November 30, 2022

Vlot communiceren 

De sleutel naar een waardevolle samenwerking in jouw leven

Inhoudsopgave

Bladz.

Ieder gesprek is een waardevol avontuur

Zorg voor een gouden introductie

De meeste mensen voelen zich eenzaam

Hoe spreekt u iemand aan

Zeg tijdens het voorstellen meer dan alleen u naam

Het vraagt de nodige voorbereiding

Oefening baart dus kunst

Bedenk de gesprekspunten vooraf

Maak hier een lijstje van

Blijf op bekend terrein

Iedereen wilt u graag iets leren

Vermijd dan ook het woordje ,IK’

Zoek dan ook naar goede onderwerpen

Voer het gesprek naar de hobby’s

Reageer hierop enthousiast

Een goede oefening

Houd de conversatie kort

Wat zeg ik in gezelschap

Zorg dan ook voor voldoende onderwerpen

Vlot communiceren moet zoning blijven

Vermijd iedere botsing tijdens het gesprek

Geef andere dan ook de gelegenheid tot spreken

Gebruik nieuws als onderwerpen

Want alles heeft een goede kant

Wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe

Ontwikkel dan ook uw stemgeluid

Overwinnen van verlegenheid

Zo wordt ieder een geziene gast

Ieder gesprek is een waardevol avontuur

Uw leven is een geweldig avontuur, dat mooi, belangrijk en weelderig zal zijn, indien u het opbouwt uit tal van kleine avontuurtjes, waarvan u hetzelfde kan zeggen. Elk gesprek, met wie ook, moet u als een avontuur beschouwen. Maar al te vaak echter blijkt een ontmoeting niet zo te zijn, doordat het avontuurlijke ervan vermeden wordt. Maar zou het dan toch niet fantastisch zijn wanneer de dood nadert u op uw leven kunt terugblikken en dat u kunt zeggen hoe onmens veel avonturen u heeft meegemaakt en het circus gaat verlaten en daar met tevredenheid op kunt terugkijken. Welnu…….

Stel dat u iemand ontmoet, die u in het geheel niet kent. U ziet hem misschien voor het eerst in een tram, metro, of op straat of in een vliegtuig. Toon daar om te beginnen met een glans in uw ogen, een glimlach en een hoofdknikje, dat u het prettig vindt hem of haar tot uw gezelschap te krijgen. Pas er voor op, dat u vooral geen negatieve gedachten gaat ontwikkelen door tegelijk te gaan denken: Wat vervelend nu weer, dat er iemand zo dicht bij mij komt zitten. Dat is helemaal verkeerd, want het is zeer waarschijnlijk, dat die onbekende aardige of zeer interessante dingen kan vertellen, die voor u van belang zijn, waar u uw voordeel mee zou kunnen doen of die u graag wenst te weten. Indien u vooraf al negatieve gedachten door uw hersens laat flitsen, is uw glimlach niet oprecht, uw ogen wekken dan geen vertrouwen en het korte hoofdknikje is stroef. Er gaat dan niets van U uit en de ander toont zich zeker gereserveerd en zal zich direct terugtrekken en zal de communicatie stoppen.

Treedt de ander dus steeds met positieve gevoelens tegemoet. Wees ervan overtuigd, dat hij een schat verborgen houdt en dat het zoeken ernaar een zeer interessant avontuur is, dat altijd de moeite loont. U bent geen goudzoeker, maar een zoeker naar heel veel nieuwe ideeën, die U uiteindelijk enorm veel levensvreugde, mensenkennis en ontelbare voordelen zal brengen.

Zorg voor een gouden introductie

U tennist of u hebt in elk geval dikwijls tennissen gezien. Dan weet u, dat de spelers elkaar de ballen toeslaan. Goede spelers weten bijna altijd alle ballen terug te kaatsen, maar de beginner kan dit alleen met gemakkelijke ballen doen, die als het ware op zijn racket gericht zijn. Neem aan dat u iemand ontmoet, aan wie u zich behoort voor te stellen. Dan kunt u zeggen: Mijn naam is Wil Donker en dan zegt de ander misschien Mijn naam is de Guus de Graaff.

Dit is echter een ongelukkig gekozen zin!  Beide zijn gezegden, die niet gemakkelijk zijn terug te kaatsen. Zeker u kunt de ander vertellen dat u het prettig vindt om hem te ontmoeten, maar wat dan nog? U schiet er niets mee op.

Daarom is het verstandig, als u zich voorstelt, om direct wat meer te zeggen, bijvoorbeeld: Mijn naam is Wil Donker, ik ben communicatie specialist en woon in Laren. Mooi, dat is als het ware een uitnodiging aan de ander om ook wat meer van zichzelf te vertellen. Hij begrijpt dat na zo’n introductie niet een stugge “ mijn naam is de Guus de Graaff zal worden verwacht. Nee, de ander zal zich ook geroepen voelen om te zeggen: wat prettig met u kennis te maken. Mijn naam is de Guus de Graaff en ben verkoop directeur van Calvin Klein Underwear en woonachtig in Rotterdam.

Hij zal dan op het antwoord van Wil Donker ingaan en ook van start gaan met zijn introductie. Wat leuk om voor zo’n onderneming te werken, die zich Internationaal met lingerie bezighoudt. Dat is voor mij heel anders want ik werk vanuit huis. Merkt u hoe mijnheer Donker zo de conversatie op gang houdt en hoe gemakkelijk dat gaat. Stelt u zich deze 2 heren voor. In gedachte hoort u de commununicatie over de voordelen over Internationaal zaken doen met een bekend merk of het zaken doen vanuit huis. Er ontstaat een gesprek dat buitengewoon interressant kan zijn voor beide partijen.

Maar het had ook anders kunnen eindigen, als mijnheer de Graaff niet zijn werkkring en woonplaats had vermeld. Neemt u zich dan voor bij de volgende keer, als u zich aan iemand voorstelt of laat voorstellen, dat u hieraan toevoegt, welke werkzaamheden u heeft en waar u woont, enz.. Het is niet nodig om zulke feiten moeizaam uit u te halen. Sterker nog, gooi een balletje op die u makkelijk kan terugkaatsen.

De meeste mensen voelen zich eenzaam

Vindt nu iedereen communiceren wel prettig? Die vraag wordt vaak gesteld en in 99 van de 100 gevallen moet zij worden beantwoordt met  ,,Ja”. Maar allicht komt de vraag bij u op, waarom er dan zoveel mensen in gezelschap dan stommetje spelen en doen alsof zij de eenzaamheid prettig vinden. Dit is maar schijn. Geloof me, die eenzaamheid is niet prettig. Iedereen wil aanvaardt worden. Integendeel dus, iedereen lijdt er dan ook onder. Oprechte aandacht  en zijn zoals we zijn is waar iedereen recht op heeft. Macht en status liggen hieraan ten grondslag. Alles hebben is nog niet goed genoeg. Hierdoor is er geen rust meer en brengt het ons constant aan twijfelen. Zorg voor rust en breng dan ook alles onder controle maar zo dat je het gevoel hebt dat je niets mist. Maar we lijden nog veel meer, indien wij merken geen handigheid te hebben in vlot communiceren, omdat het ons een minderwaardigheidsgevoel geeft. Dit is het gevoel wat we allerminst mogen ervaren.

