February 25, 2024

De maan gaat over emoties en gevoelens.

De maan gaat over emoties en gevoelens. Het is hoe jij reageert op de wereld om je heen. Je gevoel, je (innerlijke) reactie en wat je erbij merkt. De maan gaat diep, net als het gevoel dat daarbij hoort.

De maan schijnt – tijdens de nieuwe maan is dat figuurlijk – op donkere gebieden en onthult geheimen.

De nieuwe maan in Stier is de tweede nieuwe maan in dezelfde maand; we openden april met de nieuwe maan in Ram. De maan staat recht tegenover de zon in hetzelfde teken. Het is Stier-seizoen 2022Sterrenbeeld Stier ♉ is het tweede teken van de dierenriem.

Stier staat voor groei en ontwikkeling, voor zorgzaamheid en voor (materiële) veiligheid.

Stier wordt geregeerd door planeet Venus en dat maakt dat ‘ie met vanuit alle zintuigen volop kan genieten. Lekker eten, luxe items… Als het als weelde wordt ervaren, is Stier er gek op.‘t Liefst omringt een Stier zich met fraaie objecten, unieke collecties en een fijne ambiance. Geld en schoonheid zijn ook belangrijk voor Stier. 

Wil je dit bereiken? Met de maan in Stier maak je op een makkelijke manier een planning voor jezelf. Een structuur, een basis, waarmee je naar je doel kan werken. Het opdelen van je doel in kleine stappen en het vrijmaken van tijd om deze stappen te volgen dragen bij aan het bereiken van je doelen en dromen. Gestructureerd, geaard en methodisch.

Deze tweede nieuwe maan van april 2022 dwingt je om je – met vol vertrouwen – over te geven aan je leven/situatie nu en na te denken over nieuwe mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Het vertelt je je gevoel te volgen en daar een praktische draai aan te geven om je doel te behalen. En dat past precies bij de nieuwemaanfase. Dus plan, orden en structureer. 

Dreams don’t work unless you do.

“De nieuwe maan staat in Stier, vlakbij Uranus. Uranus zorgt voor verrassingen en veranderingen en is erg onvoorspelbaar. Een zonsverduistering (eclips) staat voor onverwachte wendingen. Een eclips betekent het einde van iets (afsluiting) en een nieuwe maan staat altijd voor een nieuw begin. Dus je kan de energie van deze nieuwe maan in Stier 2022 zien als een ‘split second’: loslaten en daaropvolgend gelijk een nieuw begin mag maken.

Je ontkomt er bijna niet aan!”

Schumann resonantie zijn de frequenties van de kosmos veroorzaakt door de omwentelingen door onze planeten en werken dus door op je gevoel en ontstaan deze effecten op het lichaam. Zijn momenteel hoog door de zonnestormen als je goed luistert naar wat hij erover zegt en lees de comments eronder van de reacties van de mensen het werkt dus door op je staat van zijn.

De kleuren zijn de kleuren van de regenboog die je alleen ziet als het regent dus anders niet zichtbaar maar wel aanwezig en reageert op mens, dier en plant.

Schumann-resonanties zijn de belangrijkste achtergrond in het deel van het elektromagnetische spectrum van 3 Hz tot 60 Hz en verschijnen als duidelijke pieken bij extreem lage frequenties (ELF) rond 7,83 Hz, de fundamentele frequentie van de Schumann resonantie. De pieken die voorkomen zijn 14.3, 20.8, 27.3 and 33.8 Hz.

Deze frequenties vinden een overlap met de menselijke hersengolven – delta, theta, alfa, bèta, gamma – die verantwoordelijk zijn voor verschillende mentale toestanden en dus HET MENSELIJKE GEDRAG.

Het is te eenvoudig om deze overlap in frequencies ‘toevallig te noemen.

https://www.wetvanhartcoherentie.nl/schumann-resonantie-invloed-hersengolven-gedrag/

Schumann en hersengolven: wetenschappelijk onderzoek

Zoals beschreven hebben de frequenties van de Schumann resonantie grote gelijkenissen met de menselijke hersengolven. Ze functioneren beide binnen dezelfde bandbreedte. De menselijke hersengolven worden als volgt ingedeeld:

Naar de invloed van de resonantie op onze hersengolven en ons gedrag is uitvoerig onderzoek gedaan. Pobachenko et al.(r) onderzochten de patronen in Schumann resonantie (SR) en de EEG’s van een groep deelnemers gedurende zes weken en vonden dat tijdens de dagelijkse cyclus veranderingen in het EEG aanwezig waren, vergelijkbaar met variaties in de SR. De hoogste correlaties tussen de SR en hersenfrequenties traden op wanneer de magnetische activiteit werd verhoogd. Persinger et al. hebben de verbanden tussen beide frequenties ook uitvoerig bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat de SR- en EEG-activiteit in grote mate met elkaar overeenkomen.(r,r)

De menselijke hersengolfactiviteit is van directe invloed op ons gedrag.

Beta hersengolven houden verband met concentratie en alertheid, terwijl thetagolven van invloed zijn op onze creativiteit en suggestibiliteit. Deltagolven veroorzaken slaperigheid.

Zoals beschreven hebben de frequenties van de Schumann resonantie grote gelijkenissen met de menselijke hersengolven. Ze functioneren beide namelijk binnen dezelfde bandbreedte.