July 7, 2022

The wheel of fortune nastreven.

Het proces van ascension in nature. 

The first time ever a famous spiritual astrologer shares the secrets previously known only to professionals that hold the key to your future. Astrologer Jan Spiller shows you the key to discovering your hidden talents your deepest desires and the ways you can avoid negative influences that may distract you from achieving your true life purpose as revealed in your chart by the position of the North Node of the Moon. With insight and depth impossible to gain from the commonly known suns because it’s the real you.

https://www.fruugo.nl/astrology-for-the-soul-by-jan-spiller/p-8066169-17373969?language=en&ac=croud&gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU1OFdSTgfGxpLoTmDgBqJvDkDIIRQe4yCFHGY_BICsHm7xI_FiMaDYaAnslEALw_wcB

Why 4 minutes are equal to 1 year of Life?
Is transformation of yourself first in 2022
Gezondheid is levensgeluk 2022

De natuurlijke geneeskracht is beslissend en gezondheid moet verworven worden. Genezen wil zeggen reinigen = hoe we ziekten kunnen voorkomen = het meest moeten interesseren in onze eigen gezondheid, te versterken ipv te verwaarlozen en/of te verloochenen.

Live together = naastenliefde nastreven in 2022

Yoga is gericht op het voorkomen van ziekte met een zeer uitgebreide uitleg over het functioneren van alle lichaamsfuncties…met oefeningen om weer in die kracht van het orgaan te komen waarvoor het bedoeld is en afgeleid van de natuur waaruit ieder levend wezen uit voortkomt.

From desire to intelligence 2022
Go to www.LIFEexplained.com legt uit dat het er altijd was en is geweest en vonden het lastig om uit te leggen en was dom houden de reden ivm met karmische gedragingen te ontlopen en hiermee hun eigen gedrag te vergoedelijken….

Kortom de veredeling van de mens van het onderbewustzijn wanneer alle planeten vooruit staan en de reïncarnatie planeet Pluto alle oude karma’s oproept voor herstel en kom je op kalendar = schuldbekentenis of boetedoening. See below voor karma’s die opkomen in juni 2022.

Het woord Kalender komt uit het Latijn en betekent letterlijk schuldregister(!). Deze is nooit ontwikkeld om tijd bij te houden maar schulden te innen van het overwonnen volk. Als je de betekenis van kalender vandaag de dag opzoekt zal je zien dat dit gecensureerd is. In oude woordenboeken voor 1970 staat dit er in ieder geval wel in. Zitten we in gedrag nog steeds op de Terra Nullius.

https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=364

‘Belemmerend gedrag komt vaak uit oude pijn in het onbewuste’

Was de oude natuurwet die over onze aarde neerdaalde in de Schumann resonantie en liep tot eind 2019: Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.

Ben jij de nieuwe wereldorde?? Er openen het komende jaar nieuwe spirituele mogelijkheden en vaardigheden die nog niet eerder op Aarde belichaamd zijn. Het veld van het Eenheidsbewustzijn kan nu op een praktische manier geleefd worden en we krijgen nieuwe gereedschappen om vanuit deze magische lagen van het bestaan te kunnen gaan leven. Een projectie tot 2023 lees je hier https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Alles wat je bezit eigendom wordt van de Centrale Banken?? Versus Absolute vrijheid

Stichting Bewust Nederland – Mondmaskers

the old karma’s in your DNA/rDNA in water is the untold past for release old memories

The living of non violence…..can be the policy of a nation….

Yoga is gericht op het voorkomen van ziekte en zeer uitgebreide uitleg over het funtioneren van alle lichaamsfuncties…

De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je weet dat de aarde in cyclussen verloopt en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving. 

Zielsverlangens worden nog steeds ondermijnd door opgelegd gedrag (kindsgedrag)terwijl vrijheid zorgt voor de creatiespiraal die ons allen laat groeien in de wereld voor al wat leeft. Zonder creatiespiraal geen evolutie en herhalen we wat reeds eerder gebeurde is kopieer gedrag en beland onze aarde hier in evolutie.

Het Grote Ontwaken energie en wereldwijde energie
De wereld vanaf oorsprong opgebouwd uit volkeren en zitten de Friezen (nu Nederland) op 07:00.

Van 7 miljard naar 5 miljard in evolutie of population you see at the end History of the Earth and life.