Ieder gewoon mens houdt namelijk van gezelligheid en wil zich uiten aan anderen en vertellen van zijn bevindingen en gedachtengangen en wat zijn wensen zijn, hoe hij woont en van nog wel vele dingen meer. Reageer daarom ook enthousiast op hetgeen wat de andere te melden heeft. Vermijd het geven van kritiek en commentaar op wat U te horen krijgt. Stel dus regelmatig vragen aan anderen en ga bij het gesprek de diepte in en voorkom oppervlakkigheid. Wie daar geen gevoel bij heeft, voelt zich daarna nog steeds eenzaam en trekt zich meestal dan ook alsnog terug. Helaas constateren we dat dit voor velen een feit is en daardoor het slechte communiceren dan ook is te verklaren. Het komt doordat zij leven in eenzaamheid en daardoor in stilte lijden. 

Heb het voornemen bij het lezen van dit boek, dan ook geen ogenblik meer eenzaam te zijn. U kunt dit voornemen uitvoeren omdat vlot communiceren per slot van rekening een van de aller-eenvoudigste dingen ter wereld is. Het is gemakkelijk aan te leren indien u de juiste technieken toepast. Het boekje is dan ook een handleiding die u hierbij op weg helpt.

Hoe spreekt u iemand aan

Houdt u voor ogen dat de in stilte getrokken mens het allerliefst aandacht wil en dat anderen zicht juist met hen bemoeien. Zij worden graag aangesproken en uiten zich het liefst. Iedereen wil uiteindelijk aandacht maar wel oprecht. Zorg er dan ook voor dat u vlot terug communiceert en vaak vragen stelt. Herhaal desnoods het antwoord. Met andere woorden, tracht de communicatie op gang te houden maar niet geforceerd door geïnteresseerdheid te tonen. Door de woorden te herhalen wat de ander zegt laat u merken dat u graag naar hem luistert. Hierdoor geeft u uzelft de tijd om over het antwoord na te denken en bevestigd u de ander dat u geluisterd heeft. U zult merken dat de conversaties met deze techniek vlotter zullen verlopen.

Twee alleenstaande mensen zitten in het theater en de pauze volgt. Een daarvan probeert een gesprek te starten en zegt: wat een mooi stuk. Let op want hier stopt de conversatie. Maar waarom stopt hij? Omdat de opmerking geen goede opening is waardoor het gesprek stopt.

Hoe hadden we nu dan wel een antwoord kunnen uitlokken? Dit is erg eenvoudig. Als hij na had gedacht, had hij kunnen zeggen. Wat een buitengewoon goed stuk en wat een prachtige stem heeft de zangeres. Wat vondt u van haar stem?

Nu heeft  u een antwoord ontlokt bij de ander waardoor hij de  ander verheven heeft boven zichzelf en hem geeerd door naar zijn mening te vragen. Hierdoor geeft hij aan de ander een kompliment, en betrekt hem bij de conversatie. Het begin is gemaakt en nu kunt u andere aspekten van het theaterstuk gaan bespreken met elkaar.

De ander voelt zich namelijk gevleid door die opmerking. Hij voelt namelijk meer dan een eenvoudig ,ja’ wat een prachtige stem verwacht wordt en daarom zal hij zich gaan uitsloven om iets te vertellen, wat hij met name zo bijzonder vond aan het theaterstuk.

Kunt u zich nu voorstellen, dat er na zo’n start van dit gesprek het haast automatisch gaat om over andere theaterstukken en acteurs  te spreken en dat die twee alleenstaanden elkaar gaan bezighouden tijdens deze pauze.

Zeg tijdens het voorstellen meer dan alleen u naam.

Een spreekwoord zegt, een goed begin is het halve werk. Als u nu gastheer of gastvrouw bent, waarbij het uw taak is twee kennissen van u aan elkaar voor te stellen, dan is het zaak dat u dit buitengewoon goed doet. U doet het als volgt, dat het gesprek tussen die 2 goed gaat verlopen en zo snel mogelijk begint. Stel nu, dat deze introductie zich afspeelt in een damesgezelschap. Mevrouw X is bij haar vriendin, waar mevrouw Y als gast komt binnenstappen. Zij kennen elkaar niet. Een ongetrainde gastvrouw zou slechts de 2 aan elkaar voorstellen met X en Y. Hierdoor wordt het ijs niet gebroken en zouden zij nog steeds vreemden voor elkaar zijn. 

Maar de gastvrouw, die er plezier aan beleefd om haar kennissen op hun gemak te stellen doet het anders. Zij zegt: Hoe prettig X dat je bent gekomen, en nu kan je eens voorstellen aan mevrouw Y de vrouw van dhr. Z die woont op de St. Jansstraat, waar je weleens die 2 mooie honden in de tuin hebt gezien, weet je wel? En dit is mijn vriendin X , waar ik je in het verleden over verteld heb. Haar man is Ingenieur en werkt in Abu Dabi en ze hebben 2 zonen die allebei op de Universiteit studeren. Door deze korte introduktie heeft de gastvrouw, met enkele zinnen de 2 dames tot elkaar gebracht en ze als het ware direct verschilende onderwerpen gegeven waar ze met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Dit is een goede start van het gesprek die buitengewoon veel waarde geeft aan de rest van het gesprek en alles vlotjes verloopt en de bijeenkomst tot een succes lijdt waarin alle plezier gaan beleven.

Het vraagt de nodige voorbereiding

Wellicht heeft u kennissen, die zich gemakkelijk kunnen uiten en naar wie iedereen met veel plezier luistert. Altijd vormen er zich kringen rond deze mensen die weten de boel op te leuken met hun inspirerende verhalen. Hun opgewektheid werkt aanstekelijk en zij verstaan de kunst om gesprekken vlot op gang te brengen, waardoor zij altijd voldoende uitnodigingen krijgen en hierbij aanwezig te zijn. Maar denkt u maar niet dat deze mensen voor communiceren een aangeboren gave of talent hebben. Niets is minder waar. Dit is zeker niet het geval. Maar de vraagt die ongetwijfeld rijst is dan ook: ‘ Waarom komt het dan toch dat zij zo onderhoudend zijn als u denkt dat het een gave is?” Hoe zou het komen dat een tennisspeler een kampioen wordt? Wat denkt u?

Een kampioen oefent regelmatig of misschien wel elke dag en neemt alle mogelijkheden op om met andere sterke mensen te trainen. Is het al niet hetzelfde met een googelaar. Men is eeuwig aan het oefenen en bestudeert alles wat hem maar de mogelijkheden verschaft om beter te worden en zich te onderscheiden van anderen. Ontwikkel passie en liefde en geef vorm aan jouw kunst en techniek om alles op de juiste plaats te laten vallen.

Precies hetzelfde is het geval met goede gesprekspartners, die o zo prettig kunnen converseren. Zij oefenen en bereiden zich voor als een tennisspeler dit doet voordat hij zijn wedstrijd begint of een googelaar die zijn truc vele malen heeft geoefend alvorens hij het podium op gaat. Dus die kennis die u heeft en die zo gevat is en gesprekken weet te voeren is dit heus niet aangeboren. Integendeel, hij heeft zelfs gemerkt, dat goed communiceren, zijn woordjes paraat heeft en weet hoe hij de mensheid prettig weet te stemmen in het belang is van hemzelf. Hierdoor weet hij mensen voor zich te winnen en te inspireren om hetzelfde te doen en zoals hij succes te boeken.

