September 28, 2023

Ego-project alles is in 2 eeuwen herhaald.

It all happens in the past before!

Kopieer gedrag van de afgelopen 2 eeuwen met in iedere cycli weer dezelfde gereïncarneerde karakters in andere tijdlijnen met een opgepoetste versies voor wat reeds eerder was.

Symbolen uit vroegere tijden en logo’s.

Je kon het niet weten als het er reeds eerder is geweest en in een andere tijdlijn weer terugkomt.

Met andere woorden “alles” tot op heden is meer dan 1 keer geweest als je terug gaat in de tijd. Vernieuwd en Re-designed.

“Geen evolutie behaald” en slechts enkelingen die zich overtroffen.

De meeste kozen voor de schaduwkant van de eerdere karakters en hadden geenszins diepgang om hun karma’s in te lossen.

Al berust op repeating in een nieuw jasje tenzij we durven in te zien dat oude trauma’s hieraan ten grondslag liggen voor wat er al reeds was = ego overstijgen = en aanvaarding van ons werkelijk zijn.

Symbolen uit vroegere tijden leven in ons ‘onderbewuste zijn’ Deel 1 

Symbolen uit vroegere tijden leven in ons ‘onderbewuste zijn’ Deel 2

Symbolen uit vroegere tijden leven in ons ‘onderbewuste zijn’ Deel 3

Symbolen uit vroegere tijden leven in ons  ́onderbewuste zijn’ Deel 4

De transformatie van het vrouwbeeld deel 1

De transformatie van het vrouwbeeld deel 2

De overheersende rol van de Zon in cycli 25 in de astrologie beheerst onze fantasie van de dag en is sterker dan ooit.

Leve de vijfster en de vijfvoudige symmetrie en de aarde in ENERGIE die nu is verhoogd en DE POORT naar ons HART is geopend voor wat WERKELIJKHEID IS wat nu naar BOVEN komt.

‘T herstelpunt van de aarde.

Het ware potentieel van iedere ziel mag ontwikkeld worden na 2 decennia en was: Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol, eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam verandert.

Meer, meer, meer was het credo en nu mogen we leren dat alles

“De grootste overdenking” is die we met zijn allen mogen meemaken. 

Wat heeft de hele wereld ervan geleerd als overal de waarheid uitkomt?

De nieuwe cyclus werd in 2009 al aangekondigd als je meerdere wetenschappen hanteerde en geschiedenis had geraadpleegd voor de cycli waarin de aarde en de kosmos verloopt met vooruitstrevende maatregelen.

Nu hebben we ellenlange discussies met superego’s die maar geen spiegel voor willen houden met wat er gebeurt en hun leiderschap hebben weggeven aan een macht die controle wil houden.

The Great Mother voor herstel

Het ligt allemaal hieraan waar we momenteel inzitten en loopt inderdaad al van the Roman Empire tijd en daarna de Friezen en is ons hele leven hier op aarde nog steeds volgens de Terra Nullis leven met een leef systeem van 2 A4tjes die destijds is opgemaakt en belanden we hier. 

De aarde draait met de polen van yang naar yin en krijgen we een vrouwelijke energie om de balans te herstellen en krijgt Nederland een sub-tropisch klimaat en de andere kant ons oude klimaat. Is weten dat de wereld in cycli verloopt en de reden dat het nu al zo warm is. Onze winterspullen kunnen naar de andere kant van de wereld. 

Is weten dat natuur astrology is en astronomy en de juiste kanalen gebruiken voor waar de wereld heen gaat in de cyclussen wat al eeuwen wordt bijgehouden en kun je 5 jaar vooruit kijken is anticiperen op wat komen gaat = regeren. 

Zitten sinds 2009 al in de grootste transformatie ooit en schuiven we van begeerte naar intelligentie en zijn de aardse frequenties verhoogd en komen we uit op hartsverlangens en belanden we met de hele wereld in The Great Mother voor herstel. Zoals de naam al doet vermoeden mogen de vrouwen voor herstel zorgen en zitten we in het Waterman tijdperk en duurt het nog 10 maanden voordat de polen zijn omgekeerd en zoals deze naam al doet vermoeden gaat dit gepaard met heel veel water en de meest spectaculaire weersomstandigheden die nu wereldwijd plaatsvinden zoals te doen gebruikelijk bij de grootste wissel van de aarde ooit die wij als mensen nu momenteel meemaken. 

Oude karma’s werden door de maanstanden opgehoest om gedragingen van de vorige cyclus te reinigen voor betere uitkomsten voor gedrag maar zoals we nu met de hele wereld ervaren hebben weinigen of geen hier gehoor aan gegeven en herhaald de geschiedenis zich weer en is history repeating. 

Zoals te doen gebruikelijk stijgen in de cyclussen altijd enkelingen op die een ego hebben en zo groots mogelijke macht afdwingen zoals reeds eerder gebeurde en is wat we nu weer zien en hebben we wederom niet geleerd van onze geschiedenis en trekken die enkelingen wederom de hele wereld mee in hun kielzog. 

De bedoeling is in iedere cyclus dat de omgeving geen gehoor geeft meer aan die enkelingen die ons meezuigen in hun negatieve energie en/of afscheid nemen van deze personen om deze energie te stoppen. 

De nieuwe energie is. Terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde en naastenliefde nastreven voor betere uitkomsten in de toekomst waar velen op zitten te wachten om de hele planeet in evolutie te doen overstijgen en betekent eigen landen voor wie daar wil zijn en zich thuisvoelt is terug naar herkomst en authenticiteit nastreven en eigen toko opbouwen met diegene die je daarbij willen helpen en je laten groeien in leven. 

Nog een lange weg te gaan maar de voorspellingen zijn goed wanneer 8 miljard mensen “nee” zeggen en de ommekeer teweeg brengen en zichzelf de transformatie gunnen en de rest van de wereld is All United Together as one world als je bedenkt dat deze wereld is opgebouwd uit vele generaties tot nu toe, voortkomend uit en is deze wereld van ons allen die zich alleen door taal onderscheidt en begon in Friesland na de Romeinen waar uit voort de diverse andere talen zijn voort gekomen. Mogen nu de vrouwen de lead nemen voor het beschermen van moeder aarde en andere betere uitkomsten bewerkstelligen zoals moeders te doen betamen = zorgen voor en het grote geheel overzien en reinheid nastreven. 

Graag verder verspreiden voor ons allen te leven in een betere wereld en begint bij jezelf te aanschouwen en welke richting je op wilt met jouw leven in vrijheid en nemen we afscheid van de vorige aardse energie en waren toe-eigenen zonder recht, opgelegde wil, dader/slachtoffer rol, controle houden anderen de schuld geven wat nu anders mag. 

It’s up to you

De kosmos sluit langzaam de meer dan 2 eeuwen durende cyclus af met zijn grootste vuurwerkshow in de vorm van de meest bizarre weersveranderingen ooit.

Dat is “geen illusie” maar focus nu ergens anders op richten.

U bent toch wel een echt mens??   Durft “U” het TIJ keren??

http://ego-project.nl/wp-content/uploads/2015/04/Archief-de-Booij-deel-13.pdf