Wie miste de diepgang? Wie namen het klakkeloos aan? Wie waren de slimste en gingen op onderzoek uit voor wat er werkelijk aan de hand is? Wie heeft de verleiding kunnen weerstaan als er tot 2030 3 miljard van de populatie verdwijnen? De diepere essentie eruit haalde en tot andere conclusies komen voor wat er werkelijk aan de hand is? De hele wereld belanden in oude emoties in het onderbewustzijn die niet verwerkt bleken te zijn, opnieuw opspeelde, was de oude oorlog nog niet voorbij volgt opnieuw groot leed op ons netvlies om verdere evolutie te bereiken, voor 100% alles uit jouw leven te halen voor de volgende 2000 jaar voor de volgende generatie en zijn we net over de helft als we van begeerte naar intelligentie doorgroeien om jouw Devine plan mogelijk te maken en het beste uit jezelf te halen.

Beyond duality in 2022

How wil I survive? Finished Edition Just keep our earth as it is! 

Don’t change earth. Change yourself!

Karma. 
https://www.inspirerendleven.nl/de-twaalf-lagen-van-spiritueel-ontwaken-traumas-emoties-en-verwondingen-doorwerken/

Het Zelf bevrijden

De Twaalfde laag van de geconditioneerde werkelijkheid is die van het Zelf. Het wordt gevormd door hoe we de wereld om ons heen ervaren, vanaf de tijd dat we in de baarmoeder zaten tot aan onze huidige leeftijd. In deze fase van het ontwakingsproces kunnen we negatieve of beladen ervaringen uit het verleden verwerken en loslaten. Het kan geleidelijk gaan of overweldigend aanvoelen. Het wordt relatief normaal gevonden dat we naar een therapeut gaan om emoties en trauma’s te verwerken. Daardoor beschrijven we dat wellicht niet als een spiritueel proces.

Hoewel het nuttig is om met emoties en verhalen aan de slag te gaan, bestaat het gevaar dat als we het ontwakingsproces niet begrijpen, we in logica en emoties blijven hangen, en steeds opnieuw dezelfde verhalen vertellen en herbeleven in plaats van dat we ze opruimen en er op spiritueel niveau mee aan de slag gaan.

De familielijnen komen er nu bij, met patronen tot 17 generaties terug, dus dit zit super diep. Ik hoor meer mensen vertellen dat het allemaal zo heftig is voor het lichaam. Het lijkt wel of de processen van heling nu vanuit het fysieke worden geïnitieerd. Het is tijd om uit de structuren te breken en dus ook uit het harnas dat op lichamelijk niveau de oude Matrix vasthoudt. Deze komende maand, zo geeft deze nieuwe Maan aan, kan het Kosmische niveau van je Goddelijke Zelf krachtig voelbaar worden tot in iedere vezel van het lichaam. Dit mag met zachtheid, zorg en koestering gebeuren. Deze nieuwe Maan is een heel belangrijke schakel in het openen van het Goddelijke in het lichaam.

https://inzichten.com/ont-moet-je-ware-zelf/

https://www.theepochtimes.com/is-reincarnation-real-wwii-soldier-awakes-from-war-trauma-speaking-russian-paints-like-dead-russian-artist_4545501.html?utm_source=brightnoe&utm_campaign=bright-2022-06-26&utm_medium=email&est=nwYwQ8klQkjGNg4S%2Fh9IfqRcOXu%2BdZeYdTIHfZopQxqiDcXjuAQzUpA6BxOqHU0QC23x%2FmEhbF7q

Oude emoties van de vorige cyclus zullen eerst geuit mogen worden. Zij hadden de beste bedoelingen en doorzagen het kwaad van het goede en dat zinde de kerk niet en zie hier hoe dat ging de Gnosis deel 2 Katharen 1990 en zie dit als het kopieergedrag met ander karakters in andere tijdlijnen met andere ingrediënten van de boodschap maar komt op hetzelfde neer. Verkondigen een ideologie waar ze de hele wereld in willen laten geloven en de makke schapen gaan hierin mee op alle niveaus in de samenleving en zoeken bijval in hun verhaal. Stress mag nooit langer dan 2 maanden duren anders gaat het lichaam in teloorgang, om die reden is afscheid nemen in liefde de beste optie voor zelfbehoud, bescherming van het eigen lichaam om ergere klachten in de toekomst te voorkomen is de wijze die “NEE” zegt en tot hier en niet verder is afscheid nemen de beste optie en de enige keus die je hebt hoe moeilijk ook.