Er zijn jongens die buitengewoon goed kunnen skaten, en dit veel beter kunnen dan de meeste vriendjes van hem in de omgeving. Maar, hoe komt dit dan? Is dit dan een gave? Neen, Hij heeft misschien wel gemerkt toen hij nog jong was dat hij veel beter kon skaten dan zijn meeste andere vriendjes. Hierdoor kon hij uitblinken, zoals de meeste anderen dit willen, zelfs volwassenen die dit zouden willen doen. Want de geest van ieder blijft altijd jong en wordt zelfs niet ouder dan 15 jaar. Zie dit bij oudere op latere leeftijd waar het kindzijn weer terugkeert.

Wat deed deze jongen dan? Hij blijft maar oefenen. Telkens weer ging hij weer op zijn skateboard oefenen en doordat hij steeds intensiever en langer ging oefenen maakte hij het skaten zich meester.Hierdoor ging hij meedoen met wedstrijden en won diverse keren. Naarmate de tijd vorderde ging hij steeds meer winnen en kwam uit in hogere klassementen een won hij betere prijzen. Hierdoor werd hij steeds trotser op zijn prestaties wat hem een enorme voldoening heeft gegeven en nu bewondert iedereen hem en heeft hij vele vriendjes.

Oefening baart dus kunst.

Dus, op precies dezelfde wijze gaat het met goede sprekers in gezelschap. Of heeft bij toeval een kleine kind eens iets gezegd waardoor anderen in de lach zijn geschoten? Dan was dit weer een aansporing om de lachers weer op zijn hand te doen krijgen. 

Het is dus geen wonder als het succes van het kind die er vele malen in slaagde om de lachers op zijn hand te doen krijgen. Want als hij merkt dat dit succes heeft zal hij zich op voorbereiden om vaker hetzelfde resultaat te bereiken. Als hij dan gaat slapen, grinnikt hij van plezier en bij het overdenken van zijn lach successen vraagt hij zich af wat hij bij een volgende keer zou moeten brengen om de lachers wederom op zijn hand te doen krijgen.

Met andere woorden, oefening baart kunst en dit is dus zeker ook het geval bij vlot communiceren. Het kleine kind die verschillende dingen heeft bedacht, probeert deze ook uit op de menigte en zal ze zeker toepassen en ze ten uitvoer brengen als hij hier success mee heeft. Reageer echter wel enthousiast want hij heeft zijn best gedaan om zich dit eigen te maken. Weldra ziet hij wel in, wat succes heeft en wat niet en waarom er om hem gelachen wordt. Maar is het niet wonderbaarlijk om te zien dat zo’n klein kind dus iemand wordt die een goed gesprek voert en met zijn mond van allerlei successen weet te boeken en de menigte weet te beroeren.

Bedenk de gesprekspunten vooraf

Nu zijn er velen, die heel graag goed zouden willen praten en de gesprekken uit hun hoofd leren. Maar juist hier schuilt de valkuil want het is niet de bedoeling om vast te lopen. Het is zeker goed en verstandig om vooraf de gesprekspunten te  bedenken en te bepalen in welke volgorde u het gesprek gaat voeren.

Beter is om van te voren te onderzoeken, als dat mogelijk is en zo nodig uit te vinden met wie u graag een gesprek wilt gaan voeren. Bedenk dan vooraf waarover u het met deze persoon graag zou willen hebben. Wellicht weet u zelf wel al zijn favoriete onderwerp en kunt u een dag eerder het gesprek al voorbereiden waarover u het liefst met hem zou willen spreken. 

Als u nu zeker weet dat u de volgende dag met een groot liefhebber van vogels gaat spreken, dan maakt u zeker een goede beurt, als u zich verdiept in vogels in zijn algemeenheid of de vogels waar hij met name in geinteresseerd is. 

Gegevens hierover kunt u op internet terugvinden of raadpleeg een encyclopedie. Maak een lijstje wat u in uw zak houdt en lees deze een paar keer hardop voordat u op bezoek gaat. Tijdens het gesprek zult u dan bemerken dat u oprecht het gesprek in bent gegaan. U heeft namelijk interessepunten wat het gesprek zeker op gang zal houden.

Het is wel raadzaam om het gesprek in evenwicht te houden, en uzelf vooraf te bedenken wat de opmerkingen zouden kunnen zijn die u gaandeweg het gesprek misschien te oren zullen komen en u ook hierop voor te bereiden. Bedenk alvast de antwoorden die u hierop zult gaan geven.

Maak hier een lijstje van 

Immers een Frans spreekwoord zegt, dat een gewaarschuwd man voor twee telt. En zo geldt dit ook voor een gesprek dat u wilt gaan voeren. Als voorbeeld als u over paarden wilt gaan spreken. Wees dan kreatief en bedenk dan welke punten u hierover wilt aanhalen en waar de ander met name over zou willen vertellen. Bijvoorbeeld wat voor plezier u aan paarden zou beleven en welke voordelen dit biedt en wat je daar allemaal niet voor zou moeten doen.

Hij zal dit graag met u willen delen en raakt hierover waarschijnlijk niet uitgepraat. Maar houd voor ogen dat het gesprek uiterst plezierig verloopt en gooi er ook wat lol in. Als u bij een paardeliefhebber op bezoek gaat maak dan ook een lijstje en de eerste vraag zou kunnen zijn: wat voor een paard heeft u? Deze onthoudt u wellicht maar doe het voor de zekerheid. Zet voor u zelf nog een tweede vraag op het lijstje want waarschijnlijk is dit voldoende en zal de ander hierover van alles aan je kwijt willen.

Twijfel je hieraan bereidt dan meerdere vragen voor zodat je het gesprek in ieder geval gaande kunt houden.

Let op dat je zoveel mogelijk voordelen benoemt want er zijn namelijk ook nadelen en kosten die het houden van paarden met zich meebrengt. Het ligt echter wel aan de vraagstelling en de wijze waarop u dit onderwerp aansnijdt. Ter voorbereiding zou u over de nadelen kunnnen gaan nadenken en misschien is het wel zo dat paarden speciaal voedsel nodig hebben waarvan u niet op de hoogte bent. Dat u een zadel nodig heeft om in te zitten en een hoofdstel om het paard te sturen. Stalling of een weiland waar je hem neer kunt zetten en diverse andere kosten die het nog met zich meebrengt. 

Let dan op dat u tegen een paardeliefhebber niet gaat zeggen dat er vele nadelen aan deze hobby kleven want dan maakt u geen beste beurt en loopt het gesprek de verkeerde kant op. Hij of zij zal dan waarschijnlijk denken en zijn schouders ophalen: Nou ja, met zo’n iemand kun je ook niet praten en zal zich gaan bedenken en wellicht stoppen met zijn verhaal. Maar u wilt juist uitleg, want het is de bedoeling dat u het gesprek op gang houdt. U vraagt dus niet hoeveel dit alles kost maar verzin tactvolle vragen als wat met name vindt U nu juist zo bijzonder aan paardrijden of wat moet u er allemaal voor opzij zetten om dit allemaal in gang te houden. Zijn er hiernaast nog andere kosten mee gemoeid? Wees kreatief en zorg er dus voor dat je de ander in het gesprek niet schaadt.

