongen de opbrengst van hun akkerland in te leveren bij de Staat. De boeren vervielen in armoede, het komt in de geschiedenis zeer veel voor dat mensen letterlijk stierven van de honger terwijl hun eigen akkers vol stonden met een overvloed aan voedsel. Bovendien werden zij verplicht belasting te betalen om het leger te kunnen bekostigen dat hen kwam beroven en desnoods kwam afslachten als zij weigerden hun voedsel af te staan. Zo kwamen er in Ierland tot twee maal toe 1 miljoen mensen om in één jaar tijd. Ook dit is een vorm van slavernij.

Noord-Nederland in de Romeinse tijd

History Repeat = met grof militair geweld te confisqueren en nog steeds in 2022

Samengevat:

Staten zijn ontstaan door gedwongen onteigening van familiegrondbezit van mensen die van deze grond leefden. Op gelijke wijze werden en worden nog altijd dieren van hun natuurlijke habitat beroofd. Zowel mensen als dieren worden tot slaven gemaakt. Deze mensen worden burgers genoemd en de dieren worden tot het vee gerekend en anders dienen zij tot vlees of bron van materialen en grondstoffen. Ook VROUWEN werden EEUWENLANG TOT het VEE GEREKEND.

Een Terra Nullius kan eveneens ontstaan door landmeting. Wanneer twee buurlanden hun eigen grondgebied herdefiniëren, dus opmeten om de grens tussen beide landen te bepalen, kan er wel eens een smalle strook of reststukje overblijven. Het herdefiniëren van grenzen gebeurt vrijwel altijd na een oorlog, hetzij doordat de bezetter zich terugtrekt, hetzij doordat een land zich opsplitst in deelstaten.

 68 generaties verder zijn The Dutch Vikings: Frisians Full History

Zijn de Franken nu het Vaticaan na 9 kruistochten en doen in gedrag nog steeds hetzelfde.

The real story after 2 century’s and can we learn from this please???Herfilmd in de 90er jaren met de werkelijke bedoeling vanuit LIEFDE = leren “NEE” zeggen.

Rome mag dan een ongelooflijk rijk zijn geweest, maar het was ook volkomen wreed.

Laten we een snelle lijst maken:

Volslagen wrede straffen

Als het ging om het straffen van criminelen, vijanden en iedereen die ze niet mochten, waren de Romeinen wreed en meedogenloos.

Hier zijn slechts een paar van de meest gewelddadige straffen die ze gebruikten:

Massale kruisiging

In situaties zoals slavenopstanden zouden de Romeinen vaak duizenden en nog eens duizenden tegelijk massaal kruisigen.

Decimatie

Decimatie was een straf die aan legioensoldaten werd gegeven voor ernstige overtredingen van discipline, de meest voorkomende oorzaak was als ze het strijdveld ontvluchtten.

Elk cohort zou worden opgesplitst in groepen van 10, die elk een strootje trekken. Wie het korte strootje trok, werd dan door de andere 9 doodgeslagen. Stel je de brutaliteit voor om gedwongen te worden je naaste vrienden en collega’s dood te slaan, zonder zelfs maar te beseffen degene te zijn die het korte strootje trok.

https://nl.quora.com/Wat-was-de-duistere-kant-van-het-oude-Rome

We did it again, and again and again. Other characters, other timelines = Repeating History

Why are so many European royal families German? (Short Animated Documentary)

Why are so many European royal families German?

Karma means material action, that which is instigated by egoistic desire.

The Secret Life of Symbols with Jordan Maxwell 03:25:52 Saturn and Secret Societies

Uitleg van de symbolen in tijdlijnen.

Echt luisteren doe je met je hart….

https://medium.com/@createyourownworld/echt-luisteren-doe-je-met-je-hart-4385aff8b808

Een Terra Nullius is inmiddels uiterst zeldzaam, maar zeer gewild. Nieuwe Terra Nulliusus worden gevonden op onze Maan en op Mars. Wie eenmaal buiten de Aarde op zoek gaat naar Niemandsland heeft ze voor het uitkiezen. De Kosmos is bezaaid met Terra Nulliusus. As numerous as the stars!

Your birth certificate is a slave contract with Rome

Is when you give your soul to the devil. So correct

Het verhaal van de Groningse Koning

Enkele jaren geleden ontdekte een Oost Groningse landbouwer dat hij beschikte over een Terra Nullius van 3000 vierkante meter, dat na de Tweede Wereldoorlog ontstaan was bij het herdefiniëren van de landsgrenzen tussen Nederland en Duitsland. De eigenaar droomde openlijk op social media over onttrekking aan belastingplicht en zelfs een onafhankelijke Staat. Dit prikkelde de fantasie van honderden burgers en er werd door hen zelfs serieus onderzoek verricht naar een mogelijke zelfstandige en onafhankelijke Mini-Staat, waar het altijd vrede zou zijn.