Conclusie: Als je deze film te hebben bekeken tot het eind, deze in het tijdbeeld van nu zet want het gaat over gedragingen uit het verleden met dezelfde doelstellingen. Toen een geloof over brengen en doen we heden ten dage een vaccin/medicijnen en/of een oorlog in dezelfde vorm met andere karakters die proberen anderen te overtuigen van de zogenaamde goede bedoelingen met valse inhoud over de werkelijkheid, kan de mens door deze zelfde illusie heen breken om alsnog niet verketterd te worden zoals toen.

Grandpa T. Gates 1913

Doen onze overheden nog steeds hetzelfde wereldwijd met andere karakters, hebben totaal niets geleerd van de evolutie die op deze planeet zou moeten plaatsvinden, ego gedreven doorgaan terwijl het tot echt de bedoeling is om van deze aarde dienstbaar gebruik te maken om zodoende de meerderheid een kans te geven voor equal care and take = dienen en dienstbaar opstellen het doel, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde, naastenliefde nastreven om hier gehoor aan te geven is leven vanuit je hart en wel zo hartelijk.

Dan zie je dat er in 2 eeuwen nog steeds niets veranderd is en we nog steeds hetzelfde doen en geen evolutie nastreven om het goddelijke in de mens een kans te geven. Zie diagram hierboven.

De evolutie van symbolen

http://ego-project.nl/wp-content/uploads/2015/04/Archief-de-Booij-deel-13.pdf

Het over het genezen dan wel voorkomen gaat, blijft het daar niet bij. 

Bedankt voor het opsporen van al dit materiaal. The German chemical company named IG Farben. Een industrie die zich voordoet als een pilletje voor je gezondheid maar in feite je met huid en haar offert.

karma

Het begrip ‘karma’ komt uit het sanskriet, waar het zoveel als ‘daad’ of ‘handeling’ betekent. De mens kan slechts vrij zijn binnen zijn eigen mogelijkheden. Hoe rijper een mens, hoe groter de vrijheid. In zulke vrijheid leven luisteren we naar onze innerlijke stem.

De huizen *) en tekens die door de as van de Maansknopen in strijd met elkaar zijn, leveren de ervaringsgebieden waarop wij het conflict tussen het onbewuste, door gewoonte ingegeven gedrag (de Zuidelijke Maansknoop) en de bewuste keuze (de Noordelijke Maansknoop) hebben uit te vechten. De Zuidelijke Maansknoop of Drakestaart geeft weer wat wij, aan het begin van onze levensreis, al in ons rugzakje hadden. De Noordelijke Maansknoop of Drakekop wijst op aanwinsten en rijkdommen die we tijdens dit leven op kunnen doen. 

De Maansknopen zeggen dus iets over onze levenslessen.

Is There Life after Death? Young children who claimed to recall past lives in the NOW.

Fifty Years of Research at UVA

This is awesome! Not only are all those ideas and thoughts incredibly interesting, BUT this group is researching it all… i wish i was on their team. How exciting and totally fascinating it is to investigate this. Thank you for sharing.

I want to congratulate the scientists who gave the lecture because of their open mind. 

Real scientists are open to study anything without dogmatism.

This is serious research. I am so glad he is studying this phenomenon because it is so very important!

There truly is Life after Life!

In “Onsterfelijke geest” leveren Ervin Lazlo en Anthony Peak het wetenschappelijk bewijs voor de continue aanwezigheid van bewustzijn met of zonder verbinding met een levend organisme. 

Ze onderzochten de snel groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de continuïteit van bewustzijn, met inbegrip van bijna-doodervaringen, communicatie na de dood, reïncarnatie en de neuro-zintuiglijke informatie ontvangen tijdens een andere staat van bewustzijn. 

Zij verklaren hoe de aanhoudende aanwezigheid van bewustzijn, ook al is het lichaam overleden, in wezen laat zien dat we onsterfelijk zijn wij blijven bestaan zelfs wanneer ons fysieke bestaan tot een einde is gekomen.

It’s bad but thank you for keeping history alive buy playing this.

Because history repeats itself as you can see in the Ukraine

Ben jij een oude ziel? 