Blijf op bekend terrein

Als u op deze wijze een gesprek voorbereid met een paarde-liefhebber, bent u ervan verzekerd dat u een zeer fijne gespreks-partner bent en wellicht ook nog charmant vindt omdat u oprecht interesse getoond heeft. Het was namelijk een zeer prettig gesprek. Hij zal bij een volgende ontmoeting waarschijnlijk nog een eindje met U oplopen en u vragen om bij een volgende keer zijn gast te zijn.

Dit voorbeeld illustreert nog maar eens weer dat een goed voorbereid gesprek met een paardeliefhebber u als wegwijzer voor de toekomst kunt gebruiken om vele van dit soort gesprekken te gaan voeren. Bereid ze van te voren voor door erover na te denken waar de ander het graag met U over zal hebben. Indien u het zelf over een onderwerp wil hebben, is het goed, vooraf na te denken over de bezwaren die er tegen uw ideeen zouden kunnen bestaan. Zie dan, hoe u ze goed en op prettige wijze kunt weerleggen.

Houdt u aan uw kernpunten en laat het gesprek niet al te makkelijk afdwalen. Bedenk dat u wellicht uitspraken gaat doen waar u de ander mee zou kunnen kwetsen. Zeker als u weinig heeft geoefend of zich niet voldoen heeft verdiept in het onderwerp. Geeft u gerust het antwoord: Dat durf ik niet te zeggen en spreek af dat u zich zult verdiepen en zo heeft u weer een punt ter discussie voor een volgende keer. Voorkom voor uw zelf dat u met een mond vol tanden komt te staan. 

Iedereen wil u graag iets leren

Gedraag je als een verkapte schoolmeester. Wij vinden het allemaal prettig, als een ander jouw om raad komt vragen. Er is dus haast geen beter middel om een vlot gesprek op gang te brengen om zodoende aan elkaar vragen te stellen en van elkaar te leren. 

Doe dat dan ook en toon interesse in elkaar want uiteindelijk zijn we op de wereld gezet om elkaar te helpen. Toon dan ook interesse voor hetgeen de ander verteld en luister aandachtig van je kruin tot je teen en reageer enthousiast op wat je te horen krijgt. Herhaal desnoods het antwoord want zo kan je voor jezelf vaststellen of je het goed begrepen hebt. Doe dit dan ook in staat van mededogen m.a.w. zonder oordeel of kritiek. Moedig dus aan om over dingen te spreken waar u nog niets over weet. Het  verrijkt uw kennis en u hoeft daarvoor niets te doen. Het is altijd de moeite waard om het aan te horen. Sterker nog, het is het begin van een nieuwe vriendschap.

Wellicht is dit dan ook de reden, waarom geinteresseerde vragers zo in trek zijn en in gezelschap prettig gevonden worden. Let dan ook op wanneer u de vragen stelt wat overigens heel gemakkelijk is dat u door het vlot communiceren wel laat merken dat u de kern van de vraag nog steeds begrijpt. Blijf dan ook ten alle tijden tactvol.

Stel dat, iemand u verteld, hoe hij er met zeer veel handigheid er in is geslaagd om een baan te vinden. Dan is het voor u zeker interressant, als u hem intelligente vragen stelt, bijvoorbeeld: op welk punt met name is het dat ze u wilde hebben in deze sollicitatie. Misschien beter nog is het om te vragen wat het salaris en wat de andere emolumenten zijn die u bij deze baan krijgt.

Vermijd dan ook het woordje ,ik’ 

Waar u heel erg voor moet oppassen en wellicht wel een van de eenvoudigste dingen is in een gesprek is dat u uzelf vergeet. Praat en vraag altijd over anderen en dan ook alleen over uzelf, indien de ander u daartoe aanspoort of vragen over u gaat stellen. Let maar eens op in een gezelschap wanneer u meeluistert en waarneem dat u regelmatig het woordje ,ik’ hoort zeggen. U zult horen dat het woordje ,ik, ik, ik’ regelmatig te waarnemen valt.

Het zal u dan ook wellicht opvallen dat de toehoorders er naar snakken dat diegene eens gaat ophouden om over zichzelf te spreken. Maar zal hij dat doen? Een niet getrainde spreker niet. Hij zegt hardop, wat hij denkt, zonder met de omgeving rekening te houden of zijn gedachten waarover hij spreekt wel de juiste gevolgen heeft ten aanzien van zijn toehoorders. Hier belanden we bij een zeer belangrijk punt, dat u misschien nooit eerder heeft waargenomen.

Psychologen hebben namelijk aangetoond, dat wij, als wij niet met iets bijzonders bezig zijn, steeds aan onszelf denken. Waarneem dit maar eens voor uzelf. Bemerkt u niet, dat u gedurende enige ogenblikken, dat u eigenlijk niets doet, uw eigen verlangens op de voorgrond treden en u uw eigen gedachten goedpraat met wat u heeft gedaan of gezegd? Zo verloopt nu eenmaal de menselijke gedachten, waar we niets aan kunnen doen. Er flitsen namelijk heel veel gedachten door u hoofd heen. Bijv. Ik heb trek in koffie of wat is het hier warm of etc.

Onze gedachten schommelen tussen de 40.000 tot 60.000 per dag. Die gedachten en beginnen s’ochtends al met welke sokken trek ik aan, douchen, tandenpoetsen, koffie drinken, autorijden, afspraak met die en dan weer die en het is altijd maar : ,ik,ik,ik,ik’. Dus is het daarom juist opmerkelijk, dat onze uitgesproken gedachten, als wij aan het word zijn dus, zo gemakkelijk in een houding komen van die een ander juist zo verveelt. Daarom wijzen we hier met klem het woordje ,ik’ zoveel mogelijk achterwegen te laten, als u voornemens bent het gesprek vlot te laten verlopen. Met andere woorden dat u ten allertijden dus vlot blijft communiceren.

Zoek dan ook naar goede onderwerpen

Het eerste vereiste voor vlot communiceren is dan ook het zoeken naar goede onderwerpen.  U de juiste er uit haalt die voor dat moment het meest geschikt zijn. Als tweede is het belangrijk om onderwerpen die over godsdienst of politiek gaan te vermijden. Hiermee vermijdt u onnodige discussies die op een gevoelig terrein liggen waarvan u het einde niet kunt voorspellen. Sterker nog, op deze wijze voorkomt u dat het gesprek onplezierig gaat verlopen. Wees wijs en voorkom dit dan ook in grotere gezelschappen om hierover te beginnen. Houdt de communicatie luchtig. 

Eens mens wil altijd spiegelen en in het gesprek eigenlijk zichzelf horen en zien. Waarop hij later zal zeggen: ,Dat is nou precies wat ik wilde zeggen’.  Het geeft aan dat u geluisterd heeft naar wat de ander de te zeggen heeft. U heeft elkaar begrepen en het meest belangrijke wel is dat u vertrouwen heeft gewekt. De basis voor een langdurige relatie waar u in de toekomst op terug kunt vallen.

Voorkom dan ook dat u kwaad spreekt over anderen. Dit is negatief en blijft het langst hangen bij mensen. En wees eerlijk dat dit wel de makkelijkste methode is om de aandacht te trekken. Maar let wel wat u door de achterdeur naar buiten brengt komt er door de voordeur altijd weer in. Met andere woorden: die krijgt u later altijd weer terug en zal men u hierop in de toekomst weer op aanspreken.