Om een zelfstandige Staat te stichten, ben je verplicht je te houden aan de Europese Norm. Dat houdt in dat je een militair apparaat moet organiseren, inclusief een juridisch belastingsysteem; een regering moet vormen; en moet aangeven in welke Staatsvorm je met de omringende landen communiceert: een democratie of een dictatuur of anderszins, en ben je een Koninkrijk of een Republiek. Vervolgens dien je dit Staatsvoorstel in aan de aangrenzende Staten. Keuren die dit goed, dan moet je ten overstaande van deze Staten een eed afleggen, waarin je verklaart de Europese Norm te respecteren als machtsorgaan boven jouw Staatje, en actief te zullen deelnemen aan het overkoepelende militaire beschermingsapparaat van de Europese Unie. Leg je die eed af, dan ben je officieel beëdigd en mag je jezelf tot Koning kronen.

De man uit Groningen zag dit wel zitten en honderden Nederlandse staatsburgers waren op voorhand bereid diens burgers te worden. Zij waren al bezig voorzieningen te ontwerpen om honderden mensen op slechts 3000 vierkante meter te kunnen laten wonen en in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Tot de Nederlandse Overheid hier lucht van kreeg en de NAM – de Nederlandse Aardolie Maatschappij – de opdracht gaf een loze bovengrondse gasleiding dwars over het lapje grond aan te leggen. Dit alles zonder enige juridisch overleg met de eigenaar, die was immers niet staatsrechtelijk beschermd. De buis werd botweg voor diens neus aangelegd, hek eromheen met stroom erop. Tegen zulk machtsvertoon kun je als gewone man niets beginnen.

Toch heeft dit incident vele Nederlanders wakkergeschud.

Het moet allemaal anders.

Een andere, vreedzamere en respectvolle Staatsvorm?

Of helemaal geen Staatsvormen meer, maar één wereldwijd Terra Nullius?

Want dat is tenslotte wat het woord Terra betekent: De Levende Planeetster Aarde. En die willen wij terug! 

Wat is het verband tussen geld en bewustzijn? Welk gevaar gaat er nu eigenlijk schuil in het financiële systeem? Waarom is het nodig om ons los te maken van dit systeem? Wat is zuiver geld? Waarom is zuiver geld het fundament van een vrije en menswaardige samenleving? In deze presentatie gaat Ad Broere in op onder meer deze vragen, met als doel om begrip te bevorderen voor het grote belang van een parallelle economie. Niet als einddoel, maar als safe haven voor allen die vrijheid en zelfbeschikking verkiezen boven een top-down structuur waarbinnen geen vrije keuze is.

Als safe haven voor allen die vrijheid en zelfbeschikking verkiezen = je eigen rechten claimen in 2022.

Echter zit de hele wereld in de grootste transformatie ooit en beland de hele wereld hier en zitten we in een afrondende fase van de kosmos die al meer een half jaar bezig is wanneer alle planeten vol staan en krijgt de hele wereld een boost en verschuiven we van begeerte naar intelligentie en komen we hier uit.

 Veranderingen van onze Aarde en de Kosmos. Energetisch in balans. In onze kosmos zijn astronomische veranderingen gaande waarbij de centrale zon van de kosmos meer invloed gaat krijgen op onze aarde  Dit verandert weer het trillingsniveau en magnetisme van onze aarde.

Deze veranderingen van “energieën” uit aarde en kosmos hebben weer invloed op de energie huishouding van de mensen waardoor wij allemaal energetisch veranderen, men zegt wel dat wij in in een hogere dimensie  komen.

“We geloven niet langer blind in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.” 

Het Watermantijdperk en de opkomst van een Vrouwelijk Christusbewustzijn wanneer we na 2 eeuwen verschuiven van Yang een ego gedreven mannelijke energie naar Yin een vrouwelijke energie.

De weg naar voren vind je in je eigen Hart, in je eigen Vrede, Rust en Creativiteit. Vergeet niet dat het je doel op Aarde is om de Nieuwe Aarde te maken. Laat je niet afleiden door andere plannen! Weet wie je bent en waarom je hier bent!

Het Watermantijdperk: de nieuwe 2.000-jarige cyclus van de Grote Cyclus van 26.000 jaar.

Een Gouden Eeuw van Vrede en Harmonie.

Wordt de cyclus afgesloten met een Pole Swift en zoals de naam doet vermoeden met heel veel water.

Klik op onderstaande link voor verdere details.

https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=833

Listen to your soul and how to do soul research. You finally understand where you come from and where you are going in these turbulent times. You remember why you are here right now, at a crucial stage of human development.

https://medium.com/@createyourownworld/distinguish-lies-from-truth-7a50cf7eb8a1

Body is impermanent but your behaviors are copied over from one body to another and remain standing, having redeemed good karma and restoring balance in this life.

From imperfection to perfection you have to activate the second Chakra to reach the third eye for full consciousness the spiritual path that every soul eventually takes to reach perfection.

To awaken higher consciousness in 2022