Ontdek het in Gids voor oude zielen. Een oude ziel heeft al honderden levens achter de rug en heeft daardoor ontzettend veel wijsheid. Deze wijsheid is essentieel in je huidige leven. 

Many copies of this objects copied all over the world in timelines. You couldn’t have know if you were here before???

Het kan namelijk onverklaarbare angsten en lichamelijke ongemakken verklaren, je levensdoel helder maken en verborgen talenten openbaren. 

Het kan ook verklaren waarom je veel heftige gebeurtenissen meemaakt.

Voor een oude ziel is het leven een intense belevenis en zal het leven niet altijd makkelijk zijn.

Woensdag 29 juni 2022 staat de nieuwe maan om 04.53 uur in Kreeft. Met de nieuwe maan in Kreeft komt de energie van verzorgen en zachtheid, evenals de energie van huis en thuis. Lees hier over de energie van de nieuwe maan van juni 2022!

Kreeft is de ‘moeder’ van de dierenriem. Het verzorgende en bezorgde teken. Wat kun jij doen voor een ander? Denk eens na over een goede daad, het helpen van een ander. Het mag heel klein zijn. Lach eens naar iemand op straat, biedt eens een luisterend oor of help iemand ergens bij.

Nieuwe maan in Kreeft 2022

De nieuwe maan in Kreeft staat voor grote emotionele kracht en hierdoor ben je heel erg ontvankelijk voor de stemming van anderen om je heen. Ben je het ene moment helemaal blij en in ‘zomerse sfeer’, het volgende moment voel je je emotioneel. Vaak weet je helemaal niet waarom dit zo is en overkomt het je. Je voelt je niet goed gegrond en je bent op zoek naar dat ‘veilige’ gevoel. Dat kan bij iemand zijn of juist in een huiselijke omgeving.

Deze rollercoaster van gevoelens komt dus door de energie van deze nieuwe maan in Kreeft. En niet alleen de maan speelt hier in mee: de zon staat ook in KreeftDouble the energy, dus!

Woensdag 29 juni 2022 staat de nieuwe maan in Kreeft.

De thema’s die onderzoek en transformatie vragen, zijn oud en diep en kunnen je vastzetten in oude trauma’s. Een andere mogelijkheid is dat is dat je gewoon weg niet meer weet hoe je los kunt laten. Oude trauma’s dienen zich dan aan. Dit zijn kosmische trauma’s die veel ouder zijn dan dit leven en die je Ziel heeft ervaren tijdens je afdaling de stof in. Deze zijn ontstaan door conflicten die je hebt ervaren in de dualiteit van de Matrix. Deze trauma’s worden vaak herhaald.

kosmische trauma’s die veel ouder zijn dan dit leven
ISBN 90 5483 057 3

https://www.boekenwereld.com/ainslie-macleod-gids-voor-oude-zielen-9789020219036?utm_campaign=IL-Gidsvooroudezielen&utm_source=inspirerendleven.nl&utm_medium=email&mpid=dcfBECq5r8Cgrj6-MTE9RedgifixfWY-GLZFeX7P3pxVTs5

Door te bewijzen dat bewustzijn aan de basis ligt van de kosmos en bovendien onsterfelijk is in de diepere, niet gematerialiseerde sfeer, laten Laszlo en Peake zien dat het doel van het bewustzijn is om zich te manifesteren in levende wezens om op deze wijze voortdurend te evolueren met egologe doelstellingen voor betere resultaten dan alleen maar technische vooruitgang, meer diepgang nastreven die de hele populatie ten gunste dient = leren de essentie op dieper niveau na te streven.

Health is processing old emotions for everyone to be able to express and process yourself on a deeper level.

https://www.bol.com/nl/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000084827704/?bltgh=ulXdELF0AxVn-5rR6OdGlQ.2_17.21.ProductImage

Leer jezelf met vreugde te doordringen.

Oneindige liefde vult mijn geest en doordringt mijn lichaam met haar volmaakte leven.

In 2019 werden door Pluto de planeet van de reïncarnaties de gedragingen van 1940/1945 opgeroepen voor herstel om verdere evolutie op onze aarde te bewerkstelligen en het niet buiten onszelf te zoeken zoals jullie nu doen. Vrede vindt je in jezelf als je mag zijn wie je wil zijn en is jezelf overstijgen in dit leven en verhuizen we met de hele wereld naar het Waterman Tijdperk. Zo boven, zo beneden en regeert al eeuwen over ons leven is ascension de essentie in u.