De ander zal namelijk denken en als volgt redeneren: Hij heeft dat nu wel gezegd, maar hoe kan hij dat dan weten? Of erger nog: is het allemaal wel waar wat die ander er over te melden of te vertellen had. Het vertrouwen is hierdoor geschaad en zal u zich weer moeten verantwoorden tegenover degene over wie u negatief gesproken heeft. En ook hier zult u zich op voor moeten bereiden wat uzelf ook weer onnodig energie kost. Niet doen dus.

Anderzijds zou men ook nog kunnen denken. Dat vertelde hij wel over die ander maar wat zal hij morgen wel niet over mij tegen anderen zeggen of rondvertellen. Ik mijd deze persoon in de toekomst want voor hem moet ik oppassen.

Voer het gesprek naar de hobby’s 

Waarover zouden we dan wel kunnen spreken? Spreek over zijn interesses of hobby’s die hij heeft. Hou het algemeen die voor zowel vrouw als man hetzelfde zijn. Hieronder vindt u wat voorbeelden voor zijn of haar:

Over werkzaamheden

Over zijn gezinsleven

Kunst en cultuur

Vakanties

Mooiste beleving van je leven

Kookkunsten

Electronische gadgets

Allemaal goede onderwerpen van algemene aard en spreek er dan ook zo over. Dit vereenvoudigt de gesprekken. Vermijd stellingen of standpunten. De waarheid bestaat niet. De waarheid is wat u gelooft en de ander het recht heeft daarover te geloven wat hij wil. Voorkom dan ook dat u hier discussies krijgt. U wilt vlot communiceren en ook geweldloze communicatie. Voorkom dus dat er strijd ontstaat in het gesprek. Wees innovatief en kreatief met u woordkeuze. Een enthousiast mens heeft de halve wereld.

Reageer hierop enthousiast

Waarom willen mensen dan vlot communiceren? Iedereen wil uiteindelijk in een betere stemming komen en met een fijn gevoel naar huis gaan. Dit staat dan ook voorop en zult u zichzelf af moeten vragen hoe u iemand dan ook hiertoe kunt bewegen.

Houdt voor ogen dat u enthousiast reageert op wat u te horen krijgt en met welke antwoorden u succes boekt. Vergeet dan ook niet dat 60% van de communicatie die we voeren lichaamstaal is. Kijk elkaar dan ook aan tijdens het gesprek en concentreer u op de lippen van de ander. Let daarbij ook op de mimiek van het gezicht en hoe de woorden overkomen bij u. Hierdoor bereikt u dat de ander in een goed humeur geraakt. Andere zaken waar we op moeten letten zijn:

Voel gewichtigheid in het gesprek

  Maakt zijn gewichtigheid indruk

Zijn er voldoende komplimentjes over en weer

Hebben we adviezen gevraagd

Verkondigen we geen opinies

Zijn er andere die we in het gesprek kunnen betrekken

Zijn er gunsten te bewijzen

Spreken we voldoende over de hobby’s

Komen de interesse overeen

Spreken we voldoende over verlangens

Zijn we vrij van verplichtingen

Verloopt het gemakkelijk en comfortable

Wilt u de ander echt in humeur brengen, geef hem dan complimentjes en vermeld dat u het gesprek plezierig vindt lopen. Houdt voor ogen dat het aan u de taak is dat u de ander gunstig stemt ten opzichte van uzelf. Als het goed is verloopt het dan andersom ook zo.

U zal degene in een goed humeur willen brengen en zal u alles moeten geven ipv nemen want bij vlotte communicatie is het zoals met veel andere dingen dat hoe milder u bent en des te meer u van van uzelf geeft u uiteindelijk rijker beloont zult worden. Enthousiasme doet enthousiast terug reageren.

Een goede oefening

Oefening baart dus kunst aldus een spreekwoord zegt. Vlot communiceren leert u alleen goed, als u zich bewust bent van en veel oefent. Zorg er dan ook voor dat u zich 100% geeft en in uw stem enthousiasme te waarnemen is. Daarbij denkend als u iemand spreekt dat u steeds probeert spiritueel bij elkaar te komen. Dit wil zeggen dat u al uw waarnemingen gebruikt. Ogen, oren, mond, reuk en gevoel. Probeer de gedachten van elkaar in harmonie te brengen en het voelt alsof u al reeds beste vrienden bent.

Het is dan ook zeer gemakkelijk om vriendschapsbanden meer aan te gaan halen, als u spreekt met mensen die u al wat langer kent. Maar een goede spreker weet in een kort onderhoud van misschien maar tien minuten of wat langer een gevoel van ware vriendschap over te brengen op de ander aan wie hij net is voorgesteld.

Het is dan ook een goede oefening om dit regelmatig in gang te zetten voor uzelf zodat u bekwaamheid hierin toeneemt. Begin dan met mensen van uw eigen leeftijd, zelfde geslacht, van eerdere ontmoetingen, maar eigenlijk nog niet kent. Vraag u dan af, hoe u daarwerkelijk een vriendschap met diegene zou kunnen aanknopen.

Het is namelijk heel eenvoudig, als u punten kunt ontdekken van elkaar waar intereses hetzelfde zijn. Dat zou een liefhebberij kunnen zijn, waar beide uw voorkeur naar uitgaat of wellicht een sport waar u beide aan doet. Maar het zouden ook heel gewone dingen kunnen zijn. U merkt dat uw kennis in dezelfde streek of plaats is geboren waar u woonachtig bent geweest. Of u ziet dat u allebei geboeid bent door dezelfde muziek of zanger of iets van dien aard.

Maar pas op, dat u zulke punten tactvol weet te ontdekken. Vlot communiceren loopt niet als u naar iemand toeloopt en te zeggen: ,noem eens even de punten op waarvoor u zich interresseert, dan zal ik zien , of wij gelijke interesses hebben. Zo, zal het dus niet gaan werken. Het is secuur aftasten en zoeken naar gelijkenissen om er zo achter te komen of u gelijkgestemden bent. Het komt ook aan op intuiti en gevoel: Zie hier, dit is een punt waar wij in gedachten geheel en al gelijkgestemden zijn.

Als u dan zo’n punt gevonden hebt, doordat er aan beide enthousiasme over is, is het dan nu voor u het moment de ander te laten weten, dat ook u hierin erg veel belangstelling heeft. Hoe kunt u beter tonen dan hierover dan juist nu met hem vragen en advies in te winnen. Dan zult u zien, hoe het u gelukt is na enige keren van oefening gevoel bij diegene te krijgen en zo’n contact noemen we dan uiteindelijk geestelijk of spiritueel contact.

Houd de conversatie kort

Vlot communiceren betekent dan ook kort. Zeg in ieder geval wat u op het hart ligt en waar u enthousiast over bent. Geef de ander dan ook die gelegenheid om over zijn onderwerpen vlot te communiceren. Als u dan bemerkt dat u enthousiasme iets t ever is gegaan en z over heeft opgevoerd dat het gesprek gaat overborrelen, zorg er dan voor dat u de gemoederen weer tot rust brengt door het gesprek aft e breken of van onderwerp te veranderen. Dit is echter wel een grote kunst. Al snel wordt dit vergeten en kan het gesprek hoog oplopen waardoor de ander begint te gapen. Bij een vlot communiceren is het net als eten. U kunt val teveel lekkers soms te veel krijgen waardoor het niet meer te eten is. Zo ook bij vlot communiceren kan dit je overkomen dus daarom is het van uiterste belang om soms op het hoogtepunt het af te breken. De fijne herinnering aan dit gesprek zal dan uitein-delijk als laatste blijven hangen en is tevens een uitnodiging om bij een volgende ontmoeting opnieuw weer met u te mogen spreken.

