February 25, 2024

Aandacht voor je innerlijke kind.

Persoonlijke groei

Het innerlijk kind is een deel van je psyche dat het kind reflecteert dat je ooit was. In al zijn kinderlijke onschuld, natuurlijke enthousiasme en creativiteit. Maar ook in al je onderdrukte kinderlijke emoties. 

Die dingen waarvan je als kind hebt geleerd dat je ze maar beter niet kon voelen als je liefde wilde ontvangen, zoals boosheid, angst, verdriet of jaloezie. 

Door als volwassene opnieuw contact te maken met je innerlijke kind, kun je de delen uit je kindertijd die om aandacht vragen en brengt je wellicht bij de werkelijke oorzaak van de uitdagingen die je in JE VOLWASSEN leven tegenkomt.

Pursuing people in a box or free will…..

Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.

De nieuwe Het Aquarius tijdperk is een begrip uit de astrologie. Het is een van de twaalf GROTE tijdperken die de namen hebben van de twaalf tekens uit de dierenriem.

Elk tijdperk duurt 2150 jaar, en maakt deel uit van een cyclus van in totaal 25800 jaar. 

De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je weet dat de aarde in cyclussen verloopt en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving. 

Zielsverlangens worden nog steeds ondermijnd door opgelegd gedrag (kindsgedrag)terwijl vrijheid zorgt voor de creatiespiraal die ons allen laat groeien in de wereld voor al wat leeft. Zonder creatiespiraal geen evolutie en herhalen we wat reeds eerder gebeurde is kopieer gedrag. 

Het Watermantijdperk en de opkomst van een Vrouwelijk Christusbewustzijn voor de komende 2000 jaar

Zo herstel je het contact met je innerlijke kind

Als het kind in jou zich vaak laat zien, met name in relaties, zijn er wellicht ONVERWERKTE KWESTIES uit je jeugd. Maar als je gaat zorgen voor dat innerlijke kind en alle emoties opnieuw doorvoelt, kun je weer heel worden, en je veilig voelen en geliefd. 

Het kind van toen is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een perfect gevormde, immer verantwoordelijke volwassene. 

Althans, zo lijkt het aan de buitenkant. 

Want soms, als je ertoe uitgenodigd wordt, toont het kind in jou zich weer aan je. Op het moment dat de eerste sneeuw valt en je de drang tot een sneeuwballengevecht niet kunt onderdrukken, of wanneer je niet stil kunt blijven staan op de muziek. 

Vooral als je in je jeugd onveilige of liefdeloze ervaringen hebt gehad of door opgelegd gedrag en controle willen houden, dan trekt het misschien wel veel vaker dan je denkt aan de touwtjes, en niet altijd op een manier die je verder helpt in het leven. 

Het innerlijk kind genoemd.

Onderdrukte emoties

Kun je de delen uit je kindertijd die om aandacht vragen aan het licht brengen? Het brengt je wellicht bij de werkelijke oorzaak van de uitdagingen die je in je volwassen leven tegenkomt.

Door je innerlijke kind te omarmen, krijg je toegang tot informatie over de dingen die je als kind zo nodig had, maar niet gekregen hebt.”

Die als kind onderdrukt zijn gebleven, zoals verdriet en boosheid, worden verborgen in de ‘schaduw’ van je leven, doordat je ze weghoudt van de oppervlakte. De emoties en ervaringen die je als kind onderdrukte, onderdruk je dus nog steeds, omdat je de pijn niet wilt voelen. 

Eigenlijk is elke vorm van zelfontdekking die je helpt weer in verbinding te komen met het kind dat je ooit was, samen met de ervaringen en emoties die dat kind heeft geleerd te onderdrukken, een vorm van werken met je innerlijke kind.

Oude beelden voor nu die voor toekomstige generaties bewaard blijven.

https://www.trigger.nl

Sheleana Aiyana deelt een meditatie om het contact met je innerlijke kind te herstellen:

Meer lezen over je innerlijke kind?

Zo heel je je innerlijke kind.

https://www.happinez.nl/groei/zo-heel-je-je-innerlijke-kind/

Heb jij het gevoel dat je partner oude patronen bij je oproept? 

Veel relaties lopen stuk door de verstorende macht van het gekwetste innerlijke kind. 

Wanneer je het innerlijke kind in je relatie uitleeft, dan activeer je in de ander het ouderaandeel of zijn eigen innerlijke kind. Susanne Hühn, psychotherapeute, laat je in Het innerlijke kind in je relatie zien hoe je jezelf en je partner weer de juiste plek kunt geven in de relatie.

https://www.boekenwereld.com/susanne-huhn-het-innerlijke-kind-in-je-relatie-9789020218534?utm_campaign=IL-innerlijkekindkorting&utm_source=inspirerendleven.nl&utm_medium=email&mpid=zEhjTCI3eEF6mv6-MTE9RedgifixfWY-zmzxVijYKuSUzg8