Wie bent u werkelijk die niet buiten zichzelf zoekt maar hier al reeds eerder was en een gebeurtenis herhaalt van 83 jaar geleden in onze geschiedenis, zich klakkeloos laat meeslepen in gedachten gangen van anderen en zich wederom voor hetzelfde karretje laten spannen, niet hun verantwoordelijkheid pakken tegenover de totale bevolking en geen “nee” durven te zeggen om verdere diepgang te bewerkstelligen ten opzichte van die doelstellingen, rechtschapen in overeenstemming met de grondbeginselen van een democratie, ook zei als makke schapen hierin meegaan, het zover laten komen zogenaamd voor het goede doel zoals deze eerder in onze geschiedenis (plutonische wereldleiders: Hitler, Stalin, Mao).

We nemen als mensheid steeds meer het heft in eigen handen.

De teloorgang is dan enige uitkomst voor omgevingen en die mensen die dit hebben opgetuigd en/of gebouwd ten gunste van hen en deze nu volledig in de steek worden gelaten met alle gevolgen van dien………… = afbraak doen aan hetgeen wat eerder was opgebouwd door hun eigen volk.

Pluto geeft de ontwikkeling van de mensheid in de vorm van het verzet tegen de kosmische wetten, waardoor we ons als mens bewust worden van onszelf en ons loskoppelen van de goden.
Pluto en het verzet tegen de kosmische wet geeft wel een soort van overtreding, de wet wordt verruimd, maar tegelijkertijd staat daar a.h.w. de doodstraf op.
Pluto staat voor de ervaring die we krijgen als we ons afsplitsen van het goddelijke waarin we ons echte zelf volledig afwijzen die weer een innerlijke stress veroorzaakt van onverwerkte emoties in het onderbewustzijn en wegstoppen wat we eigenlijk moeten doorleven van die angst.

Pluto vierkant Pluto gaat dan ook over de angstbeleving maar symboliseert ook het weder-geboorteprincipe in de vorm van onze angst overwinnen; (Christusproces, kruiziging en wederopstanding). De wederopstanding bent “U” die gaat geloven in zichzelf in vertrouwen en de kunst van misleiding in dit leven kan weerstaan, voor zijn eigen goddelijke “ik” gaat zorgen en dit niet van anderen laat afhangen = zelfkennis ervaren = authenticiteit nastreven = liefde ervaren vanuit je hart.

The DISGUSTING Crimes.

Many of them were highly educated…… TheUntoldPast

He was responsible for the guards such as Irma Grese who were incredibly sadistic.

Let us always remember. Never forget.

I know that would be harsh, but these people were truly evil beyond imagination.

Verklaart de wapenindustrie na WWII

Terug naar eigen land

Ook veel Belgische soldaten vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland, waar zij werden opgevangen in vluchtelingenkampen. Lees hier meer over deze internering en ‘het drama in Kamp Zeist’. Na oktober 1914 verplaatste het geweld zich naar Frankrijk en keerden de meeste vluchtelingen weer terug. De 135.000 Belgen die nog wel in Nederland bleven keerden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog terug. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-belgische-vluchtelingen-die-in-1914-naar-nederland-kwamen?utm_source=Email&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=NBIG23-3-2022

Dit is een buitengewone tijd in de geschiedenis van onze planeet. Wat in 2009 al werd aangekondigd en al begon in 2012 dan zal onze zon voor het eerst in 26.000 jaar het meest op één lijn staan ​​met het Galactische Centrum, bekend als het Hart van de Grote Moeder.

Interessante, informatieve en nieuwe benadering die al in 2012 werd aangekondigd om te onderzoeken. Dit boek leverde een zeer belangrijke bijdrage aan de verkenning van de betekenis van toen al het jaar 2012. Het richt zich op de archetypische patronen en de transformatie van onszelf die kan worden bevorderd als onze beschaving wordt geconfronteerd met deze tijd van de grootse verschuiving in de wereld ooit. Dr. Page onderzoekt de belangrijkste archetypische rollen die door de geschiedenis heen zijn weerspiegeld in de mythen van samenlevingen van over de hele wereld. 