Geef de ander in ieder geval het idée, dat u hem alles heeft verteld, wat u voor dat moment weet. Het beste is diegene de gedachten te geven dat bij een volgende gelegenheid hij u weer zal moet spreken over deze onderwerpen die u met hen vlot heeft gecommuniceerd.

U zal dan gaan merken, dat u met vijf minuten vlot communiceren over slechts een of twee onderwerpen kunt spreken. U vele avontuurtjes op een avond kunt opbouwen en in een korte tijd wonderen verricht. Het zal u niet verbazen dat goede sprekers dan ook in geringe tijd tot de kern van onderwerpen kunnen door-dringen, en dat hetgeen zij over spreken, altijd buitengewoon interressant is en lang wordt onthouden. Dit geldt zeker ook voor U.

Hoe zeg ik het in gezelschap

Wat u dan in een gesprek met 2 of meerdere gaat doen geldt hetzelfde. Er zij wel enkele basisregels die u daarvoor in acht dient te nemen.

Zorg dat u op uw gemak bent en zorg dat uw spieren ontspannen zijn. Neem een makkelijke houding aan of u nu zit of staat. Op deze wijze zult u bemerken aan uw toehoorders dat u het beste geestelijke enthousiasme kunt bereiken en het voor u ook makkelijker wordt om de interaktie op te vangen en te verwerken. Houdt dan ook oogcontact met de aanwezige en zorg dat u de  indrukken die u uit hen ogen opvangt tot u door laat dringen. Hierdoor zorgt u dat u ten allertijden vlot antwoord kunt geven en geeft u ruimte om weer nieuwe onderwerpen te lanceren.

Hou het voor het begin algemeen zodat u meerdere mensen mee krijgt in uw gesprek. Voobeeld: Bent u naar een beurs geweest en u staat in een gezelschap van tien mensen, waarvan er acht ook zijn geweest. Bent u dan de gastheer, begrijp dan dat dit gesprek niet moet afdwalen tot alle details van de beurs, waarvoor dit alleen geldt voor degene die er geweest zijn. Houdt het dan luchtig zodat de rest ook kan volgen waar het over gaat.

Zorg er dan ook als gastheer voor dat het gesprek in algemene lijnen verloopt en betrek diegene erbij die er niet zijn geweest, en laat hun er dan ook opmerkingen over maken. Lukt dit dan niet, dan behoort u het gesprek naar een ander onderwerp te leiden, waardoor iedereen de gelegenheid krijgt aan het gesprek deel te nemen.

Zorg dan ook voor voldoende onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst bent u niet altijd in staat om de leiding en deelgenoot te zijn van de conversaties. Zorg er dan voor dat u andere mensen uitnodigt die het juist prettig vinden en daartoe wel in staat zijn. Uzelf heeft waarschijnlijk al ervaren na het lezen van dit boekje dat het uiterst eenvoudig is om een gesprek aan de gang te houden. Echter velen falen hierin. 

Waaraan ontbreekt het u dan? Veelal doordat zij niet van te voren gezorgd hebben voor voldoende onderwerpen. Degene die over de beste onderwerpen beschikt, zijn altijd de beste gastheren of vrouwen. Zij zijn ook de meest geziene gasten en zorgen voor een ruime voorraad van onderwerpen waartoe een gezellige avond kan komen en volgen er velen gesprekken.

Denk dan ook niet, dat de onderwerpen u ter plekke zullen binnenschieten, als u ergens voor bent uitgenodigd. Beter is om ter voorbereiding er eens over na te denken welke onderwerpen die u in de loop van de tijd tegenkomt te noteren en bepaald voor welk gezelschap deze het beste zouden zijn. Let daarbij dan op de volgende punten:

De onderwerpen op prijs gesteld worden.

Ieder er iets interessants over kan meedelen

Hoe u met enkele vragen het gesprek weer op gang kunt brengen

Laat het gesprek oplaaien als een vuurtje en breek het af wanneer het gaat roken of smeulen.

De toonzetting moet prettig vallen en het verhaal optimistisch

Zorg er voor dat niemand zich aan het gesprek stoort

Met name de twee laatste punten zijn van cruciaal belang. Vandaar dat we hier wat extra hoofdstukjes aan toevoegen.

Vlot communiceren moet zonnig blijven

Het is van uiterst groot belang, dat de aanwezige in een hele prettige stemming blijven. Dit kan alleen, als de sprekers goed voor ogen houden, dat de mens nu eenmaal een wezen is, dat op licht en zon is ingesteld. Natuurlijk , anderen luisteren zeker naar u, als u iets sombers vertelt en nare dingen voorspelt, of het over allerlei akeligheden heeft. Maar sta erbij stil dat dit dan slechts voor een mens is en dat ze u wellicht in het vervolg zullen mijden. Alleen slechte mensen of degene die melancholisch zijn kunnen het slechts alleen over de negatieve kanten van het leven hebben. Voor hen is het leven ook saai en somber maar zij die vooruit willen en alle mogelijkheden in het leven aanpakken om daar iets van te maken zijn en blijven optimistisch. Zij zien het leven als een avontuur en scheppen hier mogelijkheden uit. Maken van de nood een deugd en zijn opgewekt en lachen graag. Dit is nu de reden waarom zij vele vrienden om zich heen verzamelen. Wees dus zelf opgewekt en denk als ik lach, lacht de hele wereld met mij en als ik huil keert de hele wereld zich van u af.

Kortom, klaag dus niet. Sta er bij stil, dat na de regen ook weer zonneschijn komt want hetgeen wat wordt verwacht, zich meestal ook zal verwezenlijken. Dit is geheel aan U en het is aan U wat U ervan maakt. Daar kunt u anderen dan ook niet over aanspreken.

Somber gestemde mensen, klagers en pessimisten verwachten altijd narigheid en vaak loopt het bij hen dan ook zo. Wees daarom altijd blij en vrolijk en onthoud de gesprekken en steek er iedere keer weer wat van op. Zie alles vanaf de zonnige zijde want andere zullen u opzoeken en graag naar u luisteren. Door uw instelling zal men uw graag horen en beurt u elkander op. Het is dus altijd een win win situatie. Mensen willen altijd spiegelen en zichzelf zien in de gesprekken en om die reden met u omgaan. Sterker nog, het verstevigd de relatie en dat wekt nu juist vertrouwen op. Zonder vertrouwen is er geen communicatie. Onthoudt dit goed.

Vermijd elke botsing tijdens het gesprek

Voorkom dat vlot communiceren een strijd wordt. Helaas is dit iets wat velen vergeten zijn. Strijd voer je vaak alleen en vraagt om tegenstand. Het is dan ook van cruciaal belang om dit goed te onthouden! Juist in gezelschap is dit niet gepast en zonder dat u het in de gaten heeft wenden de mensen zich van u af.

