January 30, 2023

De Nieuwe Wereldorde of eigen leven opbouwen?

Met een verbazingwekkend gebrek aan zelfbewustzijn dringen zij nu het narratief op, als de gewetenloze houwdegens zonder principes die zij zijn. 

Zonder zich iets van de feiten en de context aan te trekken, propaganderen zij onophoudelijk oorlogspropaganda om deze vijandigheid tegenover hun eigen belegerde bevolkingen te rechtvaardigen, schrijft Eamon McKinney.

De waarheid ligt natuurlijk dieper, de echte oorlog die de Globalisten voeren is tegen de burgerbevolking van elk land op aarde.

Dat kunnen zij niet laten gebeuren, daarvoor hebben zij te veel te verliezen. Davos heeft de eens welvarende en vrije samenlevingen die zij regeerden vernietigd. 

De dystopische toekomst die zij voor de wereld gepland hebben is nu voor iedereen duidelijk te zien. Zij is te zien geweest in Canada en Australië, Nieuw-Zeeland en in heel Europa. Het is een vooruitzicht dat iedereen zou moeten verontrusten. Dezelfde Globalisten die de wereld in chaos hebben gestort, na de komende onvermijdelijke ineenstorting nog steeds de baas zijn. 

De Groene agenda en de 4e industriële revolutie gaan over het de-industrialiseren van de wereld en het vernietigen van. Het Imperium geeft niet om de wereldburgers, net zo min als het geeft om de mensen in hun eigen landen. 

Het gaat erom de controle over de mensheid te behouden. In een wereld die van ons allemaal is neigt dit wel naar de grootste arrogantie ooit en zijn toch echt de baby’s die niet volwassen zijn geworden en alleen maar aan ikke, ikke, ikke denken en eerst iets optuigen waar we niets van af weten en verschrikkelijk veel geld aan uitgeven. 

Daarna een oorlog ontketenen met onnoemelijk veel leed en hier de hele wereld in betrekken waar niet om gevraagd is. 

3 verschillende thema’s die je hier op aarde mag doorwerken. 

Je ervaringen zijn de momenten die je dagelijks ervaart. 

Dit kunnen leuke ervaringen zijn, en minder leuke ervaringen. 

In de ervaringen zitten je levenslessen. 

Je kan dagelijks iets leren tot aan je dood toe. 

Innerlijk werk is een ander verhaal. 

Innerlijk werk heeft te maken met je karmische stukken (DNA structuur) van vele vorige levens. 

All Related to 64 generations in 2 centurys…There is only ONE WORLD

Onder innerlijk werk valt:

Schaduw werk (ego) 

Innerlijk kind werk (karma)

Karma (vorige levens) 

De tijd is daar ga jij je ziels-reis naar binnen maken. 

Dit is geen keuze (!!), maar dit staat in je ziels-plan wanneer dit voor jou gaat beginnen. 

Je bent hier tenslotte niet voor niets en enige bijdrage voor een betere wereld is welkom.

Tell Me, was it worth it?

De adviseurs van de koningen en farao’s in Egypte waren tegelijkertijd priester, astroloog en wijsgeer.

Een horoscoop werd ook alleen maar van de heerser van een land getrokken, adviezen te kunnen geven aangaande het sluiten van vrede, of het beginnen van een oorlog, instructies ten behoeve van zaaitijden en oogsten enzovoort.

In die cultuur speelde de astrologie een dusdanig belangrijke rol dat men om astrologisch voorspeld onheil voor de koning te vermijden, soms een schijnkoning aanstelde zoals nu.

Astrologie een belangrijk onderdeel

In de Renaissance werd astrologie nog door astronomen als Johannes Kepler beoefend onder meer als bron van inkomsten.

Zo is van Isaac Newton bekend dat hij zich zeer intensief met alchemie en astrologie bleef bezighouden.

Als iemand geboren is met de zon in een bepaald teken van de dierenriem zou dat iets zeggen over diens persoonlijkheid en de gebeurtenissen die hij of zij meemaakt.

Daarbij wordt het causaal-mechanistische denken van de wetenschap geplaatst tegenover een soort ‘allesomvattende’ zienswijze, die astrologie als een vorm van holisme presenteert.

Astrologie plaatst nu meer nadruk op de eigen-zinnigheid van de astrologie als een alomvattend systeem met eigen regels.

Liz Greene brengt je terug naar de bron.

De wereld met eeuwenoude kennis over JOU.

https://www.astro.com/cgi/awd.cgi?lang=h

https://libris.nl/BookInfo/GetSample?guid=698af4f9-7802-45f8-95c8-dfe20e5e3872

Pfff, wat hebben we een heftig eclips-seizoen achter de rug. Vele levens zijn flink opgeschud, vooral de afgelopen maand.

“Het is tijd om te beseffen dat je alles in huis hebt om het leven en de relatie te creëren waarvan je gedroomd hebt, ongeacht of anderen dat begrijpen,”