Zoals de ondertitel suggereert, zijn de archetypische aspecten van het vrouwelijke van groot belang en worden we uitgenodigd om alle aspecten van onszelf te integreren. Astrologie en alchemie zijn metafysische hulpmiddelen om dit bewustzijn te begrijpen en toe te passen in het proces van spirituele groei en integratie. Dit boek onderzoekt dus zowel astrologische kwesties als elementaire en archetypische patronen die in mythen worden weerspiegeld. 

Dit boek heeft eigenlijk weinig te maken met wat er al in 2012 extern kon gebeuren; in plaats daarvan nodigt het ons allemaal uit om vooruitgang te boeken op ons pad van innerlijke transformatie waar we momenteel met zijn allen in zitten met aanzienbare gevolgen.

Er is hier veel om over na te denken … dit is een geweldig boek voor diegenen die hun persoonlijke groei alsnog willen versnellen na 2012, hoewel iedereen die op zoek is naar prognoses over aardveranderingen en snelle verschuivingen in de externe wereld misschien teleurgesteld zal zijn. 

Ik juich deze auteur toe voor haar doordachte inbreng over hoe we deze tijd van geweldige kansen voor persoonlijke groei alsnog kunnen omarmen voor wat al reeds eerder werd ingezet en nu geschied.

Uitgelicht! 18 mei 2022 – Nicole Bolweg (ProLife) over het belang van sterke en gezonde relaties

Iemand blokkeren of uit je leven zetten betekent niet altijd dat je voor iemand weg loopt of de confrontatie niet durft aan te gaan. Het is soms de bewuste keuze die je maakt om iemand niet meer toe te laten in je energieveld. Om niet meer te duelleren. Het getuigt van ware kracht om niet meer in manipulerende spelletjes van een ander mee te gaan. 

Laat je niet gek maken door mensen die zich daardoor afgewezen voelen. Dat is hun Aardse les. Zij mogen leren omgaan met afwijzing en dit niet persoonlijk opvatten. 

Soms passen mensen niet meer in je leven omdat je groeit en ontwikkelt en de ander de keuze maakt om te blijven hangen of omdat het nog niet de tijd is voor die persoon om te groeien. 

Top 10 Signs Of A KARMIC RELATIONSHIP! And why it’s better to leave them….

It was Gruesome. Those things were always in your head…

Mensen die geraakt worden door afwijzing vanuit hun 2e chakra hebben vaak de neiging om vanuit pijn uit te halen, jaloers te reageren, willen je manipuleren, oude koeien uit de sloot te halen, willen graag bevestiging en gelijk hebben met hun overtuigingen en vatten de afwijzing zeer persoonlijk op. 

Wees niet bang als je hier momenteel mee te maken hebt, laat deze mensen los als ze niet meer in je leven passen. Als er geen ruimte meer is voor deze mensen. Laat maar los in liefde en groei verder. Jij hebt het recht om los te laten! Als een ander daar moeite mee heeft, laat die les bij die ander, je hoeft niet te helpen, te redden of te overtuigen. Deze persoon heeft ook een pad om te bewandelen net als jij. 

Vast houden heeft werkelijk geen zin. Het neemt je kracht en energie weg. Want al je levensenergie pomp jij in vasthouden. Laat maar los en voel hoe bevrijdend dat werkt en hoe je energie gaat stromen. Vasthouden belemmert ook de vrijheid van de ander. Ook de ander kan niet verder als jij vasthoud.

Soms zijn mensen er niet klaar voor om met je mee te groeien. Soms kom je ze verderop misschien wel weer tegen op je pad als dat de bedoeling is. En zo niet, dan was het in eerste instantie nooit de bedoeling geweest dat deze persoon in je leven mee zou groeien. En jij heb zoveel energie verspilt om vast te houden. Zonde…. laat maar los in liefde…. 

En maak ruimte vrij voor mooiere dingen in het leven. Nieuwe mensen die op je pad verschijnen waar je geen moeite meer voor hoeft te doen. Deze personen sluiten aan en weten net als jij… een godsgeschenk, een verademing, geen verwachtingen of afhankelijkheid…. dat is het mooie van het leven 🌻🌼🌳🌤🌟

🌻Ik ben dankbaar voor jou die mee loopt zij aan zij op dit pad.

Het lichaam komt meer en meer in kracht terug. Mocht je de afgelopen periode niet zo lekker in je vel hebben gezeten of wat fysieke mankementen hebben gehad, dan komt daar de komende periode een einde aan. Je lichaam wordt steeds vitaler en krachtiger.

