December 8, 2023

Grootse voorbeeld van afwijzing met desastreuze gevolgen

En wat vele toch niet begrijpen is dat dit een afronding van een cyclus is van 1940-1945 en werden alle oude karma’s eind 2019 opgeroepen voor herstel. Is het proces van ascension in nature voor plant, mens en dier en regeert de kosmos over ons. Dat dit weg is gelaten met deze stelling “het volk dom houden voor 2 eeuwen” wil niet zeggen dat dit er niet is en niet bestaat.

Het zijn de oudste wetenschappen die er zijn sinds het bestaan van de weldenkende mens maar vonden ze te moeilijk om uit te leggen

Plutonische angsten neem je mee uit een of meer recente vorige levens. Daarom zijn ze vaak onbenoembaar en onbegrijpelijk.

In je huidige leven is Pluto een paradox waardoor je niet doet wat je eigenlijk wil.

Pas bij het kraken van Pluto krijg je de kracht en het bewustzijn om dat wel te doen. Dan word je werkelijk volwassen en opent de hoorn des overvloeds zich voor je, de werkelijke zingeving van je bestaan. 

Je je eigen irrationaliteit te leren begrijpen.

Dit boek is bedoeld voor astrologiestudenten, ervaren astrologen en regressie- en reïncarnatietherapeuten. Het dient als aanvulling om die cliënten te helpen die contact willen leggen met de lichtende essentie van de ziel.

https://www.bol.com/nl/nl/p/pluto-de-kracht-van-je-ziel/1001004002134829/

Werken met de krachten van Pluto door zowel: de cliënt, de astroloog, en de reïncarnatietherapeut vraagt om het ego aan te wenden en te richten op dat wat gedaan moet worden om de individuele levensopdracht te vervolmaken ten gunste van onze samenleving waar heel de wereld bij gebaat is.

Wordt de werking van Pluto op zielsniveau en op persoonlijkheidsniveau beschreven. Ook wordt de werking van Pluto verbonden met patronen uit vorige incarnaties.

Hoe paradoxaal en diepgaand Pluto in het huidige leven kan doorwerken. Pluto symboliseert zowel de levensdrift, als de angst om het aardse bestaan te verlaten. Per huis, teken en aspect wordt beschreven wat de werking van Pluto’s energie is in het huidige leven.

Hermine Merlijn heeft vanaf 1975 de astrologie intensief bestudeerd en behaalde in 1991 haar diploma. In 2002 studeerde zij af in de esoterische astrologie. Zij is docente bij Sirius, School voor psychologische en esoterische astrologie en staat bekend om haar nuchtere en diepgaande benadering.

Helpt zij mensen om contact te maken met hun ziel om van daaruit velerlei problemen op te lossen en spirituele groei te bevorderen.

Haar zielsgerichte aanpak heeft ertoe geleid dat velen de zin en het waarom in hun leven mochten ontdekken of terugvinden.

Haar praktijk is gevestigd te Deventer, 

site: www.samskara.nl

Regressie therapie brengt je bij diepere lagen van je onderbewustzijn

The Hidden Side of WWII het licht op deze onvertelde verhalen.

Angela Merkel

https://www.freedom-for-all.com/angela-merkel/

Pluto zegt heel veel over vorige incarnaties.

Hij haalt de onderste steen boven en kan confronterend uitwerken in het leven te transformeren en meer bewust te worden van de ziel die momenteel deze mens is hier op aarde uit vervlogen tijden.

Pluto is de rode draad door vele levens heen en verbindt de mens met het verleden uit ver vervlogen tijden.

Hij transformeert gedurende je levensloop van een irrationele kramp en drang naar kosmische wijsheid, rust en kracht. 

Althans dat is de bedoeling. Niet iedereen lukt dat maar wel zo fijn voor anderen die geschiedenis herhalen in het NU.

Vergevingsgezind of niet?

Het gebeurde al reeds eerder als je de timetables erbij had gepakt en meerdere wetenschappen had geraadpleegd voor reinheid van leven en had overgebracht.

De oude aardse energie was Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.

De nieuwe Het Aquarius tijdperk is een begrip uit de astrologie. Het is een van de twaalf GROTE tijdperken die de namen hebben van de twaalf tekens uit de dierenriem.