Voor uzelf geld dat u de ander geen tegenstand biedt en geef de ander gelijk vanuit zijn standpunt gezien. Doe dit op gepaste toon en zorg dat er geen weerstand ontstaat zoedoende dat hij zich niet verder opwindt en het gesprek een verkeerde wending neemt. Is het echter noodzakelijk om hem toch tegen te spreken laat hem dat dat ook zien vanuit uw standpunt en snijdt direct een ander gesprek aan en gooi het over een andere boeg.

Vlot communiceren is net als een vlot varende boot. Soms lastig om te stoppen als er veel gang in zit. Gooi echter het roer om als u voelt dat het de verkeerde kant op gaat. Beter voorkomen dan genezen. Het is lastiger als u achteraf het nodige moet gaan herstellen. Tracht iedere botsing te vermijden en buig deze voortijdig om. Domoren kunnen een woordenstrijd ontketenen, maar het vereist intelligentie om vlot te communiceren.

Haal desnoods drie keer adem voordat u antwoord geeft.

Geef andere dan ook de gelegenheid tot spreken

U zult bemerken dat goede sprekers heel weinig zeggen maar destemeer luisteren. Op gepaste wijze geven zij antwoord aan de toehoorders waarna een gesprek weer kan worden voortgezet.

Een goede spreker is net als kapitein op een schip die af en toe even een duwtje aan het roer geeft om het op koers te houden. Dit is heel bijzonder maar door iedereen aan te leren.

Zorg er dan ook iedere keer weer voor wanneer u vlot gaat communiceren dat u zich nooit alleen op uzelf concentreert.

Iedereen heeft het recht zijn mening te uiten en om met elkander van gedachten te wisselen. Het is dan ook van uiterst groot belang, dat ieder van de aanwezige in de gelegenheid kan komen om ongeveer hetzelfde te zeggen. Spreek dan ook kort achter elkaar. Denk daarbij aan het volgende: Spreek zoals vogels met elkaar tjilpen. Neem zoveel halve minuten als u kunt, om uw gedachten te uiten en stop na iedere dertig seconden even om den ander gelegenheid te geven ook vlot te communiceren. 

Houdt dan ook in gedachten van hetgeen hierboven staat en dit toepast op ieder gewenst moment. Praat zelf dan niet aan een stuk door maar geef de ander de ruimte of betrek diegene erbij die wat meer moeite heeft met vlot communiceren. De kans die u hem geeft zal u beslist in dank worden afgenomen. Het toont namelijk respect om ook hen de gelegenheid te geven. Hoe meer kansen u hierbij geeft zal zeker op prijs worden gesteld.

Gebruik nieuws als onderwerpen

U zult zich afvragen wat zijn dan nu aardige dingen om in gezelschap vlot te gaan communiceren. Zoek dan ook actuele aardige dingen, waar iedereen over mee kan spreken en die een luchtige kant hebben. Stel jezelf hierop in en zorg dat je je lekker voelt.

Bedenk ook dat door ons tempo van leven we langzaam alle aktiviteiten uit ons bannen. Wat we juist nodig hebben is diepgang, filosoferen, creativiteit en liefde. Zorg voor amusement en expirimenteren waardoor je ontwikkelt. Er is altijd een beste leeftijd voor het ontwikkelen van een nieuwe levenskunst. Sla je dit over, dan blijft de kunst een probleem.

Als het dan een keertje niet lukt ga dan niet doemdenken. Zorg ervoor dat je het onderwerp waarover je spreekt naar de positieve kant draait. Bedenk dan iets waardoor de zon weer gaat schijnen.

Dat zal een goede spreker altijd doen en zorg dan ook voor een gepaste opmerking die ook bij andere iets leuks opwekt. Het hoort allemaal bij het vlotte communiceren.

Voor je nu verder gaat met het lezen van dit boek en ga voor uzelf na, of er dingen zijn waar je altijd negatief over spreekt kan omdraaien naar iets aangenaams om naar te luisteren. Laad je niet beinvloeden door leed of angst en zorg dat je jezelf motiveert en met welke dingen jij je er doorheen weet te slaan. Take a look at the brideside. Daag jezelf uit om creatieve dingen te bedenken waar je de ander mee overvalt.

Want alles heeft een goede kant

Zie vanaf nu alles wat je leest in alle berichtgevingen door een rose bril. Haal voor jou het positieve eruit. De meeste mensen doen dit  namelijk niet, zij zijn pessimisten en zwartkijkers. Een goede spreker weet altijd de vrolijke noot op te sporen en juist daarom houden ze van hem. Neem een voorbeeld uit de krant waarmee iedereen op de hoogte is en zorg dat je de leuke passages er uit haalt. Bemerk dan dat je hiermee altijd mensen op je hand krijgt die naar uw vlotte communiceren willen luisteren. Als het goed is krijg je dan ook positieve inzichten terug. 

Zorg dat je op de hoogte bent van de laatste nieuwtjes alvorens naar een bijeenkomst te gaan. Zorg voor een opvallend praatje als opening. Nederland is 2e geworden op het wereldkampioenschap in Afrika en werden als nummer 1 onthaalt. Wat vonden jullie daar nu van?

Wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe

Zijn de vragen die u zichzelf moet stellen alvorens tot de kern van de zaak te komen. Als je deze vragen stelt over het onderwerp zal je gaan merken dat het zeer eenvoudig is om te filteren wat hiervan het belangrijkste is en herhaal dit tijdens het vlot communiceren wat uzelf tevens de tijd geeft om ook na te denken wat er zoal over gezegd is. Neem de geschiedenis van het WK 2010. Wie speelde er allemaal mee? Waar in Afrika hebben we allemaal gespeeld? Wat deed de trainer allemaal? Waarom heeft hij gekozen voor deze spelers. Wanneer hebben wij gewonnen? Hoe kwam het dat wij bijna alles gewonnen hebben?

Bedenk dat dit slechts voorbeelden zijn en dat de volgorde door uzelf bepaald kan worden en u kan zorgen dat er met belangstelling op gereageerd wordt. Geinterresseerd vragen stellen tijdens vlot communiceren is van essentieel belang tot de manier hoe we erover spreken.

Ontwikkel dan ook uw stemgeluid

Iedereen is in staat tot spreken maar ook velen hebben een vermoeiende stem en spreken op een monotome manier. Dit werkt slaapverwekkend en hoe langer dit duurt hoe vermoeiender het wordt om dit aan te horen. U gaat zeker naar het einde verlangen.

Dit zal gaan vervelen en geeft het gevoel dat u op een snelweg rijdt waarvan het einde niet in zicht komt. Zorg dat de onderwerpen verrassingen bieden waar zich telkens gelegenheden voordoen om het vanaf een andere kant te zien. Zorg dus voor afwisseling in uw toonzetting en kies diverse woorden die op een andere toon ingezet kunnen worden.

Observeer een nieuwslezer van TV en zie en hoor hoe zij/hij dit presenteren. Ook zij trainen om u voor TV niet in slaap te doen laten vallen. Sterker noch, er zit frisheid in hun stem. Zij wisselen af met klemtonen. Laat het klinken als een vogeltje en verander dan ook regelmatig van toonhoogte. Onze stem is dan ook een belangrijk element dat associeerd met wie we zijn.