Healings voelen voor mij als thuiskomen. Zoveel herkenning in wat je zegt. Wat ik vooral heel fijn vind is dat je het met een open en liefdevol hart doet. Je laat mij voelen dat we allemaal hetzelfde zijn en dat ook jij door dezelfde uitdagingen heengaat of gegaan bent als ik en waarschijnlijk velen van ons. De weg van “alleen”. Je soms zo apart van deze wereld voelen, onbegrepen maar ook zo overstromend van liefde kunnen zijn op de meest onverwachte momenten.

Ik heb een beetje angst heb om me kwetsbaar op te stellen.

Het is een groot goed voor mij dat ik jouw liefdevolle hart steeds weer kan voelen als je een healing geeft of krijgt. Ruimte voor iedereen, maakt niet uit wat je vraag is..iedereen doet er toe. Voor mij zijn de healings voeding voor mijn ziel.”

Een ware meester creëert geen volgers en wil niet aanbeden worden of controle hebben over jou. Een ware meester wijst je de weg naar meesterschap. Jouw meesterschap! 2022 het jaar van spirituele testen.

Awakening Consciousness

Je geest, je brein zal meer in verbinding komen met je hogere zelf. Wat ik ook erbij door krijg is dat je de komende periode meer inzichten en downloads aan lichtcodes zal gaan ontvangen. Hiermee wordt het lichaam ook steeds meer hersteld van oude DNA structuren. In verbinding met het lichaam verteld me dit dat je lijf dus ook steeds meer fysiek transformeert. Je zal er jonger uitgaan zien in je gezicht, je haar zal meer glansen en je ogen zal helderder zijn. Je gaat stralen als de zomerzon wanneer de zonnestormen toenemen en de de “Schumann resonantie” – ook wel “de hartslag van de aarde” – en onze hersengolven hebben een verrassende overeenkomst. 

https://www.wetvanhartcoherentie.nl/schumann-resonantie-invloed-hersengolven-gedrag/

Ziel: de ziel is bevrijd binnenin jouw fysieke lichaam. De komende periode zal je merken dat je veel makkelijker vanuit je hart/ziel stappen gaat ondernemen. Dat je veel meer in contact staat met je hogere zelf. Lichaam, geest en ziel komt de komende periode voor jou in totale verbinding. Het lichaam had veel tijd nodig om te herstellen na al het innerlijk werk en transities. Puur omdat we moesten leren dat het lichaam een taal op zichzelf heeft. 

Als je leert te luisteren naar de taal van je lichaam en je 7 hoofd Chakra’s dan kan jij je lichaam herstellen en andere keuzes maken in dit leven en na 2 eeuwen leren voor jezelf te zorgen zonder afgunst van anderen.

https://leonvanrijswijk.nl/welke-emotionele-betekenis-past-bij-mijn-ziekte-patroon/

Jij die Jij wil zijn = the wheel of fortune nastreven.

Christina Aguilera – Hurt

Seems like it was yesterday when I saw your face
You told me how proud you were but I walked away
If only I knew what I know today

These Are The Days Of Our Lives

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/astrologie/109537-de-invloed-van-planeten-op-gezondheid-en-ziekte.html

En waar willen we heen is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde en verplaatsen we van begeerte naar intelligentie.

“We geloven niet langer blind in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.”

https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-living/het-watermantijdperk-gaat-in-en-zal-ruim-2000-jaar-duren-wat-kan-je-volgens-astrologen-verwachten?referrer=https%3A%2F

Maar volgens de kennis van de oude volkeren uit de Amazone bestaat alles op aarde, zoals mensen, walvissen en zelfs sterren, uit licht dat zichzelf laat zien door de kracht van intentie. Deze hoeders van de aarde gebruikten deze inzichten onder andere om ziekten te helen en emotionele problemen op te lossen.

Wil jij toegang krijgen tot deze inzichten?

  • Hoe kun je trauma’s uit het verleden van je afschudden?
  • Hoe kun je angst en boosheid loslaten om in genade te leven?
  • Kun je je eigen lot helen?
  • Zijn al jouw ervaringen een projectie van je innerlijke landschap of dromen?