En belanden we hier: Astrologie is een taal. De astrologie leert dat een individu ongeacht zijn religie, geslacht of geloof grotendeels overeenkomt met het beeld dat zijn horoscoop van hem geeft bij overlevering en dat we onze horoscoop zouden moeten gebruiken om onze evolutie op deze aarde te bevorderen. Het evolutieproces is van natuurlijke aard. Verlangen of geen verlangen, aspiratie of geen aspiratie, een jonge boom groeit op tot een grote boom. Hoe meer iemand de herinneringen aan zijn verleden activeert, hoe meer ze deel gaan uitmaken van zijn heden. En hoe meer hij dat doet, hoe meer hij de eigenlijke essentie van de ‘nu’-ervaring mist. Of de mens zich nu goed voelt of slecht over zichzelf voelt, door karmische omstandigheden uit het verleden heeft hij de neiging om zijn goedheid af te meten aan een goddelijke concept buiten zichzelf maar de bedoeling is het te zoeken binnen jezelf met de bovenstaande kennis. Overstijg je jezelf in dit leven of blijf je in herhaling van geschiedenis is de vraag?

De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je weet dat de aarde in cyclussen verloopt en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving. 

Zielsverlangens worden nog steeds ondermijnd door opgelegd gedrag (kindsgedrag)terwijl vrijheid zorgt voor de creatiespiraal die ons allen laat groeien in de wereld voor al wat leeft. Zonder creatiespiraal geen evolutie en herhalen we wat reeds eerder gebeurde is kopieer gedrag. 

Oude emoties zullen eerst geuit mogen worden. Karma inwisselen was de boodschap in 2009 al om de vorige cyclus te reinigen van verkeerd aangeleerde gedragingen opgelopen in de vorige cyclus. Hardnekkige materie als je ziet hoever sommigen gaan, met hand en tand hun bestaan verdedigen voor wat zij zelf in deze langste film hebben opgetuigd ten gunste van zichzelf zonder respect voor anderen wat nu anders mag.

Emoties zijn ingehouden gedragingen van het verleden die zich uiten in het heden als de poort naar het hart open gaat en de geschiedenis zich herhaalt. Uiten van emoties is loslaten van het verleden en wordt je rein in het heden. Duurt enkele jaren om dit verwerken en regressietherapie voor diepgang in de dieper liggende emoties. Jezelf genezend vermogen gaat dan zijn werk doen en lost karma in en je bevrijdt jezelf en anderen.

En het grote vraagstuk is:

Gaan we onszelf een spiegel voorhouden en alsnog karma inlossen en de wonden helen.

Kunnen we met zijn allen gelukkig zijn zonder voorwaarden en afgunst over herkomst.

Compromissen sluiten ten bate van allen in harmonie.

Albert Speer Hitlers Architekt

Traudl Junge. Ik was de secretaresse van Hitler

Ze heeft een tijd gehad wat niemand zou vergeten, hoe erg dat moest zijn geweest. Hoe groter de last, het schuldgevoel wordt. Het gevoel dat ik zo onnadenkend geleefd heb…..bedrukt me steeds meer.

https://youtu.be/YGxhMCR8OG0
De secretaresse van Hitler 2019

8 Signs YOU ARE CHANNELING

The TRUTH About Reincarnation & Soul Traps

Interessant gesprek: collectief trauma

https://historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/nazisme/kinderen-van-nazikopstukken-hoe-verging-het-ze

USA moving money into Germany

Meer oude wijsheid: driehoeken

Het doel = oud karma op te lossen als ook om een nieuw levensritme van denken en handelen.

Waar kunnen driehoeken voor worden gebruikt?

Driehoeken worden gebruikt om illusie en begoocheling te verwijderen uit iemands bewustzijn. 

Ook worden driehoeken gebruikt om het systeem voor te bereiden op een veilige manier de zogenaamde kundalini-energie te activeren. 

Tot slot

Esoterische genezing is geschikt voor ieder die op een serieuze wijze aan zichzelf wil werken.

https://esoterischgenezen.nl/Esoterisch%20genezen%20/dezevenstralen.html