Er zijn 5 aspecten van verbale expressie die ons persoonlijk imago beïnvloeden:

Stemhoogte

een te hoge stem verraadt nervositeit en onzekerheid

moet in lijn liggen met de booschap: laag voor ernstige    besprekingen, iets hoger om enthousiasme weer te geven

variatie vermijdt monotonie

Articulatie

een duidelijke articulatie maakt je begrijpbaar

vermijd locale accenten!

Intonatie

geeft betekenis aan onze woorden

is nodig om de aandacht te houden

pauzes zijn noodzakelijk

Stemsterkte

voldoende luid = zelfzeker, roepen = onmacht

te stil praten komt bijzonder onzeker over

helemaal niets zeggen maakt je overbodig!

Tempo

wie te snel praat, komt angstig over

Onze stem verdient evenveel aandacht als ons voorkomen.

Want:

60% is lichaamstaal

30% tonatie van de stem

10 % inhoud boodschap

Dit zegt iets over de persoonlijkheid van de spreker maar voor iedereen geldt natuurlijk een correct stemgebruik. Een te hoge stem en een nasale klank wordt als onaangenaam ervaren.

Ontwikkel dan ook uw stemgeluid

Is het dan zo moeilijk om een prettig stemgeluid te ontwikkelen?

Er is uiteraard oefening voor nodig. Oefen op de volgende wijze voor de spiegel.

Leg beide handen over de oorschelpen om zo naar uw eigen stem te luisteren. Tevens kunt u zien of u uw mond goed opent en ziet u de expressie op uw gezicht. Spreek met een muzikale klank en tracht uw mond goed te openen zodat de klanken goed verstaanbaar zijn.

Kijk ten allertijden degene tegen wie u spreekt recht in de ogen. Dit wekt vertrouwen en geeft u zekerheid over wat u vlot communi-ceerd. Sta met beide voeten op de vloer en bemerk een stevige ondergrond. Uw lichaam is ontspannen en uw armen mogen meespreken. Zorg dat de bewegingen vloeiend verlopen. let wel op dat u dit spontaan doet.

Bewegingen onderstrepen meer dan woorden zelf. Met bewegingen trekt u ook aandacht. Zit dan ook recht of sta recht wanneer u iets heel bijzonders te melden heeft. U kunt u lichaam buigen als u iets speciaal heeft wat u wilt dat tot hem doordringt. 

Lach hartelijk wanneer het u van pas komt want er is niets wat zoveel aandacht trekt als lachen. Laat hierbij uw hele wezen meespreken. Reageer op alles enthousiast. Zorg ten aller tijden voor 100 procent concentratie. Zorg dat u tijdens het gesprek aan niets anders denkt dan alleen wat met het onderwerp te maken heeft. Denkt u aan iets anders laat dit dan wegebben want het vermindert uw concentratie wat de ander zal bemerken. Dit is een belediging voor de ander en u gooit hiermee uw naam ten grabbel en het is zeker niet beschaafd. Laat stopwoordjes als ,ik’ achterwegen want bij een overtollig gebruik wordt dit als zeer vervelend ervaren.

Overwinnen van verlegenheid

Bijna iedereen heeft er wel eens onder geleden en u waarschijnlijk ook. Verlegenheid ontstaat wanneer zij merken dat anderen zich beter kunnen uitdrukken dan de rest. Dit gaat over in een minder-waardigheidsgevoel. Hierdoor stokt het gesprek voor velen en komen wij zo niet tot spreken. Een vriend is diegene die het beste uit je haalt en zo dus ook u de vrijheid van spreken geeft.

Zelfvertrouwen krijgt u door veel te oefenen en met name door het te doen. Wees onbevreesd want u heeft nog vele avontuurtjes te gaan om te ontdekken wat er bij iedereen leeft. Een minderwaar-digheidsgevoel onstaat wanneer u niets onderneemt en is het dus absoluut geen reden om te stoppen. Herhalen is de kracht van reclame en geeft u uiteindelijk zelfvertrouwen. Door veel te repeteren leert u dus vlot te communiceren. Oefen desnoods met uw hond en repeteer tien keer met hem. Na de tiende keer doet u dit met een wildvreemde die u onderweg tegenkomt met succes. 

Zo wordt ieder een geziene gast

Oefen zichtbaar hardop en spreek vooral luidt en niet slechts in uw gedachten. De Spiegel is hiervoor de beste methode zoals we hierboven al zagen. Zelfs onze minister president zal dit regelmatig doen en oefenen net zoals u voor de spiegel. Herhaal het desnoods vele malen en doe dit op verschillende toonhoogtes en gebruik ook uw lichaam hierbij. Oefen dan ook net zo lang dat het vlot wordt communiceren en uw toehoorders om u kunnen lachen en er zeker door worden getroffen.

Maak een briefje met kernpunten die u wilt bespreken en gebruik dit als leidraad voor uw verhaal. Leer het vooral niet uit uw hoofd. Wanneer u dit wel doet zult u zeker in de war raken en woorden u tekort schieten tijdens het vlot communiceren. Onthoudt slecht de punten op uw briefje of maakt tekens of symbolen die u aan iets doen herinneren waarover u vlot spreekt. Ervaar hoe beter dit gaat en hoe vlot het communiceren verloopt.

Hou dan ook goed voor ogen dat zeker iedereen welwillend tegenover u zal willen staan. Hij zal zeker hopen dat zijn gedachten zullen harmoniseren met die van u en daarom zal een onbekende in het begin uw verhaal willen aanhoren. Het is dan ook aan u om een onvergetelijke indruk achter te laten en dat doet u als volgt. Houdt uw hoofd in de hoogte, schouders naar achteren maakt uzelf groot en laat enthousiasme uit uw ogen stralen. Geef uzelf met 100% met wie u spreekt.

Blijf dit uw hele leven lang doen en er zullen nog vele avontuurtjes volgen. Volg de aanwijzingen in dit boekje en pas ze regelmatig toe en bemerk hoe ook u ondervind dat andere over u zullen spreken en u een buitengewoon prettig mens zijn gaan vinden.

Het leven zal veel gemakkelijker en aangenamer naar u toe komen en vele vrienden zullen volgen die oprecht met u willen spreken.

En dat is nu een prettige en aangename bijkomstigheid van dit boekje die u op weg heeft geholpen om vlot te communiceren.

Last but not least:

Het ligt niet aan de omstandigheden, het ligt aan wat U van de omstandigheden weet te maken. Er is altijd iets van te maken. Het geeft niets om hier lang over te praten. Het is aan U om van uw omstandigheden iets goeds te maken.

Vaardigheden en ervaringen inzetten in een nieuwe situatie, om aldus iets beters tot stand te brengen is het doel.

Werk dan ook altijd aan juiste keuze en concentratie.

Zorg voor juiste inzicht, intentie, spreken, handelen, arbeid, inspanning en juiste aandacht en zo zult U juist zijn.

Intelligentie is dan ook in hoge mate zelfcontrolerend als u leert van uw opgedane ervaringen uit het verleden en het goede van het kwade kunt onderscheiden.

Vrij is de mens als hij op elk ogenblik van zijn leven dan in staat is zichzelf te volgen. Zo onstaat uiteindelijke innerlijke vrijheid.

Auteur: Ed Dirker

1e druk 2010 2e druk 2022

createyourownworld@icloud.com