Verdiep je met Villoldo in deze thema’s op weg naar spirituele groei!

https://www.boekenwereld.com/alberto-villoldo-de-hoeders-van-de-aarde-9789020202984?utm_campaign=2021_IL_Lente_1&utm_term=2022_IL_Zomeractie&utm_source=inspirerendleven.nl&utm_medium=email&mpid=HcrJaNy73aMebCX-xIUv9Bc45rIc73R-LJ2xQCWiE5HyfpK&utm_campaign=2021_IL_Lente_1&utm_term=2022_IL_Zomeractie_dag2&utm_source=inspirerendleven.nl&utm_medium=email&mpid=3UkwdG5caq8jLBI-MTE9RedgifixfWY-ygRt8kIdP968PNv

World News Report Today is a Conservative Vlog that attempts to bring people all around the World real news happening in real time. We uphold Christian Values and report on Political, Economic, GeoPolitical, and other news. We also dabble into Every Day Carry Items. We consider ourselves REAL NEWS.

The kundalini of the Earth has connected with the cosmic kundalini. This is a mega shift in energy. As the energy field of the Earth changes, so do we. For our energy field is one and connected with that of Mother Earth.

These are the strongest #Schumann Resonance I have ever seen to date.  I know we are having a huge surge in vibrations and frequencies.  These people need to leave mother nature alone.  You know it is man made or is it natural? Timing points to something orbiting us.

Zoals de mensheid het jaar afsluit met een spetterende vuurwerkshow, zo sluit de kosmos de meer dan 2 eeuwen durende cyclus af met zijn grootste vuurwerkshow in de vorm van de meest bizarre weersveranderingen met heel veel water zoals de naam ook doet vermoeden die de hele wereld nu meemaakt zoals reeds eerder gebeurde als je geschiedenis had geraadpleegd voor wat komen gaat.

History Repeat in 2022??

De geschatte schade wordt geschat op 200 biljoen wereldwijd om de opgelopen schade te herstellen.

1) Plotselinge overstromingen
2) Windstormen: Tornado’s, tropische cyclonen, tyfoons, sneeuwstormen, hagel, orkanen, droogte, kou
3) Brand: bosbrand, brand, smog
4) Aardrampen: aardbevingen, tsunami’s, modderstromen, lawines, ijslawines, zinkgaten, vulkaanuitbarstingen. De aardkorst beweegt
5) Rampen: epidemieën bij mens en dier, opwarming van de aarde
De kracht van de maan
Over de ENERGIE van de maan en de invloed die zij uitoefent op de natuur, onze gezondheid, financiën, liefde, familie en avontuur momenteel die wereldwijd gaande is.
Dat de maan HET GEDRAG van mens en dier, de getijden en andere natuurverschijnselen beïnvloedt is algemeen bekend. Dat de kracht van de maan óók invloed heeft op ons dagelijks leven en op gebieden zoals familie, beroep en financiën, liefde en partnerschap, vruchtbaarheid, lichaam en geest, avontuur, sfeer en algemeen welbevinden zal dan ook niemand verbazen.

So in other words. It’s breaking the laws of man, but is actually happening in the universe right now. Which is normal and happening on the sun as we speak. Yet, is breaking the law. But is normal yet not for man’s law describing how the sun and sun spot should act. So this is wrong according to scientist’s theories of the sun. But yet is still happening. I wonder which is wrong? The sun and what is actually happening right now as we are seeing and witnessing. Or, scientists

Sun activated brain for higher consciousness in 2022

We have a Pole shift from Yang to Yin and 10 months left till the end of year.

1 mei 2022

The information in this video is absolutely priceless. 

No gov, departments are informing us about what’s happening. 

Like him or not he deserves a medal.  Thank you for bringing us this info free of charge.

Our sun controls more than most people think and imo controls everything in our solar system.

Thank you Gene!

I’ve watched this channel for a long time, and apart from making existential preparations for survival, considering all the credible threats that are arrayed against us, I still don’t understand what anyone can actually do to survive a magnetic pole reversal.

More New Nova 2022
Welcome in the NEW WORLD for 8 billion people taking the lead for 2000 years

The old karma’s in your DNA/rDNA in water keeps the memories alive is the untold past in the sub-consiusness for release old memories in heat and to breath out and/or forgiveness for release the pain to clear the memories…

My book Breathing and emotions is available on Apple Books = Breathing out for let go the past.

https://books.apple.com/us/book/breathing-and-emotions/id1560465605?ls=1

Makes my life beautiful in a ordinary way 2022